Gesuchter Begriff fuori uso hat ein Ergebnis
Gehe zu
IT Italienisch DE Deutsch
fuori uso (a) [accumulatore] leer (a) [accumulatore]

IT DE Übersetzungen für fuori

fuori (o) [vattene] fort (o) [vattene]
fuori (o) [vattene] fort mit dir (o) [vattene]
fuori (o) [luogo] aus dem Weg (o) [luogo]
fuori (o) [luogo] außen (o) [luogo]
fuori (o) [generale] draußen (o) [generale]
fuori (o) [luogo] draußen (o) [luogo]
fuori (o) [luogo] im Freien (o) [luogo]
fuori (o) [posizione] heraus (o) [posizione]
fuori (o) [posizione] hinaus (o) [posizione]

IT DE Übersetzungen für uso

uso (n) [macchina] {m} Bedienung (n) {f} [macchina]
uso (n v) [act of using] {m} Anwendung (n v) {f} [act of using]
uso (n) [generale] {m} Anwendung (n) {f} [generale]
uso (n) {m} Benutzung (n) {f}
uso (n v) [act of using] {m} Benutzung (n v) {f} [act of using]
uso (n) [tipo di utilizzo] {m} Benutzung (n) {f} [tipo di utilizzo]
uso (n) [uso] {m} Benutzung (n) {f} [uso]
uso (n v) [act of using] {m} Gebrauch (n v) {m} [act of using]
uso (n) [generale] {m} Gebrauch (n) {m} [generale]
uso (n) [tipo di utilizzo] {m} Gebrauch (n) {m} [tipo di utilizzo]

Italienisch Deutsch Übersetzungen

IT Synonyme für fuori uso DE Übersetzungen
arrivato [rovinato] m Ankommende {m}
inutilizzabile [inservbile] unbrauchbar
guasto [fuori servizio] m Störung {f}
inutile [inutilizzabile] Tunichtgut {m}
uso [d'uso] m Gebrauch {m}