onderzoeken (Verb)

1
technisch, ontleden, geneeskunde, bestuderen, algemeen
2

forschen (v)

bestuderen
3
algemeen
4
bestuderen
5
to examine or investigate something systematically, ontleden
ontleden
7
ontleden
8
rechten
9

prüfen (v)

apparaat, technisch, ontleden