Hinterhalt (Nomen)

1
allgemein, a disposition or arrangement of troops for attacking an enemy unexpectedly from a concealed station
  • in der Erwägung, dass das Arbeitsumfeld für humanitäre Hilfsagenturen nie schwieriger war und dass wahllose Übergriffe auf Zivilisten und Hilfspersonal anhalten, sowie in der Erwägung, dass im vergangenen Jahr 19 Mitarbeiter von humanitären Hilfsorganisationen getötet wurden und dass auch 18 AMIS-Soldaten starben, neun im vergangenen Monat, während bereits dieses Jahr 74 Fahrzeuge von humanitären Hilfsorganisationen in einen Hinterhalt gerieten und 82 Mitarbeiter vorübergehend entführt wurden,
  • overwegende dat de werkomgeving voor humanitaire organisaties nog nooit zo slecht is geweest en dat er voortdurend willekeurige aanvallen plaatsvinden op burgers en hulpverleners; overwegende dat er vorig jaar 19 humanitaire werkers zijn vermoord, en dat er daarnaast nog 18 AMIS-soldaten zijn gedood, van wie negen in de afgelopen maand, terwijl er dit jaar alleen al 74 humanitaire voertuigen in een hinderlaag zijn gevallen en 82 humanitaire werkers tijdelijk zijn ontvoerd,
  • Zudem wurden im westmexikanischen Bundesstaat Jalisco neun Polizisten aus dem Hinterhalt ermordet und mindestens zehn weitere verwundet.
  • Voorts zijn er negen politieagenten vermoord en raakten er nog eens minstens tien gewond in een hinderlaag in de West-Mexicaanse deelstaat Jalisko.
  • Am 19. September 2010 wurden 23 tadschikische Soldaten getötet, nachdem ihr Konvoi im Rasht-Tal, etwa 250 km östlich der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe, in einen Hinterhalt geraten war.
  • Op 19 september 2010 zijn 23 Tadzjiekse militairen omgekomen toen hun konvooi in de Rashtvallei, ongeveer 250 km ten oosten van de Tadzjiekse hoofdstad Doesjanbe, in een hinderlaag was gelokt.

