DE Phrasen mit programme delivery control NL Übersetzungen
„Reizstoffe“ (riot control agents) „Stoffen voor oproerbeheersing”
„Reizstoffe“ (riot control agents) ”Expressievectoren”
IMO Control Private Limited IMO Control Private Limited
Control Union Certifications Control Union Certifications
Zustellbenachrichtigung (‚Delivery notification‘) Kennisgeving van aflevering
Control Union Certifications, www.cuperu.com“. Control Union Certifications, www.cuperu.com”.
Nahverkehrsbereich (Terminal control area). Terminal Control Area (Naderingsluchtverkeersleidingsgebied).
‚IMO Control Latinoamérica Ltda.‘ „IMO Control Latinoamérica Ltda.”
FORM R ‚DELIVERY NOTIFICATION‘ FORM R „DELIVERY NOTIFICATION”
Prepare, send and retrieve a ‚R — Delivery Notification‘ form Prepare, send and retrieve a „R — Delivery Notification” form
‚Control Union Certifications‘ „Control Union Certifications”
‚IMO Control Private Limited‘ „IMO Control Private Limited”
„ ‚IMO Control Latinoamérica Ltda.‘ „ „IMO Control Latinoamérica Ltda.”
„‚Organic Control System‘ „„Organic Control System”
Bestimmung des Smart-Control-Faktors SCF und der Erfüllung des Smart-Control-Kriteriums smart Bepaling van de slimmecontrolefactor SCF en van de naleving van de slimme controle smart
BESTIMMUNG DES SMART-CONTROL-FAKTORS SCF UND DER ERFÜLLUNG DES SMART-CONTROL-KRITERIUMS smart BEPALING VAN DE SLIMMECONTROLEFACTOR SCF EN VAN DE NALEVING VAN SLIMME CONTROLE smart
Control Fed. Control Fed.
- unter Hinweis auf „The Aid Delivery Methods. - gezien "The Aid Delivery Methods.
Im nationalen Krebsüberwachungsprogramm der irischen Regierung (National Cancer Control Programme) wird die Zukunft der Krebsbehandlung in Irland umrissen. Het nationale programma voor kankerbestrijding van de Ierse regering bepaalt de toekomst van de behandeling van kanker in Ierland.
Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang die Programme, bei denen die besonderen Bedürfnisse von Kindern und Waisen berücksichtigt werden: Partnerships for the Delivery of Primary Health Care including HIV/AIDS (25 Mio. EUR), Support for the South African Government's Comprehensive Plan for the Care, Management and Treatment of HIV/AIDS (25 Mio. EUR) und Expanded Programme of Partnerships for the Delivery of Primary Health Care and HIV/AIDS Services (45 Mio. EUR). Te noteren in dit verband zijn de programma's die gericht zijn op de specifieke behoeften van kinderen en wezen — Partnerschappen voor het leveren van basis­gezondheidszorg inclusief HIV/AIDS (EUR 25 miljoen), steun voor het Comprehensive Plan for the Care, Management and Treatment of HIV/AIDS (Totaalplan voor de verzorging, beheersing en behandeling van HIV/AIDS) van de Zuid-Afrikaanse regering (EUR 25 miljoen en het Expanded Programma of Partnerships for the Delivery of Primary Health Care and HIV/AIDS Services (Het uitgebreide programma van Partnerschappen voor het leveren van basisgezondheidszorg en HIV/AIDS-diensten) (EUR 45 miljoen).
unter Hinweis auf das Dokument der Kommission mit dem Titel "The Aid Delivery Methods. gezien het document van de Commissie, getiteld "The Aid Delivery Methods.
A. Roses, "Pharmacogenetics and Future Drug Development and Delivery", The Lancet , vol. A. Roses, "Pharmacogenetics and Future Drug Development and Delivery", The Lancet , vol.

NL Wörter ähnlich wie programme delivery control