DE Phrasen mit in de steek gelaten IT Übersetzungen
in portugiesisch: Taxa de restituição de base à exportação adjudicada in portoghese: Taxa de restituição de base à exportação adjudicada
in rumänisch: Rată de restituire de bază la exportul adjudecat in rumeno: Rată de restituire de bază la exportul adjudecat
(Untersuchung und Nachweis von Pestizidrückständen in Getreide); Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei prodotti ortofrutticoli: il Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra.
De bewindvoerder in de surséance van betaling De bewindvoerder in de surséance van betaling
De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
in Spanien die Consorcio de Compensación de Seguros. in Spagna, Consorcio de Compensación de Seguros.
Tag+DE+DE+++DE+DE+DE' Tag+DE+DE+++DE+DE+DE'
Die Pommes de terre de l’île de Ré werden in dem Gebiet in Verpackungen von höchstens 25 kg verpackt. Il condizionamento della Pomme de terre de l’île de Ré nella zona geografica avviene in imballaggi di peso non superiore a 25 kg destinati alla distribuzione.
Die Pomme de terre de l’île de Ré ist ein Erzeugnis, das ausschließlich in frischem Zustand in Verkehr gebracht wird. La Pomme de terre de l’île de Ré è un prodotto commercializzato esclusivamente fresco: è quindi necessario procedere rapidamente al condizionamento dopo la raccolta.
„in de tabel in de bijlage, in kolom 3:“ «in de tabel in de bijlage, in kolom 3:»
in Spanien: Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB); Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (SAREB) in Spagna;
Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland, Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland,
(31) In de nieuwe situatie bedragen de bijdragen dus: (31) In de nieuwe situatie bedragen de bijdragen dus:
(40) In het gewijzigde herstructureringsplan wordt de ontwikkeling van de omzet, de resultaten en de eigen middelen als volgt gepresenteerd: (40) In het gewijzigde herstructureringsplan wordt de ontwikkeling van de omzet, de resultaten en de eigen middelen als volgt gepresenteerd:
(8) De bijdrage van de Belgische overheid bestaat in een tegemoetkoming in de kosten voor industrieel onderzoek in de zin van bijlage I van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling [6] (hierna "kaderregeling O%amp%O" genoemd) en in de kosten voor pre-concurrentiële ontwikkeling in de zin van de kaderregeling O%amp%O. (8) De bijdrage van de Belgische overheid bestaat in een tegemoetkoming in de kosten voor industrieel onderzoek in de zin van bijlage I van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling [6] (hierna "kaderregeling O%amp%O" genoemd) en in de kosten voor pre-concurrentiële ontwikkeling in de zin van de kaderregeling O%amp%O.
(16) De certifiëringskosten komen niet voor de steun in aanmerking. (16) De certifiëringskosten komen niet voor de steun in aanmerking.
2.1. De partijen in de kaderovereenkomst betreffende de redding en herstructurering van IFB 2.1. De partijen in de kaderovereenkomst betreffende de redding en herstructurering van IFB
- De artikelen in de pers waaruit blijkt dat de Belgische regering gedurende 2003 een sterke invloed op de NMBS had - De artikelen in de pers waaruit blijkt dat de Belgische regering gedurende 2003 een sterke invloed op de NMBS had
176. Het uitstel van betaling moet dan ook tezamen worden onderzocht met de door de NMBS in de kaderovereenkomst genomen investeringsbesluiten, aangezien de maatregelen, in de zin van de jurisprudentie in de zaak-BP Chemicals [80], een geheel vormen. 176. Het uitstel van betaling moet dan ook tezamen worden onderzocht met de door de NMBS in de kaderovereenkomst genomen investeringsbesluiten, aangezien de maatregelen, in de zin van de jurisprudentie in de zaak-BP Chemicals [80], een geheel vormen.
- de injectie van 5 miljoen euro door de inbreng in natura van de participatie van de NMBS in TRW. - de injectie van 5 miljoen euro door de inbreng in natura van de participatie van de NMBS in TRW.
204. De Commissie neemt in de eerste plaats nota van de afwezigheid van een particuliere investeerder die, met de NMBS, zou hebben deelgenomen in de kapitaalverhoging van IFB. 204. De Commissie neemt in de eerste plaats nota van de afwezigheid van een particuliere investeerder die, met de NMBS, zou hebben deelgenomen in de kapitaalverhoging van IFB.
