flexibel (Adjektiv)

1

soepel (a)

Psychologie, Charakter, Plan
 • Die Förderkriterien sind flexibel.
 • De criteria om voor de kredieten in aanmerking te komen zijn soepel.
 • Hierfür müssen die Formalitäten möglichst flexibel sein.
 • De formaliteiten moeten daarom zo soepel mogelijk zijn.
 • Außerdem muss Mediation flexibel sein, um effektiv zu sein.
 • Bovendien moet bemiddeling, wil zij doelmatig zijn, soepel zijn.
2

flexibel (a)

Psychologie, Charakter, Plan, Technik, capable or being adapted or molded, easy and compliant
 • Einige Schrägsieb-Papiermaschinen können flexibel eingesetzt werden.
 • Sommige rotatiezeefpapiermachines kunnen in zekere mate flexibel worden benut.
 • Aus diesem Grund müssen sie wettbewerbsfähig und flexibel sein.
 • Dat betekent dat zij dus concurrerend en flexibel moeten zijn.
 • flexibel, erweiterbar und in anderen Geschäfts- oder Politikfeldern anwendbar sein;
 • zijn flexibel, uitbreidbaar en in andere sectoren en op andere beleidsterreinen toepasbaar, en

Satzbeispiele & Übersetzungen

Behältnis, Papier AC Beutel, flexibel FX
Blik, cilindervormig (can, cylindrical) CX
Massengutbehälter, mittelgroß, flexibel
Huls
Massengutbehälter, mittelgroß, flexibel
Jerrycan, van kunststof, met afneembaar deksel
Die Analysenzeiten könnten jedoch flexibel angesetzt werden.
De analysetijdstippen kunnen echter met enige flexibiliteit worden bepaald.
Diese Bestimmungen sollten möglichst flexibel sein.
Deze bepalingen moeten een zo groot mogelijke flexibiliteit bieden.
Schüttgutbehälter, flexibel, zu Verpackungszwecken, aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen
soepele bergingsmiddelen voor bulkgoederen, van synthetische of kunstmatige textielstoffen
- das Recht, diese Frequenzen flexibel zu nutzen.
- het recht om deze frequenties op een soepele manier te gebruiken.
Die Teilnahme an der Schulung sollte möglichst flexibel gestaltet werden.
De deelneming aan de bijscholing moet zo flexibel mogelijk worden georganiseerd.
Die Geschäftsordnung muss flexibel und limitativ sein.
Het Reglement moet flexibel en qua omvang beperkt zijn.
Der Vorschlag des Ausschusses sei durchaus flexibel.
In 2005 had de Commissie voorgesteld om die uitzondering af te schaffen.
Auch die Frequenzverwaltung muss wie jede andere Regulierung flexibel sein.
Het beheer van het radiospectrum moet flexibel zijn, op dezelfde manier als de andere regelgeving.
Hier muss flexibel und unbürokratisch vorgegangen werden.
Een flexibele "light"-benadering verdient de voorkeur.
Das gemeinsame Unternehmen sollte unkompliziert und flexibel strukturiert sein.
De structuur van de gemeenschappelijke onderneming moet licht en flexibel zijn.
Das gemeinsame Unternehmen sollte unkompliziert und flexibel strukturiert sein.
De structuur van de gemeenschappelijke onderneming ENIAC moet licht en flexibel zijn.
Das Einstellungsverfahren sollte flexibel, schneller und billiger sein.
De aanwervingsprocedure moet flexibel, sneller en goedkoper zijn.
Die Mitgliedstaaten sollten hier so flexibel wie möglich agieren.
De lidstaten moeten zich op dit punt zo flexibel mogelijk opstellen.
Sie sollte ausführlich, flexibel und benutzerfreundlich sein.
Dit platform moet solide en flexibel zijn en gemakkelijk in het gebruik.
Alle Jahre wieder: EU-Budget flexibel, diesmal für den Irak
Ecopuntensysteem voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk
Alle Jahre wieder: EU-Budget flexibel, diesmal für den Irak
Donatie van menselijke weefsels en cellen
flexibel und methodisch
flexibel en methodisch gebruik te maken
Sie sind flexibel und können sich an verändernde Marktgegebenheiten anpassen.
Zij zijn flexibel en aanpasbaar aan zich ontwikkelende marktomstandigheden.
Der Pakt sei flexibel genug.
Dat was haar keuze.
und flexibel
en soepel

flexibel (Adjektiv)

karakter, persoon
2

flexibel (a)

capable or being adapted or molded, easy and compliant, karakter, plan
3

biegsam (a)

technisch