Gesuchter Begriff Phase hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch NL Niederländisch
Phase (n) {f} fase (n) {f}
Phase (n) [Entwicklung] {f} fase (n) {f} [Entwicklung]
Phase (n) [Entwicklung] {f} stadium (n) {n} [Entwicklung]
DE Phrasen mit phase NL Übersetzungen
Operative Phase: Exploitatiefase:
Operative Phase: Gelieve een overzicht van de voornaamste geplande categorieën werkzaamheden bij te voegen (bv. een Gantt-schema indien beschikbaar).
Operative Phase: Bouwfase/-contract:
Operative Phase: Operationele fase:
Phase Nr. Modus nr.
Phase A Tezelfdertijd moet de aanvrager een beschrijving van het te ontwikkelen en bouwen dan wel aan te schaffen rollend materieel of interoperabiliteitsonderdeel indienen.
Phase IIA Indien de PEC/PNEC-verhouding op een onaanvaardbaar risico wijst (verhouding groter dan 1) moet de aanvrager overgaan tot fase II B om de beoordeling van het milieurisico te verfijnen.
Lag-Phase Aanlooptijd
[…] % in Phase I und II und […] % in Phase III […] % in fase I en II en […] % in fase III
Erste Phase Eerste fase
Fünfte Phase Vijfde fase
Phase 1: Fase 1:
Phase 1: fase één:
Phase 2: Fase 2:
Phase 2: fase twee:
Phase 3: Fase 3:
Phase 3: fase drie:
Phase 4: Fase 4:
Phase 5: Fase 5:
Phase 6: Fase 6:
einer zweiten Phase zur Entwicklung des Datenaustauschsystems (Phase 2) und een tweede fase voor de ontwikkeling van het systeem voor de uitwisseling van gegevens (fase twee);
Plateau-Phase plateaufase
Operationelle Phase: Operationele fase:
Phase 1: Fase 1:
Phase 2: Fase 2:
Phase 3: Fase 3:
Phase 4: Fase 4:
Phase 5: Fase 5:
Tageshandel-Phase: Daghandel:
Phase Fase (s)
Phase 1 : In Phase 1 beginnt die Regelungskonvergenz. Fase 1 : De harmonisatie van de regelgeving begint in fase 1.
Phase 2 Fase 2
Phase 3 Fase 3
Betrifft: Galileo — Phase 3 (Fertigstellung) und Phase 4 (Betrieb) Betreft: Galileo — Fase 3 (voltooiing) en fase 4 (exploitatie)
DE Synonyme für phase NL Übersetzungen
Wissen [Reifezeit] n wiedza {f}
Wachstum [Reifezeit] n wzrastanie
Erfahrung [Reifezeit] f doświadczenie
Blüte [Reifezeit] f kwiat {m}
Weisheit [Reifezeit] f mądrość {f}
Einsicht [Reifezeit] f Dojście
Reife [Reifezeit] f Termin płatności
Pubertät [Reifezeit] f Pokwitanie
Entwicklung [Reifezeit] f rozwój {m}
Erwachsensein [Reifezeit] Dorosłość
Höhe [Reifezeit] f wysokość {f}
Erfahrenheit [Reifezeit] Punkty doświadczenia
Zeitraum [Zeitabschnitt] m okres {m}
Dauer [Zeitabschnitt] f czas {m}
Epoche [Zeitabschnitt] f epoka {f}
Stadium [Zeitabschnitt] n Stadion
Zeitspanne [Zeitabschnitt] f jakiś czas (n conj v)
Frist [Zeitabschnitt] f Prawo okresowości Mendelejewa
Termin [Zeitabschnitt] m nieprzekraczalny termin (n)
Weile [Zeitabschnitt] f Pęd (fizyka)