Satzbeispiele & Übersetzungen

Er war ferner an Angriffen aus dem Hinterhalt auf Fahrzeuge, die die afghanischen Regierungstruppen belieferten, und am Transport von Waffen nach Afghanistan beteiligt.
Abbasin was tevens betrokken bij het opzetten van hinderlagen voor voertuigen die de Afghaanse regeringsstrijdkrachten bevoorraden, alsmede bij het vervoer van wapens naar Afghanistan.
Er war ferner an Angriffen aus dem Hinterhalt auf Versorgungsfahrzeuge der afghanischen Regierungstruppen und am Transport von Waffen nach Afghanistan beteiligt.
Abbasin was tevens betrokken bij het opzetten van hinderlagen voor voertuigen die de Afghaanse regeringsstrijdkrachten bevoorraden, en bij het vervoer van wapens naar Afghanistan.
Am 29. Dezember 2003 wurde Monsignore Michael Courtney, der Apostolische Nuntius in Burundi, aus einem Hinterhalt ermordet.
Ook verzoeken zij de Burundese autoriteiten alles in het werk te stellen om onderhandelingen met deze beweging te stimuleren.
Am 29. Dezember 2003 wurde Monsignore Michael Courtney, der Apostolische Nuntius in Burundi, aus einem Hinterhalt ermordet.
Tevens doet het EP een beroep op de Raad en de Commissie om hun bijdrage aan het proces van vrede en wederopbouw in Burundi te vergroten.
Beabsichtigt er, mit Hilfe der den Regierungen zur Verfügung stehenden Mitteln, eine Untersuchung durchzuführen um festzustellen, ob es sich um einen vorsätzlichen mörderischen Hinterhalt handelte, der von jemanden angeordnet wurde, der verhindern möchte, dass bekannt wird, dass Al Qaida über chemische Waffen verfügt?
Is de Raad voornemens, met behulp van de instrumenten waarover de regeringen beschikken, een onderzoek in te stellen om na te gaan of de moordaanslag vooraf was beraamd en voorbereid door mensen die sommigen het zwijgen wilden opleggen over het feit dat Al Qaeda over chemische wapens beschikt?
in der Erwägung, dass die UNITA Savimbis die Verantwortung für diesen Hinterhalt übernommen hat,
overwegende dat de Unita van Savimbi de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist heeft,
in der Erwägung, dass eine Woche später ein Bus in einen ähnlichen Hinterhalt geriet, der 50 Tote und 12 Verletzte forderte, dass weitere 29 Zivilisten umkamen und 52 verletzt wurden, als zwei weitere Busse am 2. September in Gabela angegriffen wurden,
overwegende dat een week later een autobus in hetzelfde soort hinderlaag gereden is, met als gevolg 50 doden en twaalf gewonden, en dat er nog 29 andere burgers gedood en 52 gewond geraakt zijn bij een verdere aanval op twee bussen op 2 september in Gabela,
bestürzt angesichts der brutalen Ermordung von Monsignor Michael Courtney, des Apostolischen Nuntius in Burundi, aus einem Hinterhalt in der Provinz Bururi am 29. Dezember 2003,
geschokt door de meedogenloze moord op monseigneur Michael Courtney, pauselijke nuntius in Boeroendi, in een hinderlaag in de provincie Boeroeri op 29 december 2003,
in der Erwägung, dass eine Woche später ein Bus in einen ähnlichen Hinterhalt geriet, der 50 Tote und 12 Verletzte forderte, dass weitere 29 Zivilisten umkamen und 52 verletzt wurden, als zwei weitere Busse am 2. September 2001 in Gabela angegriffen wurden,
overwegende dat een week later een autobus in hetzelfde soort hinderlaag gereden is, met als gevolg 50 doden en twaalf gewonden, en dat er nog 29 andere burgers gedood en 52 gewond geraakt zijn bij een verdere aanval op twee bussen op 2 september 2001 in Gabela,
in der Erwägung, dass die Regierung am 2. Mai 2008 berichtete, dass vier Rebellen und ein Soldat der burundischen Armee in einem so genannten Hinterhalt der FNL ums Leben gekommen sein sollen,
overwegende dat de regering op 2 mei bericht heeft dat er 4 strijders van de rebellenmacht en 1 soldaat van het Burundese leger gesneuveld waren in wat een hinderlaag van het FNL genoemd werd,
in der Erwägung, dass das Arbeitsumfeld für humanitäre Hilfsagenturen nie schwieriger war und dass willkürliche Übergriffe auf Zivilisten und Hilfspersonal anhalten, sowie in der Erwägung, dass im Jahr 2006 19 Mitarbeiter von humanitären Hilfsorganisationen getötet wurden und dass auch 18 AMIS-Soldaten starben, davon 9 im vergangenen Monat, während bereits dieses Jahr 74 Fahrzeuge von humanitären Hilfsorganisationen in einen Hinterhalt gerieten und 82 Mitarbeiter vorübergehend entführt wurden,
overwegende dat de werkomgeving voor humanitaire organisaties nog nooit zo slecht is geweest en dat er voortdurend willekeurige aanvallen plaatsvinden op burgers en hulpverleners; overwegende dat er in 2006 19 humanitaire werkers zijn vermoord, en dat er daarnaast nog 18 AMIS-soldaten zijn gedood, van wie negen in de afgelopen maand, terwijl er dit jaar alleen al 74 humanitaire voertuigen in een hinderlaag zijn gevallen en 82 humanitaire werkers tijdelijk zijn ontvoerd,
in der Erwägung, dass die Regierung Burundis am 2. Mai 2008 berichtete, dass vier Rebellen und ein Soldat der burundischen Armee in einem so genannten Hinterhalt der FNL ums Leben gekommen sein sollen,
overwegende dat de Burundese regering op 2 mei 2008 bericht heeft dat er 4 strijders van de rebellenmacht en 1 Burundese soldaat gesneuveld waren in wat een hinderlaag van het FNL genoemd werd,
2. Angesichts der Unsicherheit und der besonderen politischen und militärischen Lage in Afghanistan sieht der Rat zurzeit keine Möglichkeit für eine gründliche Untersuchung der EU vor Ort, um festzustellen, ob der mörderische Hinterhalt geplant und angeordnet worden war.
Gezien de onveiligheid en de bijzondere politieke en militaire situatie die thans in Afghanistan heersen, acht de Raad voor de EU geen mogelijkheden aanwezig om ter plaatse een diepgaand onderzoek in te stellen, teneinde na te gaan of de moordaanslag vooraf was beraamd en bevolen.