erscheinen (Verb)

auftreten, Person
Ausgabe
Name
4

opdraven (v)

Menge
5

uitkomen (v)

Ausgabe
6

opduiken (v)

auftreten
7

komen (v)

Person
auftreten
9
auftreten, Person, Ausgabe
  • Erscheinen der Nadeln
  • Verschijnen van de naalden
  • erscheinen auf Verlangen
  • verschijnen op verzoek
10

opkomen (v)

Menge

Satzbeispiele & Übersetzungen

Investitionen erscheinen nicht in der Bilanz.
investeringen staan niet op de balans.
Investitionen erscheinen nicht in der Bilanz.
Investeringen staan niet op de balans.
Erscheinen der Parteien selbst;
comparitie van de partijen zelf;
Solche Handelsmarken erscheinen nicht in der ersten und zweiten Spalte.
De eerste en de tweede kolom van onderstaande tabel bevatten geen dergelijke namen van handelsmerken.
Informationen, die auf dem Umweltzeichen erscheinen
Informatie vermeld op de milieukeur
Die Verkehrsbezeichnung muss in allen Handelsdokumenten erscheinen.
Deze benaming wordt op alle handelsdocumenten vermeld.
Der Bericht soll alle zwei Jahre erscheinen.
Dit verslag zou elke twee jaar moeten worden uitgebracht.
erscheinen, gegen oder ohne
, al dan niet