Gesuchter Begriff deutlich hat 31 Ergebnisse
DE Deutsch NL Niederländisch
deutlich (a) duidelijk (a)
deutlich (a) [Behauptung] duidelijk (a) [Behauptung]
deutlich (a) [Erklärung] duidelijk (a) [Erklärung]
deutlich (o) [Gewissheit] duidelijk (o) [Gewissheit]
deutlich (a) [eindeutig] duidelijk (a) [eindeutig]
DE Deutsch NL Niederländisch
deutlich (a) [klar] duidelijk (a) [klar]
deutlich (a) [offensichtlich] duidelijk (a) [offensichtlich]
deutlich (o) [offensichtlich] duidelijk (o) [offensichtlich]
deutlich (adj) [very specific] uitdrukkelijk (adj) [very specific]
deutlich (a) [Erklärung] scherp omlijnd (a) [Erklärung]
deutlich (adj) [very specific] expliciet (adj) [very specific]
deutlich (o) [Gewissheit] onmiskenbaar (o) [Gewissheit]
deutlich (a) [eindeutig] onmiskenbaar (a) [eindeutig]
deutlich (a) [offensichtlich] onmiskenbaar (a) [offensichtlich]
deutlich (a) [Überzeugung] onmiskenbaar (a) [Überzeugung]
deutlich (a) [offensichtlich] evident (a) [offensichtlich]
deutlich (o) [Gewissheit] zichtbaar (o) [Gewissheit]
deutlich (o) [Gewissheit] kennelijk (o) [Gewissheit]
deutlich (o) [Gewissheit] klaarblijkelijk (o) [Gewissheit]
deutlich (o) [offensichtlich] goed waarneembaar (o) [offensichtlich]
deutlich (a) [klar] uitgesproken (a) [klar]
deutlich (a) [Erklärung] helder (a) [Erklärung]
deutlich (a) [Behauptung] helder (a) [Behauptung]
deutlich (a) [Erklärung] vastomlijnd (a) [Erklärung]
deutlich (a) [klar] klaar (a) [klar]
deutlich (a) [Erklärung] welomschreven (a) [Erklärung]
deutlich (a) [Erklärung] welomlijnd (a) [Erklärung]
deutlich (adv) [in a clear manner] duidelijk (adv) [in a clear manner]
deutlich (adj adv v) [free of ambiguity or doubt] duidelijk (adj adv v) [free of ambiguity or doubt]
deutlich (a) [Überzeugung] absoluut (a) [Überzeugung]
deutlich (a) [offensichtlich] klaar (a) [offensichtlich]
DE Phrasen mit deutlich NL Übersetzungen
Dennoch liegt die Arbeitslosenquote weiterhin deutlich über dem EU-Durchschnitt und die Beschäftigungsquote deutlich darunter. De werkloosheid blijft echter duidelijk boven het EU-gemiddelde, terwijl de arbeidsparticipatie daar duidelijk onder blijft.
die Quelle dieser Zahlen deutlich angeben, gepaard gaan met informatie die de bron van de cijfers duidelijk aangeeft;
Diese Spannen liegen deutlich über der Geringfügigkeitsschwelle. Deze marges zijn duidelijk meer dan minimaal.
Diese Spannen liegen deutlich über der Geringfügigkeitsschwelle. Deze marges zijn duidelijk meer dan de minimis.
Die Preise der Ausfuhren aus den USA waren zudem deutlich gedumpt und lagen deutlich unter denjenigen des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft. De uitvoer uit de Verenigde Staten werd ook aanmerkelijk gedumpt en fors onderboden.
Er muss deutlich sichtbar und auch unter den Betriebsbedingungen mit dem größten Eigenlärm deutlich hörbar sein. Het alarm moet duidelijk zichtbaar en hoorbaar zijn, zelfs onder de bedrijfsomstandigheden met de hoogste geluidsdruk.
Sie müssen deutlich lesbar sein. Zij moeten goed leesbaar zijn.
Signalstellung nicht deutlich sichtbar, het seinbeeld is niet duidelijk zichtbaar,
- deutlich lesbares Verfalldatum (Monat, Jahr); - een begrijpelijke aanduiding van de uiterste gebruiksdatum (maand, jaar),
Dies ist deutlich unzureichend. Het is duidelijk dat dit onvoldoende is.
Es zeigt deutlich einen Trend. Het laat duidelijk een trend zien.
- EU als Geber deutlich sichtbar - de EU is duidelijk herkenbaar als donor
eine deutlich erkennbare Tätowierung oder een duidelijk leesbare tatoeage dragen, of
deutlich geringeren Umweltauswirkungen, dan de gangbare praktijk in de visserijsector
kam deutlich die Notwendigkeit blijkt duidelijk dat het noodzakelijk is dat
deutlich weniger toxisch für Verbraucher und Betreiber sind oder deutlich geringere Risiken für die Umwelt aufweisen. aanzienlijk minder toxisch zijn voor de consument of de gebruiker, dan wel aanzienlijk minder risico's inhouden voor het milieu.
Vorzüge der Vielfalt deutlich gemacht. de voordelen van verscheidenheid onder de aandacht gebracht.
deutlich und unmissverständlich op duidelijke en begrijpelijke wijze
deutlich verbessert. aanzienlijk is verbeterd.