gier (Nomen)

1

Mist (n)

mest
2

Dünger (n)

mest
3

Geier (n)

bird, ornithologie