Gesuchter Begriff ein anderer hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch NL Niederländisch
ein anderer (a) [allgemein] een ander (a) [allgemein]

DE NL Übersetzungen für ein

ein (n) [Neutrum] een (n) {m} [Neutrum]
ein (a) [Kardinalzahl] een (a) {m} [Kardinalzahl]
ein (a) [allgemein] een (a) {m} [allgemein]
ein (a) [indefinites Determinativ] een (a) {m} [indefinites Determinativ]
ein (o) [unbestimmter Artikel] een (o) {m} [unbestimmter Artikel]
ein (n) [unbestimmt] een (n) {m} [unbestimmt]
ein (a) [indefinites Determinativ] enig (a) [indefinites Determinativ]
ein (n v) [to pay a compliment; to express a favorable opinion] complimenteren (n v) [to pay a compliment; to express a favorable opinion]
ein (a) [indefinites Determinativ] een zekere (a) [indefinites Determinativ]
ein (a) [indefinites Determinativ] één of andere (a) [indefinites Determinativ]

DE NL Übersetzungen für anderer

anderer (a) [bestimmendes Wort] ander (a) [bestimmendes Wort]
anderer (a) [bestimmendes Wort] andere (a) [bestimmendes Wort]
DE Phrasen mit ein anderer NL Übersetzungen
 Ein Fonds odeein andererer zwischengeschalteter Organismus.  Een investeringsfonds oeen anderere constructie.
ein anderer Mitgliedstaat die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt hat; een andere lidstaat de vluchtelingenstatus heeft toegekend;
Ein anderer wichtiger Indikator sind die Lohnkosten je produzierte Tonne. De loonkosten per geproduceerde ton vormen een andere significante indicator.
Ein anderer wichtiger Indikator sind die Lohnkosten je produzierte Tonne. Ook de loonkosten per geproduceerde ton zijn een belangrijke indicator.
Ein anderer, in die Stichprobe einbezogener Hersteller beantragte lediglich IB. De overige producenten/exporteurs d in de steekproef vroegen ook om een IB.
Mitglieder desselben Unternehmensverbunds wie ein anderer Bewerber/Bieter sind; leden zijn van dezelfde groep verbonden ondernemingen als een andere gegadigde/inschrijver;
Für jede ausgewählte Kulturpflanze kann ein anderer Bezugszeitraum gewählt werden. De keuze kan voor elk gekozen gewas verschillend zijn.
Die Ersatzware war ein völlig anderer Typ als die Originalware. Het vervangende product was van een totaal ander type dan het oorspronkelijke product.
Ratte, vorzugsweise orale Verabreichung; ein anderer Verabreichungsweg ist zu begründen Indien een alternatieve route wordt voorgesteld, moet dit worden gemotiveerd.
Der beizulegende Zeitwert ist ein anderer als der Nutzungswert. De reële waarde verschilt van de bedrijfswaarde.
Daher sollte ein anderer Zeitraum festgesetzt werden — Bijgevolg dient een andere verkiezingsperiode te worden bepaald,
ein anderer Mitgliedstaat internationalen Schutz gewährt hat; een andere lidstaat internationale bescherming heeft toegekend;
Er ist auch ein Hauptverursacher anderer Luftverschmutzungsprobleme. Hij is ook één van de hoofdverantwoordelijken voor andere problemen in verband met luchtvervuiling.
Ein Derivat ist ein Finanzinstrument oder ein anderer Kontrakt mit allen drei nachstehenden Merkmalen: Een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:
Ein Derivat ist ein Finanzinstrument oder ein anderer Kontrakt mit allen drei nachstehenden Merkmalen: Een derivaat is een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:
Ein Derivat ist ein Finanzinstrument oder ein anderer Kontrakt mit allen drei nachstehenden Merkmalen: Een financieel instrument of een andere overeenkomst met de drie volgende kenmerken:
a) ein anderer Mitgliedstaat die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt hat; a) een andere lidstaat de vluchtelingenstatus heeft toegekend;
Ein anderer Bereich wäre beispielsweise die Materialforschung. Een andere sector zou bijvoorbeeld die van het materiaalonderzoek kunnen zijn.
Ein anderer Aufbau könnte dazu beitragen, Doppelinformationen zu vermeiden. Een andere structuur zou kunnen helpen dubbele informatie te voorkomen.
Videospiele - ein anderer Umgang ist möglich Videospellen: een rode knop voor ouders
Videospiele - ein anderer Umgang ist möglich Videospellen: Europarlementsleden willen rode knop voor ouders
Ein anderer Aspekt des Problems ist wirtschaftlicher Natur. Een ander aspect van het probleem is van economische aard.
Der Geschmack wäre ein völlig anderer. De smaak zou totaal verschillen.
Der Geschmack wäre ein völlig anderer. De smaak zou geheel anders zijn.
Ein anderer Einzelpunkt bedarf einiger Anmerkungen. Een ander specifiek punt vereist nadere toelichting.
Ein anderer französischer Soldat wurde dabei verletzt. Deze soldaat was het eerste slachtoffer gevallen tijdens een EU-missie.
Die ländliche Entwicklung ist jedoch ein Ziel anderer EU-Fonds. Plattelandsontwikkeling is echter een doel dat wordt nagestreefd met andere EU-fondsen.
oder ein anderer Verwandter of een ander familielid
Ratte, vorzugsweise orale Verabreichung; ein anderer Verabreichungsweg ist zu begründen de orale toedieningsroute verdient de voorkeur; indien een alternatieve route wordt voorgesteld, moet dit worden gemotiveerd.
der Vater, die Mutter oder ein anderer de vader, moeder of een