Bestehen

Akt
Akt

Satzbeispiele & Übersetzungen

aus Recyclingmaterial bestehen,
gemaakt zijn van recycleerbaar materiaal,
- Bestehen von Verwaltungsebenen,
- het al dan niet bestaan van bestuurlijke indelingen,
1. Bestehen einer Beihilfe
1. Het bestaan van steun
- Bestehen bilateraler Abkommen.
- Het bestaan van bilaterale overeenkomsten.
Zurzeit bestehen 24 Agenturen.
Momenteel zijn er 24 agentschappen
Bestehen einer funktionierenden Marktwirtschaft
Aanwezigheid van een functionerende markteconomie
, wenn keine Gemeinschaftsvorschriften bestehen,
, als er geen communautaire bepalingen bestaan,
bestehen insbesondere aus
bestaan met name uit
Ohrmarken bestehen
De oormerken zijn
Stoffen bestehen;
materialen zijn gemaakt;