DE Phrasen mit torka ut IT Übersetzungen
Schwedisch Särskild avgift som tas ut vid export av ris In svedese Särskild avgift som tas ut vid export av ris
Imidlertid kan dette slå ut både i retning av å overvurdere konkurransen med andre EØS-land og å undervurdere den“. Imidlertid kan dette slå ut både i retning av å overvurdere konkurransen med andre EØS-land og å undervurdere den».
Die Zeile für die Embryo-Entnahmeeinheit LE/UT/BE-18 in Argentinien wird gestrichen. la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni per l’Argentina LE/UT/BE-18 è soppressa;
Die Zeile für die Embryo-Entnahmeeinheit LE/UT/BE-22 in Argentinien wird gestrichen. la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni per l’Argentina LE/UT/BE-22 è soppressa;
Die Zeilen für die Embryo-Entnahmeeinheiten LE/UT/BE-24 und LE/UT/BE-25 in Argentinien werden gestrichen. le righe relative ai gruppi di raccolta di embrioni per l’Argentina LE/UT/BE-24 e LE/UT/BE-25 sono soppresse;
Die Zeile für die Embryo-Entnahmeeinheit LE/UT/BE-28 in Argentinien wird gestrichen. la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni per l’Argentina LE/UT/BE-28 è soppressa;
B.UT.20.A (Spalte A der Gruppe UT, Kategorie 20, in Tabelle B) steht für die „Fläche“„Pachtland“, die in Tabelle B unter „LN für Pachtlandwirtschaft“ einzutragen ist. B.UT.20.A (colonna A del gruppo UT, categoria 20, della tabella B) rappresenta la «superficie» della «SAU in affitto», da registrare nella tabella B alla voce «SAU in affitto»,
Wuxi UT Solar Technology Co., Ltd Wuxi UT Solar Technology Co., Ltd
B.UT.20.A (Spalte A der Gruppe UT, Kategorie 20, in Tabelle B) steht für die ‚Fläche‘‚Pachtland‘, die in Tabelle B unter ‚LN für Pachtlandwirtschaft‘ einzutragen ist. B.UT.20.A (colonna A del gruppo UT, categoria 20, della tabella B) rappresenta la «superficie» della «SAU in affitto», da registrare nella tabella B alla voce «SAU in affitto».
B.UT.20.A (Spalte A der Gruppe UT, Kategorie 20, in Tabelle B) steht für die „Fläche“ „Pachtland“, die in Tabelle B unter „LF in Pacht“ einzutragen ist. B.UT.20.A (colonna A del gruppo UT, categoria 20, della tabella B) rappresenta la «superficie» della «SAU in affitto», da registrare nella tabella B alla voce «SAU in affitto».
Originaltext auf Norwegisch: „Akershus fylkeskommune meldte seg ut med bakgrunn i lave besøkstall fra egne skoler, (…)“ Testo originale in norvegese Akershus fylkeskommune meldte seg ut med bakgrunn i lave besøkstall fra egne skoler, […].
24. Dessutom fick Vägaffärsverket kontrakt för att trafikera färjelinjer. Det sista kontraktet av den här typen löper ut år 2009. 24. Dessutom fick Vägaffärsverket kontrakt för att trafikera färjelinjer. Det sista kontraktet av den här typen löper ut år 2009.
52. Den klagande hävdar att finska staten betalade ut ytterligare 15 miljoner euro under 2001 och 5 miljoner euro under 2004 till Vägaffärsverket för personalnedskärningar kopplade till serviceprojekt. 52. Den klagande hävdar att finska staten betalade ut ytterligare 15 miljoner euro under 2001 och 5 miljoner euro under 2004 till Vägaffärsverket för personalnedskärningar kopplade till serviceprojekt.
57. Både under övergångsperioden och när den löpt ut är Vägaffärsverket ålagt att lämna in anbud vid alla anbudsinfordringar som rör underhåll av vägnätet. 57. Både under övergångsperioden och när den löpt ut är Vägaffärsverket ålagt att lämna in anbud vid alla anbudsinfordringar som rör underhåll av vägnätet.
[4] Under den andra perioden inom EU:s system för utsläppshandel, som inleds 2008, kommer medlemsstaterna att åläggas att dela ut minst 90 % av utsläppsrätterna avgiftsfritt. [4] Under den andra perioden inom EU:s system för utsläppshandel, som inleds 2008, kommer medlemsstaterna att åläggas att dela ut minst 90 % av utsläppsrätterna avgiftsfritt.
Betrifft: Hizb ut-Tahrir Oggetto: Hizb ut-Tahrir
Wird die Kommission eine Erklärung zur islamisch-fundamentalistischen Bewegung Hizb ut-Tahrir abgeben und ihre Haltung dieser Organisation gegenüber beschreiben? Può la Commissione rilasciare una dichiarazione e comunicare la propria posizione sul gruppo fondamentalista islamico Hizb ut-Tahrir?
Betrifft: Islamistische Gruppierung „Hizb ut Tahrir“ Oggetto: Raggruppamento islamico «Hizb ut Tahrir»