Gesuchter Begriff Verwaltungsvorgang hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Phrasen mit verwaltungsvorgang HU Übersetzungen
Nach der Einrichtung der Kommunikationsverbindung zwischen der unabhängigen Transaktionsprotokolliereinrichtung der Gemeinschaft und der unabhängigen Transaktionsprotokolliereinrichtung des UNFCCC stellt die unabhängige Transaktionsprotokolliereinrichtung der Gemeinschaft nur noch den unter Absatz 1 Buchstabe b genannten Verwaltungsvorgang bereit. Miután létrejött a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs kapcsolat, kizárólag a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv folytatja az 1. bekezdés b) pontja szerinti adminisztratív folyamat elvégzését.
Besteht eine Kommunikationsverbindung zwischen der unabhängigen Transaktionsprotokolliereinrichtung der Gemeinschaft und der unabhängigen Transaktionsprotokolliereinrichtung des UNFCCC und sind alle Vorgänge im Zusammenhang mit Zertifikaten, geprüften Emissionen, Konten, automatischen Änderungen der nationalen Zuteilungstabellen und Kyoto-Einheiten durch den Austausch von Daten über die unabhängige Transaktionsprotokolliereinrichtung des UNFCCC abgeschlossen und anschließend an die unabhängige Transaktionsprotokolliereinrichtung der Gemeinschaft weitergeleitet worden, so stellt die unabhängige Transaktionsprotokolliereinrichtung der Gemeinschaft nur noch den unter Absatz 1 Buchstabe b genannten Verwaltungsvorgang bereit.“ Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv és az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyve között létrejött a kommunikációs kapcsolat, és a kibocsátási egységekkel, a hitelesített kibocsátásadatokkal, a számlákkal, a nemzetikiosztásiterv-táblák automatikus módosításaival és a kiotói egységekkel kapcsolatos folyamatokat az UNFCCC független ügyleti jegyzőkönyvén keresztüli adatcserével kell a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv felé végezni, akkor a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv csak az 1.b) pontban előírt adminisztratív folyamatot biztosítja.”
Das Gericht erster Instanz habe einen Rechtsfehler begangen, indem es angenommen habe, dass die Bewertung der von den Rechtsmittelführerinnen vorgelegten Daten und die abschließende Entscheidung der Kommission über die Bedeutung dieser Daten als Grundlage für die Rücknahme der Einstufung kein Verwaltungsvorgang sei, der angefochten werden könne. A fellebbezők álláspontja szerint az Elsőfokú Bíróság jogban tévedett, amikor megállapította, hogy a fellebbezők adatainak értékelése, és az ezen adatok, mint a törlés alapjainak relevanciájára vonatkozó, végleges bizottsági határozat nem minősíthető megtámadható igazgatási eljárásnak.
nimmt ferner zur Kenntnis, dass in Griechenland die Zollbehörden auch weiterhin, ausschließlich in Ausnahmefällen, die Fahrzeuge griechischer Staatangehöriger beschlagnahmen, die sich vorübergehend im Ausland aufhalten und mit ausländischen Kennzeichen an ihren Fahrzeugen nach Griechenland zurückkehren, die vielfach des Schmuggels bezichtigt wurden und deren Verwaltungsvorgang nicht ordnungsgemäß behandelt wurde, worüber der Petitionsausschuss dem Parlament bereits zu einem früheren Zeitpunkt berichtete; fordert die griechischen Behörden nachdrücklich auf, den Petenten, die Opfer dieser Praxis geworden sind, Ausgleichszahlungen zu gewähren; nimmt das Urteil des Gerichtshofs vom 7. Juni 2007 in der Rechtssache C-156/04 zur Kenntnis, das die Erklärungen der griechischen Behörden in diesem Fall überwiegend für zufrieden stellend hält; begrüßt die Umsetzung neuer Gesetze, die von den Behörden angenommen wurden, um die in dem genannten Urteil genannten Mängel anzugehen; megállapítja továbbá annak tényét, hogy Görögországban a vámhatóságok különleges intézkedésként továbbra is elkobozzák az ideiglenesen külföldön tartózkodott, Görögországba külföldi rendszámtáblát viselő gépjárművel visszatérő görög állampolgárok gépjárműveit, akik közül sokakat vádolnak csempészéssel, ügyükben pedig nem folyik megfelelő eljárás, és amiről a Petíciós Bizottság előzetesen jelentést tett a Parlamentnek; sürgeti a görög hatóságokat, biztosítsanak kártérítést a szóban forgó eljárás áldozataivá vált petíciók benyújtói számára; figyelembe veszi az Európai Bíróság C-156/04 (2007.6.7.) döntését, mely jelen esetben elégségesnek tartja a görög hatóságok által nyújtott magyarázatok legtöbbjét; üdvözli az általuk – a fent említett döntésben kiemelt hiányosságok orvoslása érdekében – elfogadott új törvények végrehajtását;