Gesuchter Begriff Polis hat 2 Ergebnisse
DE Phrasen mit polis NL Übersetzungen
Periochi Polis - Gialia Periochi Polis - Gialia
Während die oben genannten Maßnahmen dauerhafter Art sind, wird die Regierung auch Maßnahmen nicht dauerhafter Art einführen, unter anderem durch Umschichtung von Kohäsionsfondsmitteln aus weniger ausgereiften in reifere Projekte, und weitere Kürzungen der Investitionsausgaben (Polis-Programm). Terwijl de genoemde maatregelen van permanente aard zijn, zal de regering ook niet permanente maatregelen nemen, onder meer door de overdracht van middelen uit het Cohesiefonds van minder voldragen projecten naar verdergevorderde projecten, en een verdere vermindering van de kapitaalsuitgaven (programma Polis).
Darüber hinaus werden die vorgenannten dauerhaften Maßnahmen durch befristete Maßnahmen ergänzt, die 2014 durch unbefristete Maßnahmen ersetzt werden, die in der Umschichtung von Kohäsionsfondsmitteln aus weniger ausgereiften in reifere Projekte und einer weiteren Kürzung der Investitionsausgaben (Polis-Programm) bestehen. Daarnaast moeten de bovengenoemde permanente maatregelen worden aangevuld met tijdelijke maatregelen, die in 2014 door permanente maatregelen moeten worden vervangen, bestaande met name in de overdracht van middelen uit het Cohesiefonds van minder ver gevorderde projecten naar verder gevorderde en een verdere vermindering van de kapitaaluitgaven (programma Polis);
2. hebt hervor, dass der Vertrag von Lissabon diese Rolle der politischen Parteien und ihrer Stiftungen vorsieht, um eine europäische Polis, einen politischen Raum auf EU-Ebene und eine europäische Demokratie zu schaffen, in der die Europäische Bürgerinitiative einen zentralen konstituierenden Bestandteil darstellt; 2. onderstreept dat het Verdrag van Lissabon voorziet in deze rol van de politieke partijen en hun stichtingen met het oog op het creëren van een Europese polis, een politieke ruimte op EU‑niveau, en een Europese democratie, waarvan het Europees burgerinitiatief een essentieel onderdeel is;
Die Gaia Polis — Gesellschaft für die Durchführung des Programms Polis, SA, in Vila Nova de Gaia, ist die Empfängereinrichtung für mehrere straßen- und städtebauliche Projekte der Stadt Vila Nova de Gaia und hat im Jahr 2005 Anträge auf Gemeinschaftsfinanzierung eingereicht, insbesondere für die Schwerpunkte 2 und 3 des Regionalen Operationellen Programms für den Norden und für das Operationelle Programm für die Umwelt, die vom EFRE unterstützt werden. De onderneming Gaia Polis — Sociedade para o Desenvolvimento do Progama Polis, Vila Nova de Gaia, SA, — heeft verschillende projecten in opdracht gekregen voor de herstructurering van de riolering en van de stedelijke infrastructuur van de stad Vila Nova de Gaia; zij heeft daarvoor een communautaire financiering aangevraagd die vooral betaald is voor de tracés 2 en 3 van POR-N en voor het operationeel milieuprogramma, voor het jaar 2005, waarvoor EFRO-steun kan worden gegeven.
Die Agentur Defendini s.r.l. ist ein Unternehmen von nationaler Bedeutung, das 500 Mitarbeiter beschäftigt und seit Januar 2004 in Kampanien Steuerbescheide für die staatliche Gesellschaft Equitalia Polis S.p.A. zustellt. Het Italiaanse Agenzia Defendini s.r.l. is een bedrijf van nationaal belang, dat vijfhonderd medewerkers in dienst heeft en vanaf januari 2004 actief is in de regio Campanië, waar het bedrijf de kennisgevingen van belastingaanslagen verzorgt voor Equitalia Polis S.p.
Dieses Denkmal bildete das symbolische Zentrum der antiken Polis und war der Ausgangspunkt für die Messung sämtlicher Entfernungen http://project.athens-agora.gr/index.php?view=ktirio&pid=3&lang_id=gr . Het monument vormde het symbolische centrum van de klassieke stad en diende als vertrekpunt bij het meten van alle afstanden http://project.athens-agora.gr/index.php?view=ktirio&pid=3&lang_id=gr. .
hebt hervor, dass der Vertrag von Lissabon diese Rolle der politischen Parteien und ihrer Stiftungen vorsieht, um eine europäische Polis, einen politischen Raum auf EU-Ebene und eine europäische Demokratie zu schaffen, in der die Europäische Bürgerinitiative einen zentralen konstituierenden Bestandteil darstellt; onderstreept dat het Verdrag van Lissabon voorziet in deze rol van de politieke partijen en hun stichtingen met het oog op het creëren van een Europese polis, een politieke ruimte op EU-niveau, en een Europese democratie, waarvan het Europees burgerinitiatief een essentieel onderdeel is;
Ein Teil dieser Mittel wird über das Gemeinschaftsprogramm POLIS bereitgestellt. Een deel van dit bedrag wordt gefinancierd uit het communautaire programma POLIS.
NL Niederländisch DE Deutsch
polis (n) [verzekering] {m} Police (n) {f} [verzekering]
polis (n) [verzekering] {m} Versicherungspolice (n) {f} [verzekering]

Niederländisch Deutsch Übersetzungen

NL Synonyme für polis DE Übersetzungen
overeenkomst [contract] f Zustimmung {f}
verzekering [contract] f Versicherung {f}
certificaat [akte] n Zertifikat {n}
diploma [akte] n Diplom {n}
oorkonde [akte] m Urkunde {f}
protocol [akte] n Protokoll {n}
stuk [akte] n pro Stück
verbaal [akte] verbal
proces-verbaal [akte] n Strafzettel {m}
akte [certificaat] m Urkunde {f}