terra (Nomen)

1

Erde (n)

fango, suolo, soil, earth, soil or earth, soil, one of the four basic elements, globo, electrical connection, any general rock-based material
2

Erdkugel (n)

globo
3

Erdball (n)

globo
4

Dreck (n v)

soil or earth, fango
5

Erdung (n)

elettricità
6
elettricità
7

Grund (proper n v)

any general rock-based material, suolo
8

Boden (n)

suolo, soil, earth, generale
9

Land (proper n v)

soil, geografia, agricoltura