Artikel (Nomen)

1

artikel (n)

Grammatik, Gegenstände, Linguistik, Zeitung
  • Artikel 11, Artikel 12 Absatz 1 Satz 2, Artikel 12 Absatz 2, Artikel 13, Artikel 14, Artikel 15 und Artikel 16 Absatz 4.
  • artikel 11, artikel 12, lid 1, tweede zin, en lid 2, de artikelen 13, 14 en 15, en artikel 16, lid 4.
  • Artikel 9, Artikel 10, Artikel 11, Artikel 12, Artikel 13
  • Artikel 9, artikel 10, artikel 11, artikel 12 en artikel 13
  • Artikel 7, Artikel 10, Artikel 11 Absatz 1, Artikel 12 Absatz 1, Artikel 14, Artikel 15, Artikel 22 und Artikel 24 finden auf Krankenhausblutdepots Anwendung.
  • De artikelen 7 en 10, artikel 11, lid 1, artikel 12, lid 1, en de artikelen 14, 15, 22 en 24 zijn van toepassing op ziekenhuisbloedbanken.
Zeitung
3
Gegenstände
Linguistik

Satzbeispiele & Übersetzungen

Artikel 474 Artikel 475, Artikel 478 und Artikel 481 der CRR
De artikelen 474, 475, 478 en 481 van de VKV
Artikel 44 Artikel 45, Artikel 46 und Artikel 49 der CRR
De artikelen 44, 45, 46 en 49 van de VKV
Artikel 44 Artikel 45, Artikel 47 und Artikel 49 der CRR
De artikelen 44, 45, 47 en 49 van de VKV
Artikel 327, Artikel 329, Artikel 332, Artikel 341 und Artikel 345 der CRR
De artikelen 327, 329, 332, 341 en 345, van de VKV.

artikel (Nomen)

1

Ding (n)

voorwerpen
2
voorwerpen
3

Sache (n)

voorwerpen
4

Bericht (n)

krant
5

Artikel (n)

krant, linguïstiek, voorwerpen