Gesuchter Begriff Bestand hat 15 Ergebnisse
DE Deutsch NL Niederländisch
Bestand (n) {m} (m) bestaan (n) {n}
Bestand (n) {m} (m) voorraad (n) {m}
Bestand (n) {m} (m) bestand (n) {n}
Bestand {m} (m) Gestaagheid
DE Phrasen mit bestand NL Übersetzungen
Gebiet/Bestand Gebied/ bestand
Bestand permanent belegter Wohnungen. Aantal permanent bewoonde woningen.
Realer Bestand Feitelijke inventaris
Bestand Code bestand
Bestand Bestand
Bestand Voorraad
Bestand Bestandscode
Biodiversität: Bestand der Feldvögel Biodiversiteit: populatie van akker- en weidevogels
Bestand an Finanzinstrumenten Financiële instrumenten
Durchschnittlicher Bestand Gemiddeld aantal
Durchschnittlicher Bestand (Spalte 5) Gemiddeld aantal (kolom 5)
Bestand am 1.1.2008 Bevolking per 1 januari 2008
bestand Bestand
Gesamtpersonal-bestand Totale personeelsformatie
Wie oben dargelegt bestand bei TV2 ein echter Finanzierungsbedarf, da kein Zugang zu einer Fremdfinanzierung bestand. Zoals hierboven beschreven, was er bij TV2 sprake van een concrete financieringsbehoefte, aangezien de onderneming geen toegang tot externe financiering had.
NEAFC-Bestand NEAFC-bestand
Abzug von folgendem Bestand: Op het volgende bestand toe te passen verlaging
Bestand C Bestand C
Außer Blackwater-Bestand: Uitgezonderd het Blackwater-bestand:
Durchschnittlicher Bestand (Spalte A) Gemiddeld aantal (kolom A)
Bestand, Stromgrößen Stand, stroom
Bestand | –6 | 0 | Voorraad | –6 | 0 |
Bestand | | | Zwischensumme | 364 | –683 | Voorraden | | | Subtotaal | 364 | –683 |
Bestand | | | | | | Voorraden | | | | | |
Bestand | | | Zwischensumme | 40 | 277 | Voorraden | | | Subtotaal | 40 | 277 |
Bestand | | | Zwischensumme | — | — | Voorraden | | | Subtotaal | — | — |
Bestand | | | Zwischensumme | 2367 | 2126 | Voorraden | | | Subtotaal | 2367 | 2126 |
Bestand (gebräuchliche deutsche Bezeichnung) Bestand (gangbare naam)
Neuer Bestand Nieuw aantal
Buchung bestand; één plaats was geboekt;
Befallener Bestand und Tiere mit Kontakten zu derartigem Bestand müssten dennoch getötet werden. Het gebruik maken van noodvaccinaties met als doel de dieren te laten leven en de vleesproducten lokaal af te zetten, moet staande praktijk worden.
Befallener Bestand und Tiere mit Kontakten zu derartigem Bestand müssten dennoch getötet werden. Als men objectief te werk gaat heeft Turkije een kans om de normen en waarden van de EU over te nemen.
DE Synonyme für bestand NL Übersetzungen
Habe [Grundstock] f egendom (u)
Grundlage [Grundstock] f grund (u)
Masse [Grundstock] f massa (u)
Lager [Grundstock] n lager {n}
Güter [Grundstock] n (n/pl varor (up)
Reserve [Grundstock] f reserv (u)
Schatz [Grundstock] m Skatt
Fonds [Grundstock] m fond (u)
Reservoir [Grundstock] m reservoar (u)
Inventar [Grundstock] n inventarieförteckning (u)
Fundus [Grundstock] m grundval {n}
Fortdauer [Grundstock] f fortgång (u)
Rücklage [Grundstock] f Nationalekonomi
Konstanz [Dauer] beständighet (u)
Kontinuität [Dauer] f kontinuitet (u)
Wiederkehr [Dauer] f återkommande {n}
Stetigkeit [Dauer] f Kontinuerlig funktion
Beständigkeit [Dauer] f varaktighet (u)
Persistenz [Dauer] beständighet (u)
Permanenz [Dauer] beständighet (u)
NL Niederländisch DE Deutsch
bestand (n) {n} Bestand (n) {m} (m)
bestand (n v) [computer terminology] {n} Datei (n v) {f} [computer terminology]
bestand (n) [gegevensverwerking] {n} Datei (n) {f} [gegevensverwerking]
bestand (a) [geneeskunde] {n} immun (a) [geneeskunde]
bestand (a) [materiaal] {n} -beständig (a) [materiaal]
bestand (a) [geneeskunde] {n} resistent (a) [geneeskunde]
bestand (a) [geneeskunde] {n} wiederstandsfähig (a) [geneeskunde]
bestand (a) [materiaal] {n} widerstandsfähig (a) [materiaal]
bestand (n) [militair] {n} Waffenruhe (n) {f} [militair]
bestand (n) [militair] {n} Waffenstillstand (n) {m} [militair]
bestand (n v) [computer terminology] {n} File (n v) [computer terminology] (n v)

Niederländisch Deutsch Übersetzungen

NL Synonyme für bestand DE Übersetzungen
file [bestand] m Reihe {f}
opslag [bank] m Speicherung
voorraad [bank] m Lagerbestand {m}
vergelijk [overeenkomst] n Übereinkunft {f}
wapenstilstand [overeenkomst] m Waffenruhe {f}