Gesuchter Begriff Zentraleinheit hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch HU Ungarisch
Zentraleinheit {f} CPU
DE Phrasen mit zentraleinheit HU Übersetzungen
die gegenseitige Verbindung von zwei "Digitalrechnern" so verwenden, dass bei Ausfall der aktiven Zentraleinheit eine mitlaufende Zentraleinheit die Aufgaben des Systems fortführen kann, Két digitális számítógép összekapcsolása úgy, hogy ha az aktív központi egység nem működik, akkor a tartalék, de tükröző központi egység képes folytatni a rendszer működését;
die gegenseitige Verbindung von zwei Zentraleinheiten über Datenkanäle oder gemeinsame Speicher so verwenden, dass eine mitlaufende Zentraleinheit so lange andere Aufgaben ausführen kann, bis die aktive Zentraleinheit ausfällt; dann übernimmt die mitlaufende Zentraleinheit, um die Aufgaben des Systems fortzuführen oder Két központi egység összekötése adatcsatornákkal vagy osztott tárolás alkalmazásával, azzal a céllal, hogy az egyik központi egység el tudja végezni a másik munkáját, amíg a második központi egység nem működik, s ez idő alatt az első központi egység átveszi a rendszer működésének irányítását; vagy
die Synchronisierung von zwei Zentraleinheiten mittels "Software" so verwenden, dass die mitlaufende Zentraleinheit erkennt, wenn die aktive Zentraleinheit ausfällt, um dann die Aufgaben der ausgefallenen Zentraleinheit zu übernehmen. Két központi egység "szoftverrel" történő szinkronizálása úgy, hogy az egyik központi egység felismeri, hogy másik központi egység nem működik, és átveszi a feladatokat a nem működő egységtől.
die Synchronisierung von zwei Zentraleinheiten mittels "Software" so verwenden, dass die mitlaufende Zentraleinheit erkennt, wenn die aktive Zentraleinheit ausfällt, um dann die Aufgaben der ausgefallenen Zentraleinheit zu übernehmen. Két központi egység "szoftverrel" történő szinkronizálása úgy, hogy az egyik központi egység felismeri, hogy a másik központi egység nem működik, és átveszi a feladatokat a nem működő egységtől.
die Synchronisierung von zwei Zentraleinheiten mittels "Software" so verwenden, dass die mitlaufende Zentraleinheit erkennt, wenn die aktive Zentraleinheit ausfällt, um dann die Aufgaben der ausgefallenen Zentraleinheit zu übernehmen. Két központi egység „szoftverrel” történő szinkronizálása úgy, hogy az egyik központi egység felismeri, hogy a másik központi egység nem működik, és átveszi a feladatokat a nem működő egységtől.
CPU Zentraleinheit XOR kizáró VAGY
einer Zentraleinheit mit Tastatur, Maus und einer visuellen Anzeige (PC-Personal-Computer), központi feldolgozó egység billentyűzettel, egérrel és képi megjelenítővel (személyi számítógép),
einer Zentraleinheit (Server) und központi feldolgozó egység (szerver) és
Der Bildschirm ist für den Empfang von Signalen einer Zentraleinheit einer automatischen Datenverarbeitungsmaschine bestimmt. A monitort arra tervezték, hogy egy automatikus adatfeldolgozó rendszer központi feldolgozó egységének jeleit fogadja.
die gegenseitige Verbindung von zwei Zentraleinheiten über Datenkanäle oder gemeinsame Speicher so verwenden, dass eine mitlaufende Zentraleinheit so lange andere Aufgaben ausführen kann, bis die aktive Zentraleinheit ausfällt; dann übernimmt die mitlaufende Zentraleinheit, um die Aufgaben des Systems fortzuführen, oder Két központi egység összekötése adatcsatornákkal vagy osztott tárolás alkalmazásával, azzal a céllal, hogy az egyik központi egység el tudja végezni a másik munkáját, amíg a második központi egység nem működik, s ez idő alatt az első központi egység átveszi a rendszer működésének irányítását; vagy
Backup Central Unit (Backup der Zentraleinheit) Tartalék központi egység (Backup Central Unit)
Central Unit (Zentraleinheit) Központi egység (Central Unit)
die gegenseitige Verbindung von zwei „Digitalrechnern“ so verwenden, dass bei Ausfall der aktiven Zentraleinheit eine mitlaufende Zentraleinheit die Aufgaben des Systems fortführen kann, Két digitális számítógép összekapcsolása úgy, hogy ha az aktív központi egység nem működik, akkor a tartalék, de tükröző központi egység képes folytatni a rendszer működését;
die Synchronisierung von zwei Zentraleinheiten mittels „Software“ so verwenden, dass die mitlaufende Zentraleinheit erkennt, wenn die aktive Zentraleinheit ausfällt, um dann die Aufgaben der ausgefallenen Zentraleinheit zu übernehmen. Két központi egység „szoftverrel” történő szinkronizálása úgy, hogy az egyik központi egység felismeri, hogy a másik központi egység nem működik, és átveszi a feladatokat a nem működő egységtől.
