Gesuchter Begriff Schmutz hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch HU Ungarisch
Schmutz (n) [dirt] {m} piszok (n) [dirt] (n v)
Schmutz (n) [dirt] {m} mocsok (n) [dirt] (n)
DE Phrasen mit schmutz HU Übersetzungen
Sämtliche Flächen sind mit einem fettlösenden Mittel von Fettresten und Schmutz zu befreien und mit Wasser zu reinigen. zsíroldószer alkalmazásával minden felületről el kell távolítani a zsiradékot és a szennyeződést, és a felületeket vízzel meg kell tisztítani;
Erschwerniszulagen für extreme Arbeitsbedingungen durch Staub, Schmutz, Temperatur, Rauch, Gefahren usw., rendkívüli munkafeltételek után, mint például a por, szennyeződés, hőmérséklet, füst, veszély stb. miatt járó pótlékok,
Zur Vermeidung von Krankheiten sollten die Land- und Wasserbereiche der Terrarien sorgfältig von Schmutz-, Kot- und Futterpartikeln gereinigt werden. A betegségek megelőzésére a terrárium szárazföldi és vízi területeit gondosan kell takarítani, a szennyeződéseket, az ürüléket és az ételmaradványokat el kell távolítani.
sauber, frei von sichtbaren Fremdstoffen, Schmutz und Blut, tiszta, mentes bármilyen látható idegen anyagtól, szennyeződéstől vagy vértől;
Die Fülleinrichtung ist gegen Verdrehung zu sichern und vor Schmutz und Wasser zu schützen. A töltőegységet elfordulás ellen ki kell biztosítani, és védeni kell a szennyeződésektől és a víztől.
Die Einfüllvorrichtung muss gegen Verdrehen gesichert und gegen Schmutz und Wasser geschützt sein. A töltőegységet biztosítani kell elfordulás és védeni kell a szennyeződések és a víz ellen.
Die Einfüllvorrichtung muss gegen Verdrehen gesichert und gegen Schmutz und Wasser geschützt sein. A töltőegységet biztosítani kell elfordulás ellen, és védeni kell a szennyeződések és a víz ellen.
Die Kraftstofffülleinrichtung muss gegen falsches Anschließen gesichert und vor Schmutz und Wasser geschützt sein. A feltöltő vezetéket vagy töltőcsonkot be kell biztosítani hibás beállítás ellen, és távol kell tartani tőle a szennyeződéseket és a vizet.
Die Belüftungseinrichtung des Druckminderers ist ausreichend vor Schmutz und Wasser zu schützen. A nyomáscsökkentő berendezés szellőzőrendszerétől távol kell tartani a szennyeződéseket és a vizet.
Allgemeine Verteilung von Schmutz über die gesamte Euro-Banknote Az eurobankjegy teljes felülete szennyezett
Ansammlung von Schmutz an einem Ort Korlátozott kiterjedésű szennyeződés
Visuell bemerkbare Verteilung von Schmutz über die Euro-Banknote A bankjegy teljes felületén szemmel látható szennyeződés található
Visuell bemerkbare Ansammlung von Schmutz an einem Ort Korlátozott kiterjedésű, szemmel látható szennyeződés
„Wasserstofffilter“: Filter zur Trennung von Öl, Wasser und Schmutz vom Wasserstoff; „hidrogénszűrő”: az olaj, víz és szennyeződések hidrogéntől való leválasztására szolgáló szűrő;
Ferner müssen Einstiegsstufen, die während der Fahrt Niederschlägen und Schmutz ausgesetzt sind, einen Ablauf haben (wasserdurchlässige Oberfläche). Ezenfelül a menet közben az időjárásnak és a szennyeződésnek kitett lépcsőknek megfelelő elvezető rendszerrel vagy víztelenítő felülettel kell rendelkezniük.
Ferner müssen Trittbretter und Einstiegstufen, die während der Fahrt Niederschlägen und Schmutz ausgesetzt sind, einen Ablauf haben (wasserdurchlässige Oberfläche). Ezenfelül a menet közben az időjárásnak és a szennyeződésnek kitett felhágóknak és lépcsőknek megfelelő elvezető rendszerrel vagy víztelenítő felülettel kell rendelkezniük.
Wasser-, schmutz- und fleckabweisende Imprägniermittel Víz-, por- és folttaszítók
wasser-, schmutz- und fleckabweisende Imprägniermittel víz-, por- és foltlepergetők
Der Bereich, in dem die Instandhaltungsarbeit durchgeführt wird, muss aufgeräumt und frei von Staub und Schmutz sein. A terület, ahol a karbantartást végzik, legyen rendezett, portól és szennyeződéstől mentes.
sicherstellen, dass der Bereich, in dem die Instandhaltung durchgeführt wird, aufgeräumt und frei von Schmutz und Verunreinigung ist; gondoskodniuk kell arról, hogy a terület, ahol a karbantartást végzik, rendezett, illetve kosztól és szennyeződéstől mentes legyen;
Die Einfülleinrichtung muss gegen Verdrehen gesichert und gegen Schmutz und Wasser geschützt sein. A töltőegységet biztosítani kell elfordulás ellen, és védeni kell a szennyeződések és a víz ellen.
- sauber, frei von sichtbaren Fremdstoffen, Schmutz und Blut, - tiszta, mentes bármilyen látható idegen anyagtól, szennyeződéstől vagy vértől,
„3. „Reinigung“ bezeichnet das Verfahren, durch das Schmutz vom Substrat entfernt und in einen gelösten oder dispergierten Zustand gebracht wird.“ “ 3. »tisztítás«: az a folyamat, amely a szennyeződést eltávolítja a tisztítandó felületről, és oldattá vagy diszperzióvá alakítja.”
„3. „Reinigung“ bezeichnet das Verfahren, durch das Schmutz vom Substrat entfernt und in einen gelösten oder dispergierten Zustand gebracht wird.“ „ 3. »tisztítás«: az a folyamat, amely a szennyeződést eltávolítja a tisztítandó felületről, és oldattá vagy diszperzióvá alakítja.”
DE Synonyme für schmutz HU Übersetzungen
Patsche [Schlamm] Dzieża
Rest [Müll] m reszta {f}
Bruch [Müll] m Ułamek
Ausschuss [Müll] m komitet {m}
Ruine [Müll] f ruina {f}
Abfall [Müll] m odpady
Kot [Müll] m kał {m}
Schutt [Müll] m gruz {m}
Rückstand [Müll] m zaległości (n v)
Schrott [Müll] m złom {m}
Überrest [Müll] m (m Relikwie
Mist [Müll] m gnój {m}
Dreck [Müll] m śmieć {m}
Geröll [Müll] n Rolle
Ramsch [Müll] m Skat
Altmetall [Müll] m złom {m}
Altmaterial [Müll] złom {m}
Kehricht [Müll] (m Odpady
Gemeinheit [Schweinerei] f podłoœć {f}
Sauerei [Schweinerei] (f Robić zamieszanie