228. De kassteun is ten vroegste in 2001 of in de loop van 2002 en in zijn geheel op 7 april 2003 toegekend zonder voorafgaande kennisgeving aan de Commissie en dus in strijd met artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. De vraag of hij als reddingssteun verenigbaar is, waarbij de andere, als herstructureringssteun aan te merken maatregelen buiten beschouwing worden gelaten, zal dus worden beoordeeld op basis van de richtsnoeren van 1999. 228. De kassteun is ten vroegste in 2001 of in de loop van 2002 en in zijn geheel op 7 april 2003 toegekend zonder voorafgaande kennisgeving aan de Commissie en dus in strijd met artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. De vraag of hij als reddingssteun verenigbaar is, waarbij de andere, als herstructureringssteun aan te merken maatregelen buiten beschouwing worden gelaten, zal dus worden beoordeeld op basis van de richtsnoeren van 1999.
- de sluiting van de terminal van Bressoux in België en de verkoop van de participaties in de terminals in Brussel en Zeebrugge in België. - de sluiting van de terminal van Bressoux in België en de verkoop van de participaties in de terminals in Brussel en Zeebrugge in België.
Kläger(in/nen): Lorte, SL (Sevilla, Spanien), Oleo Unión, Federación empresarial de organizaciones de productores de aceite de oliva (Sevilla, Spanien), Unión de organizaciones de productores de aceite de oliva (Unaproliva) (Jaén, Spanien) (Prozessbevollmächtigte[r]: Rechtsanwalt R. Illescas Ortiz) Ricorrenti: Lorte, SL (Siviglia, Spagna), Oleo Unión, Federación empresarial de organizaciones de productores de aceite de oliva (Siviglia, Spagna), Unión de organizaciones de productores de aceite de oliva (Unaproliva) (Jaén, Spagna) [Rappresentante: R. Illescas Ortiz, avvocato]
Die Europäische Union ist bei weitem das wichtigste Geberland für Äthiopien und kann die äthiopische Regierung leicht unter Druck setzen (Wouter Bax, „EU laat Ethiopische oppositie in de steek“, trouw.nl, 18. Juli 2007). L'Unione europea è in assoluto il primo donatore dell'Etiopia e dispone dei mezzi per esercitare pressioni sul governo etiope (Wouter Bax, «EU laat Ethiopische oppositie in de steek», Trouw, 18 luglio 2007).
Die Europäische Union ist bei weitem das wichtigste Geberland für Äthiopien und kann die äthiopische Regierung leicht unter Druck setzen (Wouter Bax, „EU laat Ethiopische oppositie in de steek“, trouw.nl, 18. Juli 2007). L’UE è di gran lunga il più importante donatore per l’Etiopia e può facilmente esercitare pressione sul governo etiopico (Wouter Bax, «EU laat Ethiopische oppositie in de steek» [L’UE abbandona l’opposizione etiopica], Trouw, 18 luglio 2007).
Am 17. Juli 2007 verwies die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auf eine Aussage des äthiopischen Diktators Meles, wonach dieser sich nicht in die Rechtsprechung eines Gerichts einmischen könne, obwohl jeder weiß, dass die Regierung vollkommene Macht über die Richter in Äthiopien ausübt (Wouter Bax, „EU laat Ethiopische oppositie in de steek“, trouw.nl, 18. Juli 2007). Il 17 luglio 2007, il ministro tedesco per la Cooperazione allo sviluppo ha ricordato la dichiarazione del dittatore etiope Meles, affermando che egli non può influire su una decisione in materia di giustizia, poiché tutti sanno che la giustizia etiope è totalmente nelle mani del governo (Wouter Bax, «EU laat Ethiopische oppositie in de steek», Trouw, 18 luglio 2007).
in Portugal beim "Tribunal de Comarca“ oder "Tribunal de Família“; in Portogallo, al "Tribunal de Comarca” o al "Tribunal de família”,
1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken.
in de officiële taal van de plaats van betekening of in de officiële taal van de plaats van betekening of

IT Wörter ähnlich wie in de steek gelaten