X-Chromosom (Nomen)

1
Genetik, Biochemie
  • Mit dem X-Chromosom verbundene Krankheiten
  • Malattie legate al cromosoma X