Gesuchter Begriff Bestehen hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch NL Niederländisch
Bestehen (n) [Akt] {n} volhouden (n) {n} [Akt]
Bestehen (n) [Akt] {n} volharding (n) {f} [Akt]
DE Phrasen mit bestehen NL Übersetzungen
Veterinärbescheinigungen müssen bestehen aus De veterinaire certificaten moeten bestaan uit:
Sie bestehen: Zij bestaan uit:
Diese Informationen bestehen aus: Deze informatie omvat:
Diese Informationen bestehen aus: Deze informatie moet het volgende omvatten:
Es bestehen Schnittstellen zwischen Er bestaat een raakvlak tussen:
aus Recyclingmaterial bestehen, gemaakt zijn van recycleerbaar materiaal,
Die Bücher bestehen De registers worden als volgt samengesteld:
Verbindungen in anderen Mitgliedstaaten bestehen oder bestehen könnten oder deze handelingen in andere lidstaten vertakkingen hebben of zouden kunnen hebben, of
Verbindungen in anderen Mitgliedstaaten bestehen oder bestehen könnten oder deze handelingen hebben vertakkingen in één of meer andere lidstaten, of zouden deze kunnen hebben, of
Sie bestehen aus: Zij omvatten:
Datenlücken können bestehen, Gegevens kunnen hiaten vertonen wanneer:
Sie bestehen aus Zij omvatten:
Bestehen eines „Dividenden-Stopps“ Bestaan van een „dividend stopper”
aus multidisziplinären Gesundheitsteams bestehen; uit multidisciplinaire gezondheidszorgteams bestaan;
- Bestehen von Verwaltungsebenen, - het al dan niet bestaan van bestuurlijke indelingen,
1. Bestehen einer Beihilfe 1. Het bestaan van steun
- Bestehen bilateraler Abkommen. - Het bestaan van bilaterale overeenkomsten.
5.2.3.2 Bestehen eines Investitionsausschusses 5.2.3.2 Aanwezigheid van een investeringscomité
Jedoch bestehen einige Ausnahmeregelungen. -//EP//STYLESHEET IM-PRESS 20050901 BRI-ITEM DOC XML V0//EN
Zurzeit bestehen 24 Agenturen. Momenteel zijn er 24 agentschappen
Bestehen einer funktionierenden Marktwirtschaft Aanwezigheid van een functionerende markteconomie
Worin bestehen diese Maßnahmen? Wat zijn deze stappen?
aus Folgendem bestehen: bestaan uit:
, wenn keine Gemeinschaftsvorschriften bestehen, , als er geen communautaire bepalingen bestaan,
Die Ähnlichkeiten können bestehen: De gelijkenis kan zijn gebaseerd op:
bestehen insbesondere aus bestaan met name uit
Ohrmarken bestehen De oormerken zijn
Stoffen bestehen; materialen zijn gemaakt;
DE Synonyme für bestehen NL Übersetzungen
Leben [Sein] n being
Existenz [Sein] f existence
Vorkommen [Sein] n incidence
Anwesenheit [Sein] f attendance
Präsenz [Sein] (f presence
Vorhandensein [Sein] (n Treasury
Dasein [Sein] n being
Bestand [Beständigkeit] m (m survivals
Tradition [Beständigkeit] (f tradition
Dauer [Beständigkeit] f time
Konstanz [Beständigkeit] fortitude
Stabilität [Beständigkeit] f stability
Ruhe [Beständigkeit] f peacefulness
Wille [Beständigkeit] m volition (formal)
Stolz [Beständigkeit] m vainglory (literature)
Konsequenz [Beständigkeit] f result
Kontinuität [Beständigkeit] f continuousness
Treue [Beständigkeit] f fidelity
Ewigkeit [Beständigkeit] f eon
Festigkeit [Beständigkeit] f resistance