Gesuchter Begriff Umweltrisikobewertung hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Phrasen mit umweltrisikobewertung HU Übersetzungen
Darüber hinaus hat die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs eine Umweltrisikobewertung unter Zugrundelegung eines realistischen ungünstigsten Falles durchgeführt, die inakzeptable Umweltrisiken gezeigt hat. Emellett az Egyesült Királyság illetékes hatósága környezetvédelmi kockázatfelmérést hajtott végre a lehető legrosszabb eset feltételezése mellett, mely a környezet szempontjából elfogadhatatlan kockázatokat tárt fel.
Am 25. März 2008 übermittelte die zuständige spanische Behörde und ihre Kommission für biologische Sicherheit der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit („EFSA“) ihre Stellungnahme zu der Umweltrisikobewertung gemäß Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c und Artikel 18 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003; sie kam zu dem Schluss, dass nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand und nach Prüfung der vorliegenden vom Antragsteller gelieferten Informationen und Daten die spanische Kommission für biologische Sicherheit eine befürwortende Stellungnahme zur Vermarktung von Mais der Sorte NK603 in der EU abgeben könne, wenn den im Bericht über die Umweltrisikobewertung festgehaltenen Vorschlägen und Bedingungen Folge geleistet werde. 2008. március 25-én a spanyol illetékes hatóság és annak biobiztonsági bizottsága az 1829/2003/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdése c) pontjának és 18. cikke (3) bekezdése c) pontjának megfelelően véleményt nyújtott be a környezeti kockázatértékelésről az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (a továbbiakban: EFSA); a dokumentum végkövetkeztetése szerint a spanyol biobiztonsági bizottság a tudomány jelenlegi állása alapján, valamint a meglévő információk és a kérelmező által rendelkezésre bocsátott adatok vizsgálata nyomán az NK603 kukorica EU-ban való forgalmazásáról – a környezeti kockázatértékelési jelentésben foglalt javaslatok és feltételek betartása esetén – kedvező véleményt mondhat.
3.7 Bezüglich der Gefährdung am Arbeitsplatz wird eine branchenabhängige Bewertung benötigt. Im Falle der Fotografie-, Halbleiter- und Luftfahrtindustrie fällt es jedoch angesichts ihrer spezifischen Eigenschaften und den bereits bestehenden weitreichenden Gesundheitsschutzmaßnahmen schwer, in der Verwendung von PFOS und verwandten Stoffen eine zusätzliche Gefährdung am Arbeitsplatz zu erkennen. Die Verwendung in der chromverarbeitenden Industrie gibt jedoch wiederum Anlass zur Sorge. Im Falle der Feuerlöschschäume muss jeglicher Entscheidung eine Gesundheits- und Umweltrisikobewertung der vorgeschlagenen Ersatzstoffe vorangehen. Darüber hinaus muss es eine Einigung über die ordnungsgemäße Entsorgung der bestehenden Bestände und des gebrauchten Löschschaums nach Großbränden geben. 3.7 A foglalkozási veszélyeket minden ágazatban külön kell értékelni. A fotográfiai, a félvezető- és a légi közlekedési ipar esetében azonban, tekintetbe véve a szóban forgó ágazatok jellegét és a már alkalmazott magas szintű védelmet, nehezen érthető, hogy a PFOS-szel rokon anyagok felhasználása miként jelentene bármilyen további veszélyt a munkahelyen. A krómozási iparban történő felhasználás azonban szintén aggodalmat kelt. A tűzoltó habok esetében a javasolt helyettesítő anyagok egészségügyi és környezeti veszélyeit értékelni kell, mielőtt bármilyen döntés születne. Meg kell egyezni a meglevő készletek megfelelő ártalmatlanítási módjában és a nagyobb tüzek esetén keletkező elfolyást illetően is.