Gesuchter Begriff barbarie hat 9 Ergebnisse
IT Italienisch DE Deutsch
barbarie (n) [comportamento] {f} Barbarei (n) {f} [comportamento]
barbarie (n) [comportamento] {f} Barbarismus (n) {m} [comportamento]
barbarie (n) [inciviltà] {f} Barbarismus (n) {m} [inciviltà]
barbarie (n) [comportamento] {f} Brutalität (n) {f} [comportamento]
barbarie (n) [comportamento] {f} Grausamkeit (n) {f} [comportamento]
IT Italienisch DE Deutsch
barbarie (n) [comportamento] {f} Gräuel (n) {m} [comportamento]
barbarie (n) [comportamento] {f} Grobheit (n) {f} [comportamento]
barbarie (n) [comportamento] {f} Rohheit (n) {f} [comportamento]
barbarie (n) [inciviltà] {f} Unkultur (n) {f} [inciviltà]

Italienisch Deutsch Übersetzungen

IT Synonyme für barbarie DE Übersetzungen
inciviltà [ignoranza] f Unkultur {f}
arretratezza [ignoranza] f Unkultur {f}
efferatezza [atrocità] f Bösartigkeit {f}
crudeltà [atrocità] f Quälerei {f}
ferocia [atrocità] f Kampflust {f}
rozzezza [inciviltà] f Rauheit {f}
vandalismo [inciviltà] m Vandalismus {m}
grossolanità [maleducazione] f Unhöflichkeit {f}
volgarità [maleducazione] f Unhöflichkeit {f}
ignoranza [maleducazione] f Ignoranz {f}
durezza [crudeltà] f Gefühllosigkeit {f}
bestialità [crudeltà] f Grausamkeit {f}
brutalità [crudeltà] f Grausamkeit {f}
violenza [crudeltà] f Gewalttaten (n)
spietatezza [crudeltà] f Grausamkeit {f}