einer Zentraleinheit i. központi egység,
sie ist an die Zentraleinheit unmittelbar oder über eine oder mehrere andere Einheiten anschließbar, und összekapcsolható a központi feldolgozó egységgel akár közvetlenül, akár egy vagy több más egységen keresztül; és
einer Zentraleinheit, egy központi feldolgozó egység;
Zentraleinheit (central processing unit) Central processing unit központi feldolgozó egység
a) die Zentraleinheit nach Artikel 3, a) a 3. cikkben említett központi egység;
Zentraleinheit Központi egység
(4) Die Zentraleinheit kann gemäß dem Verfahren nach Artikel 23 Absatz 2 beauftragt werden, auf der Grundlage der in der Zentraleinheit verarbeiteten Daten bestimmte andere statistische Aufgaben wahrzunehmen. (4) A 23. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően a központi egységet meg lehet bízni a központi egységben feldolgozott adatokon alapuló egyéb statisztikai feladatok elvégzésével is.
f) Zeitpunkt der Übermittlung der Daten an die Zentraleinheit; f) az adatok a központi egységhez történő továbbításának dátuma;
f) Zeitpunkt der Übermittlung der Daten an die Zentraleinheit. f) az adatok központi egységhez történő továbbításának dátuma.
c) die Richtigkeit und die Aktualität der Daten bei deren Übermittlung an die Zentraleinheit; c) az adatok a központi egységhez történő továbbításkor pontosak és naprakészek;
a) %quot%Zentraleinheit%quot% die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a) der Eurodac-Verordnung genannte Zentraleinheit; a) "központi egység" az Eurodac rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett egység;
Mitteilungen zwischen den Mitgliedstaaten und der Zentraleinheit A tagállamok és a központi egység közötti kommunikáció
Sonstige Aufgaben der Zentraleinheit A központi egység egyéb feladatai
Aufzeichnung der Verarbeitungsvorgänge durch die Zentraleinheit A központi egység által vezetett nyilvántartás
(2) Die gemeinsame Kontrollstelle hat die Aufgabe, die Tätigkeit der Zentraleinheit daraufhin zu kontrollieren, ob durch die Verarbeitung oder Nutzung der bei der Zentraleinheit vorhandenen Daten die Rechte der betroffenen Personen verletzt werden. Darüber hinaus kontrolliert sie die Rechtmäßigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten an die Mitgliedstaaten durch die Zentraleinheit. (2) A közös felügyeleti hatóság feladata, hogy figyelje a központi egység tevékenységeit annak biztosítása érdekében, hogy a központi egység által birtokolt adatok feldolgozása vagy felhasználása ne sértse az érintettek jogait. Felügyeli ezenkívül a személyes adatok a központi egység által a tagállamokhoz történő továbbításának törvényességét.
(1) Die Digitalisierung der Fingerabdrücke und deren Übermittlung erfolgen in dem in Anhang I bezeichneten Datenformat. Die Zentraleinheit legt die technischen Anforderungen für die Übermittlung der Datenformate zwischen den Mitgliedstaaten und der Zentraleinheit und umgekehrt fest, sofern dies für den effizienten Betrieb der Zentraleinheit erforderlich ist. Die Zentraleinheit stellt sicher, dass die von den Mitgliedstaaten übermittelten Fingerabdruckdaten im computergestützten Fingerabdruckerkennungssystem abgeglichen werden können. (1) Az ujjlenyomatokat digitálisan feldolgozzák, és az I. mellékletben említett adatformátumban továbbítják. Amennyiben az a központi egység hatékony működéséhez szükséges, a központi egység megállapítja az adatformátumoknak a tagállamok által a központi egységhez történő továbbítására és visszaküldésére vonatkozó technikai követelményeket. A központi egység biztosítja, hogy a tagállamok által továbbított ujjlenyomat adatok a számítógépes ujjlenyomatfelismerő-rendszer által összehasonlíthatók legyenek.