Mangel(Nomen)

1
Recht,Menge,Fehlen,Gegenstände,Fehler
 • Mangel
 • Gebrek
 • erheblicher Mangel 10,
 • groot gebrek 10
 • Mangel an klaren Zielsetzungen
 • Gebrek aan duidelijke doelstellingen
2
Fehler,Gegenstände
 • der Mangel beseitigt ist oder
 • het defect is verholpen, of
3
Menge
allgemein
 • LPIS-Mangel
 • Tekortkoming in het LPIS
Menge,allgemein,scarcity,the condition of something being scarce or deficient
6
Fehlen
7
Fehlen
8
lack (of),Fehlen,Fehler,Menge
 • Cu-Mangel
 • Cu-tekort
 • Fe-Mangel
 • Fe-tekort
 • Mg-Mangel
 • Mg-tekort
allgemein
allgemein

Satzbeispiele & Übersetzungen

Mn-Mangel
Mn-tekort
K-Mangel
K-tekort
N-Mangel
N-tekort
B-Mangel
B-tekort
Mangel eines wirtschaftlichen Vorteils
Geen economisch voordeel
Mangel an Transparenz und Einfachheit
Gebrek aan transparantie en eenvoud
o Mangel an erfolgreichen Unternehmen
o gebrek aan of aanwezigheid van succesvol ondernemerschap
bzw. den schwerwiegenden Mangel
, dan wel het aldaar bedoelde ernstig te kort schieten
Mangel an funktionierenden Infrastrukturen,
geen degelijke infrastructuur,