hoogte (Nomen)

1

Grad (n)

graad
2

Höhe (n)

absolute height, distance measured perpendicularly from a figure's vertex to the opposite side of the vertex, distance measured upwards, graad, maten - gewichten
3

Erhebung (n)

maten - gewichten
4

Hügel (n)

geologie