Gesuchter Begriff immerhin hat 5 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch NL Niederländisch
immerhin (n) [konzessiv] althans (n) [konzessiv]
immerhin (n) [konzessiv] tenminste (n) [konzessiv]
immerhin (o) [sowieso] hoe dan ook (o) [sowieso]
immerhin (o) [sowieso] in ieder geval (o) [sowieso]
immerhin (o) [sowieso] sowieso (o) [sowieso]
DE Phrasen mit immerhin NL Übersetzungen
Immerhin lässt das Funktionieren des IWF einiges zu wünschen übrig. De werking van het IMF laat nochtans te wensen over.
Man kann die Zunahme der Resistenzen mit Hilfe präventiver Strategien zwar nicht kontrollieren, aber immerhin verlangsamen. De toename van de resistenties kan dan al onbeheersbaar zijn, ze kan wel door middel van preventiestrategieën worden vertraagd.
Immerhin steht die demokratische Legitimität der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung auf dem Spiel. De democratische legitimiteit van de Paritaire Parlementaire Vergadering staat op het spel.
UNICE konnte immerhin folgende Angaben zu einigen nationalen Arbeitsgeberverbänden machen. UNICE kon wel volgende gegevens verstrekken over enkele nationale werkgeversorganisaties.
Immerhin werden beim Seeverkehr regionale Grenzen überschritten. De scheepvaart overschrijdt immers regionale grenzen.
In der EU schenken ihnen immerhin 44% der Bevölkerung Vertrauen. In de EU heeft altijd nog 44% van de bevolking vertrouwen in hen.
Immerhin werde diskutiert Heizkosten vermehrt entsprechend dem individuellen Verbrauch abzurechnen. Wat de smeltende ijsblokken betreft, onlangs brak er een enorm stuk ijs in Antarctica.
Immerhin sind sie diejenigen, die durch diese Filter geschützt werden müssen. Ten slotte zijn zij degenen die met behulp van deze filters moeten worden beschermd.
Nun unterliegen immerhin alle agrarpolitischen Grundsatzentscheidungen der Mitbestimmung des EP. Nu heeft het EP althans medezeggenschap over alle principiële beslissingen in het landbouwbeleid.
Nach vorliegenden Schätzungen werden bis 2020 jedes Jahr immerhin 75 Milliarden EUR an Erlösen fließen. De inkomsten bedragen in 2020 naar schatting 75 miljard EUR per jaar.
Immerhin springen dadurch Summen von 8,5 Milliarden Euro im Jahr für die Mobilfunkbetreiber heraus. Het compromis dat nu is gesloten kan als een beloning worden gezien voor de politieke inspanningen om bedrijfsbelangen met consumentenbescherming in evenwicht te brengen.
Immerhin macht dieser Sektor etwa 42 % des gesamten Produktionsvolumens der Verpackungsbranche aus. Deze sector is goed voor ongeveer 42% van de totale wereldverpakkingsproductie.
Denn dieser Zweck war doch immerhin die Grundlage für die Beihilfegewährung? Dat was immers de grondslag voor de subsidieverlening?
Immerhin danke ich für die erteilten Auskünfte zu den in Brüssel abgehaltenen Sitzungen. Echter ook alle informatie over de vergaderingen in Brussel is welkom.
Immerhin erhöht dies die in vielen Fällen bereits bestehende Belastung des Körpers von Frauen mit Quecksilber. Hoe dan ook wordt daardoor in veel gevallen het lichaam van vrouwen nog verder vergiftigd met kwik dan al het geval was.
Es waren immerhin rund 444 (von 736) Europa-Parlamentariern, die Wege und Möglichkeiten gefunden hatten. Volgens het Franse parlementslid Sophie Auconie (EVP) zal de verordening voor een "verhoging van flexibiliteit en solidariteit in Europa" zorgen door "uitzonderlijke maatregelen om de crisis te bestrijden".
Die Homepage der EU wurde zwar überarbeitet und ist immerhin logischer und übersichtlicher geworden als Vorgängervarianten. De startpagina van de EU is weliswaar bewerkt en is nu in elk geval logischer en overzichtelijker dan vorige versies.
Immerhin verweisen zahlreiche unabhängige Studien auf gravierende Gesundheitsrisiken durch Bisphenol A. Er zijn tenslotte talrijke onafhankelijke onderzoeken die wijzen op ernstige gezondheidsrisico's door bisphenol A.
Immerhin 99 % des Zuckers der Zuckerfabrik „Lublin“ fallen in die Qualitätsstufe I der Europäischen Union. Maar liefst 99 % van de suiker die in Lublin wordt geproduceerd, behoort tot categorie I van de EU-classificatie.
Bis vor kurzem war immerhin noch ein Test in der Muttersprache des Bewerbers vorgesehen. Tot voor kort werd er altijd ook tenminste één proef afgenomen in de moedertaal van de kandidaat.
Es handelt sich hierbei immerhin um einen wesentlichen Punkt. Ik zelf vind het één van de hoofdpunten.
Immerhin gibt es durch die Entscheidung 2000/407/EG ABl. Dankzij Besluit 2000/407/EG PB L 154 van 27.6.2000, blz.