DE Phrasen mit willkürlich HU Übersetzungen
Die Methoden sind nicht willkürlich zu ändern. A politikákat nem lehet önkényesen megváltoztatni.
Drei Motoren werden als Stichproben willkürlich aus der Serie entnommen. Három motort kell véletlenszerűen kiválasztani a sorozatból.
Die Einwände sollten nicht willkürlich sein und sich auf einschlägiges nationales, gemeinschaftliches oder internationales Recht stützen. A megtiltás nem lehet önkényes, és annak a megfelelő nemzeti, közösségi vagy nemzetközi rendelkezéseken kell alapulnia.
Der CEV-Wert von 0,86 wurde willkürlich festgelegt A 0,86 CEV-et önkényesen határozták meg
Die Palettenstichprobe wird willkürlich ausgewählt. A raklapminták kiválasztása véletlenszerűen történik.
Der niedermolekulare Anteil wird willkürlich auf unter 1000 Dalton festgelegt. A kis molekulatömeget önkényesen 1000 dalton alattiként definiálták.
In einigen Fällen war die Neubewertung der Vermögenswerte eindeutig willkürlich. Néhány esetben az eszközök átértékelése egyértelműen önkényes volt.
Anträge auf vertrauliche Behandlung dürfen nicht willkürlich abgelehnt werden. Bizalmas jellegű kezelésre vonatkozó felkérések önkényesen nem utasíthatók el.
Alle zu prüfenden Motoren werden willkürlich aus der Serienproduktion entnommen. A vizsgálatok elvégzéséhez minden motort a sorozatgyártásból kell véletlenszerűen kiválasztani.
Der CEV-Wert von 0,86 wurde willkürlich festgelegt A 0,86 CEV-et önkényesen határozták meg
- Freilassung aller willkürlich festgenommenen Personen; - valamennyi önkényesen letartóztatott személy szabadon bocsátása;
Dieses Konzept ist diskriminierend, polizeilich schwer zu kontrollieren und willkürlich. Ez a fogalom megkülönböztető, nehezen betartatható és önkényes.
, soweit dadurch der Zugang zur kostenlosen Rechtsberatung und/oder -vertretung nicht willkürlich eingeschränkt wird; , feltéve, hogy ezek a korlátok nem korlátozzák önkényesen a jogsegélyhez és/vagy képviselethez való hozzáférést.
, soweit dadurch der Zugang zur kostenlosen Rechtsberatung und/oder -vertretung nicht willkürlich eingeschränkt wird; feltéve, hogy ezek a korlátok nem korlátozzák önkényesen a jogsegélyhez és/vagy képviselethez való hozzáférést.
Einwände sollten nicht willkürlich sein und sich auf A kifogások nem lehetnek önkényesek és azoknak
(3) Verträge für LNG-Anlagen und Speicheranlagen dürfen nicht zu willkürlich höheren Tarifen führen, wenn sie (3) Az LNG-létesítmények és a földgáztárolók használatára vonatkozó szerződések nem eredményezhetnek indokolatlanul magas díjakat a következő esetekben:

DE Wörter ähnlich wie willkürlich