door toedoen van

1

durch (o)

reden
2

dank (o)

reden