DE Phrasen mit fulton NL Übersetzungen
Betrifft: David und Fiona Fulton Betreft: David en Fiona Fulton
In welcher Weise ist die Kommission bei der Regierung von Gambia vorstellig geworden, um die Freilassung von David und Fiona Fulton zu fordern? Welke stappen heeft de Commissie ondernomen bij de regering van Gambia om de vrijlating van David en Fiona Fulton te eisen?
Betrifft: Verhaftung von David und Fiona Fulton in Gambia Betreft: Arrestatie van David en Fiona Fulton in Gambia
Was tut die Kommission zur Förderung der Bürgerrechte in Gambia vor dem Hintergrund der Verhaftung des Ehepaars Fulton aufgrund des Vorwurfs der Volksverhetzung? Welke stappen onderneemt de Europese Commissie om de burgerlijke vrijheden in Gambia te bevorderen in het licht van de arrestatie van dominee Fulton en zijn echtgenote wegens burgerlijke ongehoorzaamheid?
Wird die Kommission in Anbetracht dessen, dass die britischen Missionare David und Fiona Fulton wegen Ausübung ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung zu einem Jahr Schwerstarbeit verurteilt wurden, ihre Beziehungen zu Gambia überprüfen? Gaat de Commissie al haar betrekkingen met Gambia herzien na de veroordeling van de Britse missionarissen David en Fiona Fulton tot een jaar dwangarbeid voor uitoefening van hun recht op vrije meningsuiting?
Was unternimmt die Kommission, um die Freilassung der britischen Missionare David und Fiona Fulton zu erwirken, die in Gambia wegen angeblicher Kritik an der Regierung zu einem Jahr Schwerstarbeit verurteilt wurden? Welke stappen onderneemt de Commissie om de vrijlating te bewerkstelligen van de Britse missionarissen David en Fiona Fulton, die in Gambia tot één jaar dwangarbeid zijn veroordeeld omdat zij kritiek op de regering zouden hebben geuit?
Wird die Kommission allen Mitgliedstaaten vorschlagen, sich einem wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Boykott gegen Gambia anzuschließen, bis Gambia die inhaftierten britischen Staatsangehörigen Christen David und Fiona Fulton freilässt? Is de Commissie bereid alle lidstaten op te roepen tot een economische, culturele en politieke boycot tegen Gambia totdat het land de gevangengenomen Britse christenen David en Fiona Fulton heeft vrijgelaten?
Wird die Kommission der Regierung Gambias mitteilen, dass die Europäische Union einen Boykott gegen Gambia verhängt, wenn die britischen Staatsangehörigen Christen David und Fiona Fulton nicht freigelassen werden? Is de Commissie voornemens de regering van Gambia mede te delen dat de EU een boycot tegen haar instelt zolang zij de Britse christenen David en Fiona Fulton nog niet heeft vrijgelaten?
Sind der Kommission der Fall von David und Fiona Fulton, die früher in meinem Wahlkreis wohnten, und die Umstände ihrer Verhaftung und die Haftbedingungen in Gambia bekannt? Is de Commissie op de hoogte van de kwestie betreffende David en Fiona Fulton, eerder kiezers in mijn kiesdistrict, en de omstandigheden rond hun arrestatie en gevangenzetting in Gambia?

DE Wörter ähnlich wie fulton