Gegenstand (Nomen)

1
Gegenstände
2

topic (n)

Thema
3

thema (n)

Thema, Schriftstellerei
4

voorwerp (n)

Gegenstände
 • Gegenstand
 • Voorwerp en werkingssfeer
 • Gegenstand
 • Voorwerp
 • Gegenstand
 • Voorwerp van deze verordening
Diskussion, main topic, Thema, Schriftstellerei
 • Gegenstand
 • Onderwerp
 • Gegenstand
 • Onderwerp en toepassingsgebied
 • Gegenstand
 • Onderwerp van het hoofdstuk
6

artikel (n)

Gegenstände
 • Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen Artikel 1 Gegenstand und Anwendungsbereich
 • Onderwerp, toepassingsgebied en definities Artikel 1 Onderwerp en toepassingsgebied
 • Gegenstand Artikel 1 Gegenstand und Anwendungsbereich
 • Onderwerp Artikel 1 Onderwerp en toepassingsgebied
 • Gegenstand und Begriffsbestimmungen Artikel 1 Gegenstand
 • Onderwerp en definities Artikel 1 Onderwerp

Satzbeispiele & Übersetzungen

Gegenstand
Omschrijving
Gegenstand
Algemene bepalingen
Gegenstand
Toepassingsgebied
Gegenstand
Doelstelling
Gegenstand
Doelstellingen
Gegenstand
Doel
Gegenstand
Instelling
Gegenstand
Oprichting
Gegenstand
Werkingssfeer
Gegenstand
Benaming
Gegenstand
Inhoud
Gegenstand
Activiteit
Gegenstand
Betreft
Gegenstand
Aard van de steun
Gegenstand
Voorwerp van de overeenkomst
Gegenstand
Aangelegenheid
Gegenstand
Voorwerp van de verordening
Gegenstand
Strekking
Gegenstand
Deze verordening bevat gedetailleerde technische voorschriften en testprocedures met betrekking tot het ontwerp, de constructie en de assemblage van voertuigen in verband met de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen alsook van systemen, onderdelen en technische eenheden van dergelijke voertuigen; de nadere regelingen en voorschriften met betrekking tot typegoedkeuringsprocedures, virtuele tests en overeenstemming van de productie; technische specificaties met betrekking tot de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie;
Gegenstand
Voorwerp van de zaak
Gegenstand
1. DOEL
GEGENSTAND
TOEPASSINGSGEBIED
GEGENSTAND
INHOUD
GEGENSTAND
VOORWERP
GEGENSTAND
ONDERWERP
GEGENSTAND
DOEL
GEGENSTAND
BESCHRIJVING
GEGENSTAND
WERKINGSSFEER
der Gegenstand,
het onderwerp;
GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN Artikel 1 Gegenstand
ONDERWERP EN DEFINITIES
Gegenstand Nr.
Punt
Neuer Gegenstand
Nieuwe apparatuur
Neuer Gegenstand
Nieuwe uitrusting
Neuer Gegenstand
Nieuwe post
den Gegenstand,
onderwerp;
den Gegenstand;
het onderwerp;
ihr Gegenstand;
het onderwerp;
I. GEGENSTAND
I. VOORWERP
I. GEGENSTAND
I. INSCHRIJVING
2. GEGENSTAND
2. BESCHRIJVING
3. Gegenstand
3. Onderwerp
1.3. Gegenstand
Voorwerp
2. Gegenstand
2. WERKINGSSFEER
Gegenstand 1.
Doel 1.
Gegenstand und
Voorwerp en
Gegenstand spezifischer
De specifieke
, die Gegenstand
formeel advies