Entschluss

Schluss
  • Ist ein solcher Entschluss mit den Zielen der Lissabonner Strategie vereinbar?
  • Is een dergelijk besluit verenigbaar met de doelstellingen van de Strategie van Lissabon?
  • Wie sieht sie unter diesem Gesichtspunkt den Entschluss von Mitgliedstaaten, mit der Errichtung von neuen Kohlekraftwerken voranzuschreiten?
  • Wat is, vanuit deze invalshoek bekeken, het commentaar van de Commissie op de besluiten van een aantal lidstaten om nieuwe steenkoolcentrales te bouwen?
2
Schluss

Satzbeispiele & Übersetzungen

Der Rat der Gouverneure wird von seinem Vorsitzenden aus eigenem Entschluss oder auf Antrag eines seiner Mitglieder einberufen.
De Raad van gouverneurs wordt opgeroepen door zijn voorzitter en vergadert wanneer hij dan wel een der leden zulks noodzakelijk achten.
IN DEM ENTSCHLUSS, die Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu diesem Zweck zu verbessern,
VASTBESLOTEN om daartoe de samenwerking tussen de staten te verbeteren;
Dennoch hat Svenska Spel den Entschluss gefasst, sich nicht an das Gesetz zu halten.
Svenska Spel heeft desondanks tot nog toe altijd besloten om zich niet bij de wet neer te leggen.