afwijken van (Verb)

1
subject
2
richting, subject
subject
richting
luchtvaart - zeevaart, mening, norm