DE Phrasen mit hart-longmachine NL Übersetzungen
des Eiweißgehalts bei Hart- und Weichweizen, de kosten voor het bepalen van het eiwitgehalte van zachte tarwe en durumtarwe;
des Eiweißgehalts bei Hart- und Weichweizen, de kosten voor het bepalen van het eiwitgehalte van zachte tarwe en durumtarwe,
Maschinen, Apparate und Geräte zum Hart- oder Weichlöten machines, apparaten en toestellen voor het solderen
A-4963 St. Peter a. Hart“ A-4963 St. Peter a. Hart”
Faserplatten, hart [1] Harde houtvezelplaat [1]
Faserplatten, hart [3] Harde houtvezelplaat [3]
Faserplatten, hart und mittelhart [1] [2] [5] Harde en middelharde houtvezelplaat [1], [2], [5]
Faserplatten, hart und mittelhart [3] [5] Harde en middelharde houtvezelplaat [3], [5]
Faserplatten, hart [5] Harde houtvezelplaat [5]
Gut [2]hart Goed [2]hard
Kunststoff(Hart-PVC) kunststof (hard PVC)
weiche Polyvinylchlorid-(PVC)-Profile, mit Hart-PVC koextrudiert oder nicht; profielen van zachte polyvinylchloride (pvc), op zich alleen of gecoëxtrudeerd met harde pvc,
Fest bis hart, schnittfest stevig tot hard, snijdbaar
Nur zur Verwendung in Hart-Polyvinylchlorid (PVC), höchstens 3 % Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc) tot een maximumconcentratie van 3 %
Profile und Hart-PVC-Platten für den Einsatz im Bauwesen, profielen en stijve platen voor bouwtoepassingen,
Hart-Polyvinylchlorid (PVC), höchstens 1 Gew.-%; stijf poly(vinylchloride) (pvc) met een maximumgehalte van 1 % (m/m);
Hart-Polyvinylchlorid (PVC), höchstens 2 Gew.-%; stijf poly(vinylchloride) (pvc) met een maximumgehalte van 2 % (m/m);
c) des Eiweißgehalts bei Hart- und Weichweizen, c) de kosten voor het bepalen van het eiwitgehalte van zachte tarwe en durumtarwe,
c) des Eiweißgehalts bei Hart- und Weichweizen, c) de kosten voor het bepalen van het eiwitgehalte van zachte tarwe en durumtarwe;
"Herr Ministerpräsident, bleiben Sie hart! Daarvoor hebben we een sterke en slagvaardige Europese Unie nodig.
Sie fühlen sich nicht zu hart angegangen? Zijn de parlementsleden niet hard voor u?
"Hart erkämpfte soziale Rechte sollen beschnitten werden". Zo kwamen ook andere mensen in gevaar.
"Hart erkämpfte soziale Rechte sollen beschnitten werden". Dat kwam "alleen ten goede aan lobby's van neoliberalen en werkgeverslobby's".
Sie werde besonders hart von der Wirtschaftskrise getroffen. Ondanks de veerkracht van de sector was de automobielindustrie zeer zwaar getroffen.
Der Markt für Ethanol ist bereits jetzt sehr hart umkämpft. De concurrentie op de markt voor ethanol is nu al zeer groot.
Glas oder wasserfester Kunststoff (Hart-PVC) Glas of waterbestendige kunststof (hard PVC)
Daran werden wir sehr hart arbeiten." We zullen heel hard werken.

NL Wörter ähnlich wie hart-longmachine