ausfallend

1
beleidigend
beleidigend
3

ruw

beleidigend

Satzbeispiele & Übersetzungen

Unbeschadet sonstiger ermessensabhängiger Maßnahmen verfügt das Eurosystem aufgrund von Risikoerwägungen den vorübergehenden Ausschluss, die Beschränkung oder den dauerhaften Ausschluss des Zugangs zu geldpolitischen Geschäften des Eurosystems für Geschäftspartner, die von den betreffenden Behörden nach Maßgabe der in Artikel 18 Absatz 4 Buchstaben a bis d der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 oder der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Artikel 32 Absatz 4 Buchstabe a bis d der Richtlinie 2014/59/EU genannten Voraussetzungen als ‚ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend‘ betrachtet werden.
Onverminderd andere discretionaire maatregelen beperkt het Eurosysteem uit overwegingen van prudentieel handelen toegang tot monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem door wederpartijen die volgens de relevante autoriteiten „falen of waarschijnlijk zullen falen” op basis van de voorwaarden die zijn neergelegd in artikel 18, lid 4, onder a) tot en met d), van Verordening (EU) nr. 806/2014 of nationale wetgeving die artikel 32, lid 4, onder a) tot en met d), van Richtlijn 2014/59/EU implementeert.
Die Beschränkung richtet sich nach dem Umfang des Zugangs zu geldpolitischen Geschäften des Eurosystems, der zu dem Zeitpunkt besteht, in dem die Geschäftspartner als ‚ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend‘ betrachtet werden.
De beperking is evenredig met het toegangsniveau tot Eurosysteemkrediettransacties, zoals bestaand op het moment dat de wederpartijen worden geacht te „falen of waarschijnlijk zullen falen”.
Neben der Beschränkung des Zugangs zu geldpolitischen Geschäften des Eurosystems gemäß Absatz 4 kann das Eurosystem aufgrund von Risikoerwägungen den Zugang von Geschäftspartnern zu geldpolitischen Geschäften des Eurosystems vorübergehend schließen, weiter beschränken oder dauerhaft schließen, wenn die Geschäftspartner als ‚ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend‘ im Sinne von Absatz 4 betrachtet werden und folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
In aanvulling op de beperking van de toegang tot monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem krachtens lid 4, kan het Eurosysteem uit overwegingen van prudentieel handelen voor wederpartijen de toegang tot monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem schorsen, verder beperken of uitsluiten, wanneer zij worden geacht te „falen of waarschijnlijk zullen falen” zoals bepaald in lid 4, en voldoen aan enige van het volgende:
Über eine Beschränkung des Zugangs zu geldpolitischen Geschäften des Eurosystems gemäß Absatz 4 hinaus schließt das Eurosystem aufgrund von Risikoerwägungen den Zugang zu geldpolitischen Geschäften des Eurosystems vorübergehend, beschränkt ihn weiter oder schließt ihn dauerhaft für Geschäftspartner, die als ‚ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend‘ betrachtet wurden, gegen die jedoch keine Abwicklungsmaßnahme vorgesehen ist und bei denen nach vernünftigem Ermessen auch keine Aussicht besteht, dass der Ausfall des Instituts innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens durch alternative Maßnahmen des privaten Sektors oder durch Aufsichtsmaßnahmen im Sinne von Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 und nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben b der Richtlinie 2014/59/EU abgewendet würde.
Wederpartijen die werden geacht te „falen of waarschijnlijk te zullen falen” maar waarvoor geen afwikkelingsmaatregel voorzien is en waarvoor geen redelijke kans bestaat dat een alternatieve maatregel van de particuliere sector, of een toezichtmaatregel, het falen van de instelling binnen redelijk tijdsbestek kan voorkomen, zoals bedoeld in artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 806/2014 en nationale wetgeving die artikel 32, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/59/EU implementeert, worden, naast beperking van toegang tot monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem krachtens lid 4, door het Eurosysteem uit overwegingen van prudentieel handelen geschorst, verder beperkt in of uitgesloten van toegang tot monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem.
Bedeutung der Koordinierung und Kommunikation mit der Flugbesatzung, Umgang mit widerspenstigen oder ausfallend werdenden Fluggästen,
het belang van coördinatie en communicatie met het stuurhutpersoneel, omgaan met passagiers die weerspannig zijn of de rust (ernstig) verstoren,