DE Phrasen mit molukken NL Übersetzungen
Molukken-Kakadu Filipijnse kaketoe
Molukken-Kakadu Molukken-kaketoe
Entschließung zu den gravierenden Menschenrechtsverletzungen auf den Molukken (Indonesien) Resolutie over de ernstige schendingen van de mensenrechten op de Molukken (Indonesië)
Lage auf den Molukken (Indonesien) Situatie op de Molukken (Indonesië)
Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Molukken (Indonesien) Resolutie van het Europees Parlement over de Molukken
Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Molukken Resolutie van het Europees Parlement over de Molukken
Entschließung des Europäischen Parlaments zu Indonesien (Molukken/Aceh und Papua) Resolutie van het Europees Parlement over Indonesië (Molukken, Atjeh en Papoea)
Betrifft: Zusammenstöße auf den Molukken Betreft: Botsingen op de Molukken
Von 1999 bis 2001 wurde auf den Molukken-Inseln ein blutiger Krieg zwischen christlichen und muslimischen Gemeinschaften ausgetragen. Tussen 1999 en 2001 woedde er een bloedige oorlog tussen de christelijke en de mohammedaanse gemeenschap op de Molukkeneilanden.
ob ihr die Situation auf dem Molukken-Inseln bekannt ist; 2. Is de Commissie op de hoogte van de situatie op de Molukkeneilanden? 2.
zu den Molukken in Indonesien over de Molukken
unter Hinweis auf seine Entschließung zu den Molukken vom 7. Oktober 1999, onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 oktober 1999 over de Molukken,
verurteilt die Massaker unter der Zivilbevölkerung der Molukken sowie das Schüren des religiösen Hasses durch den Präsidenten der Gesetzgebenden Versammlung; veroordeelt de bloedbaden waarvan de burgerbevolking van de Molukken het slachtoffer is geweest, alsmede de aansporingen tot religieuze haat die door de voorzitter van de wetgevende vergadering zijn geuit;
- die indonesische Reigerung erneut aufzufordern, internationale Beobachter auf den Molukken zuzulassen, um eine unabhängige Berichterstattung über die Lage zu gewährleisten; - er opnieuw bij de Indonesische regering op aan te dringen de aanwezigheid van internationale waarnemers op de Molukken toe te staan teneinde een onafhankelijke verslaggeving over de situatie te waarborgen,
zu den Molukken over de Molukken
unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Indonesien und zur Lage auf den Molukken, onder verwijzing naar zijn vorige resoluties over Indonesië en de toestand op de Molukken,
in der Erwägung, daß die Molukken lange als positive Beispiel für das friedliche Zusammenleben von Christen und Moslems gegolten haben, overwegende dat de Molukken lang als positief voorbeeld van een vreedzaam samenleven van christenen en moslims werden beschouwd,
fordert die Kommission und den Rat auf, die indonesischen Behörden aufzufordern, die Kanäle für humanitäre Hilfe zu öffnen, so daß für die durch die Kämpfe Vertriebenen und andere Hilfsbedürftige gesorgt werden kann, sowie in ihren Kontakten zur indonesischen Regierung die Bedeutung strenger Einreisevorschriften in den Häfen und Flughäfen auf den Molukken zu betonen, einschließlich genauer Überprüfungen der ein- und ausgehenden Waffenlieferungen auf den Molukken; verzoekt de Commissie en de Raad de Indonesische autoriteiten te verzoeken corridors voor humanitaire hulp open te stellen, zodat deze de mensen die als gevolg van de vijandelijkheden ontheemd zijn geraakt en andere hulpbehoevenden kan bereiken; wenst dat in contacten met de Indonesische regering het belang wordt onderstreept van een strikt toezicht op de havens en luchthavens op de Molukken, waaronder een nauwgezette controle op wapens die de Molukken binnenkomen of verlaten;
unter Hinweis auf seine frühren Entschließungen zu Indonesien, insbesondere zur Gewalt in Timor, Aceh, den Molukken und Irian Jaya, onder verwijzing naar zijn vorige resoluties over Indonesië, met name over het geweld op Timor, in Atjeh, op de Molukken en in Irian Jaya,
unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Indonesien, Timor und den Molukken, onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over Indonesië, Timor en de Molukken,
zu Indonesien (Molukken, Aceh und Papua) over Indonesië (Molukken, Atjeh en Papoea)
Entschließung des Europäischen Parlaments zu Indonesien (Molukken, Aceh und Papua) Resolutie van het Europees Parlement over Indonesië (Molukken, Atjeh en Papoea)
unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Lage auf den Molukken sowie in den indonesischen Provinzen Aceh und Papua, onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over de Molukken, Atjeh en de provincie Papoea in Indonesië,
in der Erwägung, dass siebzig moslemische und christliche Vertreter der Molukken am 12. Februar die Malino-II-Friedenserklärung unterzeichnet und sich damit verpflichtet haben, keine Gewalt mehr anzuwenden, overwegende dat zeventig islamitische en christelijke vertegenwoordigers van de Molukken op 12 februari de Malino II-vredesverklaring hebben ondertekend, waarin zij zich ertoe verbinden voortaan af te zien van geweld,
unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Oktober 1999 zu den Molukken Angenommene Texte Punkt 4. onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 oktober 1999 over de ernstige schendingen van de mensenrechten op de Molukken Punt 4 van de aangenomen teksten van die datum.
die indonesische Reigerung erneut aufzufordern, internationale Beobachter auf den Molukken zuzulassen, um eine unabhängige Berichterstattung über die Lage zu gewährleisten; er opnieuw bij de Indonesische regering op aan te dringen de aanwezigheid van internationale waarnemers op de Molukken toe te staan teneinde een onafhankelijke verslaggeving over de situatie te waarborgen,
die humanitäre Hilfe der Europäischen Union für die Molukken großzügig aufzustocken und sicherzustellen, daß diese Hilfe alle Bevölkerungsgruppen erreicht, die ihrer bedürfen; de humanitaire hulp van de Europese Unie aan de Molukken sterk op te voeren en ervoor te zorgen dat deze hulp bij alle noodlijdende bevolkingsgroepen terecht komt;
zu den gravierenden Menschenrechtsverletzungen auf den Molukken (Indonesien) over de ernstige schendingen van de mensenrechten op de Molukken (Indonesië)
und vom 16. Mai 2002 zu Indonesien (Molukken, Aceh und Papua) P5_TA(2002)0254. en de resolutie van 16 mei 2002 over Indonesië (Molukken/Atjeh en Papoea) P5_TA(2002)0254.