DE Phrasen mit verwickelt HU Übersetzungen
Diese Seeleute könnten leicht in Unfälle auf See verwickelt werden. Ezek a tengerészek könnyen részesei lehetnek tengeri baleseteknek.
Untersuchungen von Unfällen, in die von den anerkannten Organisationen klassifizierte Schiffe verwickelt waren; az elismert szervezet által osztályozott hajókat is érintő balesetek elemzései;
Verwickelt in die Repression vom 25. März 2004. A 2004. március 25-i tüntetés elfojtásában való részvétel.
In Übergriffe verwickelt. Erőszakos cselekményekben való részvétel.
Befehlshaber der „Rusich“-Einheit, einer bewaffneten Separatistengruppe, die in die Kämpfe in der Ostukraine verwickelt ist. A „Rusich” egység parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szakadár csoport.
Befehlshaber der „Rusich“-Einheit, einer bewaffneten Separatistengruppe, die in die Kämpfe in der Ostukraine verwickelt ist. A „Ruszics” egység parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szakadár csoport.
Befehlshaber des „Ersten Kosakenregiments, einer bewaffneten Separatistengruppe, die in die Kämpfe in der Ostukraine verwickelt ist“. Az „Első Kozák Regiment” parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szakadár csoport.
- Personen die in repressive Tätigkeiten verwickelt sind. - a megtorló akciókban részt vett személyek.
- Das Schiff war in einen Zusammenstoß verwickelt, ist auf Grund gelaufen oder gestrandet; - a hajó részes egy összeütközésben, zátonyra vagy partra futott,
- Weitere Beträge beziehen sich auf Rechtsverfahren, in die Lieferanten, Auftragnehmer und frühere Mitarbeiter verwickelt sind. - Más összegek szállítókkal, ajánlattevőkkel és korábbi személyzettel kapcsolatos vitás ügyekhez kapcsolódnak.
Ich bin in kein laufendes Gerichtsverfahren verwickelt. Nem vagyok érintett folyamatban lévő bírósági eljárásban.
Ich bin in kein laufendes Gerichtsverfahren verwickelt. Nem vagyok érintett semmilyen folyamatban lévő bírósági eljárásban.
Ich bin und war niemals in ein Gerichtsverfahren verwickelt. Nem vagyok és még sosem voltam bírósági eljárásban érintett.
Ich bin und war niemals in ein Gerichtsverfahren verwickelt. Peres ügyben érintett fél nem vagyok és soha nem is voltam.
Ich bin und war niemals in ein Gerichtsverfahren verwickelt. Nincs és sosem volt peres ügyem.
Könnten Sie für den Fall, dass Sie in ein laufendes Gerichtsverfahren verwickelt sind, bitte Einzelheiten mitteilen ? Ha jelenleg peres ügyben érdekelt, kérjük, részletezze azt.
Zurzeit bin ich in kein Strafgerichtsverfahren verwickelt. Pillanatnyilag semmilyen peres ügyben nem vagyok érdekelt.
Könnten Sie für den Fall, dass Sie in ein laufendes Gerichtsverfahren verwickelt sind, bitte Einzelheiten ausführen? Ha jelenleg peres ügyben érdekelt, kérjük, részletezze azt!
Diese Seeleute können leicht in Unfälle auf See verwickelt werden. Ezek a tengerészek könnyen részesei lehetnek a tengeri baleseteknek.
verwickelt sind, sollten solche Sanktionen auch angepasst werden im Hinblick auf die Aktivität von juristischen Personen. műveletekben gyakran vesznek részt jogi személyek, az ilyen szankciókat a jogi személyek által folytatott tevékenységhez kell igazítani.