Gesuchter Begriff Letztere hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch NL Niederländisch
Letztere (n) [Dinge] {m} laatstgenoemde (n) {n} [Dinge]
Letztere (n) [Dinge] {m} laatste (n) {n} [Dinge]
Letztere (n) [Dinge] {m} tweede (n) {n} [Dinge]
DE Phrasen mit letztere NL Übersetzungen
Letztere Ansicht wird von Greenpeace geteilt. Deze laatste opmerking wordt ook gedeeld door Greenpeace.
Letztere Regelung wurde der Kommission am 18. Januar 2002 gemeldet. Die laatste regeling is op 18 januari 2002 bij de Commissie aangemeld.
Letztere fallen somit nicht unter die Warendefinition. Op deze weefsels is de productomschrijving derhalve niet van toepassing.
Letztere müssen den Vorschriften gemäß Anhang 5 entsprechen. De tweede categorie dient te voldoen aan de eisen van bijlage 5.
Letztere werden nachfolgend als „gedumpte Einfuhren“ bezeichnet. Deze overige invoer wordt hierna aangeduid als „invoer met dumping”.
Letztere sind als Anhang 3 beigefügt. De tweede categorie dient te voldoen aan de eisen van bijlage 3.
Letztere umfassen Verpflichtungsermächtigungen und Zahlungsermächtigungen.“ Deze laatste bestaan uit vastleggings- en betalingskredieten.”;
Letztere müssen den Vorschriften gemäß Anhang 5 entsprechen. De tweede categorie moet voldoen aan de eisen van bijlage 5.
Letztere umfassen Verpflichtungsermächtigungen und Zahlungsermächtigungen. De laatste geven aanleiding tot vastleggingskredieten en betalingskredieten.
Letztere Kategorie entspricht dem finanziellen Geschäfts- oder Firmenwert. De tweede categorie stemt overeen met de financiële goodwill.
Letztere ergäben einen Nutzungsfaktor von 0,87. Op basis van de door de aanvrager verstrekte gegevens zou de waarde voor de gebruiksfactor 0,87 bedragen.
Nur letztere sind aber für die Versorgungssicherheit entscheidend. Alleen laatstgenoemde contracten zijn echter voor de continuïteit van de voorziening van doorslaggevend belang.
Letztere Information kann auch in das Zeichen selbst einbezogen werden. Deze informatie kan tevens op het bord zelf zijn aangegeven.
Kathalijne Maria Buitenweg , Letztere zum Beitrag von Kathalijne Maria Buitenweg , laatstgenoemde over de woorden van
Letztere wird vom Ausschuss abgelehnt. verklaringen van Raad en Commissie over de hoge olieprijs;
Letztere könnte u.U. auch dazu verführen, keine bezahlte Arbeit aufzunehmen. Op EU-niveau moet prioriteit worden gegeven aan de preventie en afschaffing van kinderarbeid.
Hiltrud Breyer , Letztere zur Rede von Hiltrud Breyer , laatstgenoemde over de woorden van
Letztere ergreift geeignete Maßnahmen. Laatstgenoemde autoriteit zal de vereiste maatregelen nemen.
Letztere können wahrlich keine Lösung bieten. Zeker is dat laatstgenoemd alternatief geen oplossing biedt.
Letztere insbesondere sind in Spitzentechnologiesektoren tätig. Vooral de Amerikaanse ondernemingen zijn in de sectoren van de spitstechnologie werkzaam.
Letztere werden weiterhin von den Mitgliedstaaten geregelt. Luis BERENGUER FUSTER (PES, E)
Letztere haben insbesondere die Möglichkeit , Deze hebben met name de mogelijkheid om :
Letztere haben insbesondere Interesse daran , Deze hebben er met name belang bij :