DE Phrasen mit rücksichtslos HU Übersetzungen
Sie hat Unregelmäßigkeiten, die schon eine gewisse Zeit lang verheimlicht worden waren, rücksichtslos aufgedeckt. E válság teljes mértékben rávilágított a már egy ideje eltitkolt szabálytalanságokra.
Die Behauptungen, wonach ein „gesunder Wettbewerb“ angeblich der Entwicklung des Fremdenverkehrs förderlich ist, werden durch Daten widerlegt, denen zufolge die meisten – sowohl in EU-Mitgliedstaaten als auch in Drittstaaten registrierten – Kreuzfahrtschiffe unter Billigflaggen fahren, was bedeutet, dass die Seeleute rücksichtslos ausgebeutet werden können. Azokat az állításokat, amelyek szerint az „egészséges verseny” elősegíti az idegenforgalom fejlődését, cáfolják az adatok, amelyek azt mutatják, hogy a legtöbb tengerjáró személyszállító hajó – akár uniós tagállamokban, akár harmadik államban jegyezték be – olcsó lobogó alatt közlekedik, a tengerészeket kizsákmányoló körülmények között.
3. ist der Auffassung, dass, um diese Ziele zu verwirklichen, eine Politik zur Schaffung einer europäischen Biokraftstoffindustrie entwickelt werden muss und die Nutzung dieser Produkte in der EU verstärkt werden muss; betont jedoch die Gefahr schädlicher Auswirkungen auf die Umwelt, die dadurch entstehen können, dass Biokraftstoffe rücksichtslos, unkontrolliert und in großem Umfang angebaut, hergestellt und eingeführt werden; 3. úgy véli, hogy e célkitűzések elérése érdekében az európai bioüzemanyag-ipar megteremtésére irányuló politikát kell kialakítani, és e termékek használatát fokozni kell az EU-ban; hangsúlyozza ugyanakkor a maradandó környezeti károk kockázatát, amelyet a bioüzemanyagok átgondolatlan, ellenőrizetlen és intenzív termelése, gyártása és behozatala okozhat;
Eine solche Ausnahme würde ein riesiges Schlupfloch schaffen, das dann von Händlern aller Katzen- und Hundefellsendungen rücksichtslos ausgenützt würde und die gesamte Verordnung so nutzlos machen würde. Mindenesetre, egy ilyen eltérés kibúvót teremtene, amelyet a leendő macska- és kutyaprémszállítmányokkal kereskedők teljes mértékben kihasználnának, feleslegessé téve így az egész rendeletet.
Rückblickend haben wir das überschussbeteiligte Portfolio in einer Weise verkauft, die, nach dem, was wir jetzt wissen, rücksichtslos war, sowohl bei Verträgen mit steuerpflichtigen Entnahmen als auch bei überschussbeteiligten Rentenverträgen “ (H5). Utólagosan gondolkodva úgy vélem, hogy a nyereségrészesedéssel összekapcsolt életbiztosítási alapot – mai ismereteink alapján – gondatlanul értékesítettük mind a jövedelemlehívások, mind pedig a nyereségrészesedéssel összekapcsolt életbiztosítási évjáradékok tekintetében ” (H5).
g) Der Straftäter hat das Leben des Kindes vorsätzlich oder rücksichtslos gefährdet. (g) az elkövető szándékosan vagy gondatlanságból veszélyeztette a gyermek életét,
F. in der Erwägung, dass die Demonstrationen in der im Süden Syriens gelegenen Stadt Deraa ihren Ausgang nahmen, ehe sie rasch auf viele andere Städte und Dörfer im Land übergriffen; unter Hinweis darauf, dass die syrischen Regierungsstellen die Demonstrationen rücksichtslos unterdrückt haben, indem sie scharfe Munition einsetzten, um friedliche Versammlungen aufzulösen, und Hunderte von Zivilpersonen verhaftet haben; unter Hinweis darauf, dass Angehörige der syrischen Streitkräfte am Mittwoch, 23. März, in die Omari-Moschee in Derea eingedrungen sind und begonnen haben, auf unbewaffnete Zivilisten zu schießen; F. mivel a megmozdulások a dél-szíriai Deraa városában kezdődtek, ahonnan gyorsan továbbterjedtek az ország más városaiba és falvaiba is; mivel a szíriai hatóságok súlyosan megtorolták a megmozdulásokat, élestöltényt használva a békés gyülekezetek feloszlatására, és civilek százait tartóztatták le; mivel március 23-án, szerdán a szíriai hadsereg benyomult a Deraa városában található Omari mecsetbe, ahol lőni kezdte a fegyvertelen civileket,
Das EP werde laut Watson zunehmend zu "einem Motor der europäischen Integration" und zu "einem wiederbelebten und freimütigen Haus, das Rat und Mitgliedstaaten zur Verantwortung zieht, wenn ihre Maßnahmen gegen Terrorismus rücksichtslos über unsere gemeinsamen Rechte hinweggehen". A plenáris ülés törölte a szakbizottsági szövegből azt a paragrafust, amely szerint „bioenergetikai politikák révén ösztönző intézkedésekkel bátorítani kell azokat a gyakorlatokat, amelyek során a borkészítésben az alkoholt és melléktermékeit mással helyettesítik, és ezáltal ténylegesen hozzájárulhatnak a túltermelés korlátozásához”.