Artikel (Nomen)

1

artikel (n)

Grammatik, Gegenstände, Linguistik, Zeitung
  • Artikel 11, Artikel 12 Absatz 1 Satz 2, Artikel 12 Absatz 2, Artikel 13, Artikel 14, Artikel 15 und Artikel 16 Absatz 4.
  • artikel 11, artikel 12, lid 1, tweede zin, en lid 2, de artikelen 13, 14 en 15, en artikel 16, lid 4.
  • Artikel 9, Artikel 10, Artikel 11, Artikel 12, Artikel 13
  • Artikel 9, artikel 10, artikel 11, artikel 12 en artikel 13
  • Artikel 7, Artikel 10, Artikel 11 Absatz 1, Artikel 12 Absatz 1, Artikel 14, Artikel 15, Artikel 22 und Artikel 24 finden auf Krankenhausblutdepots Anwendung.
  • De artikelen 7 en 10, artikel 11, lid 1, artikel 12, lid 1, en de artikelen 14, 15, 22 en 24 zijn van toepassing op ziekenhuisbloedbanken.
Zeitung
3
Gegenstände
Linguistik

Satzbeispiele & Übersetzungen

Artikel 37, Artikel 38 und Artikel 39
Artikelen 37, 38 en 39
Artikel 327, Artikel 329, Artikel 332, Artikel 341 und Artikel 345 der CRR
De artikelen 327, 329, 332, 341 en 345, van de VKV.
Artikel 6, Artikel 13 und Artikel 15
Artikel 6 , 13 en 15

artikel (Nomen)

1

Ding (n)

voorwerpen
2
voorwerpen
3

Sache (n)

voorwerpen
4

Bericht (n)

krant
5

Artikel (n)

krant, linguïstiek, voorwerpen