Gesuchter Begriff Periode hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Phrasen mit periode HU Übersetzungen
Gesamt-Periode (korr. Zuweis.) teljes időszak (felüvizsg. feloszt.)
Periode Időtartam
Legedatum oder -periode, a tojásrakás dátuma vagy időszaka;
Bestände am Ende der Periode Készletek az időszak végén
Wird IAS 23 auf eine frühere Periode angewendet, sind diese Änderungen für diese frühere Periode anzuwenden.“ Ha a gazdálkodó egység egy korábbi időszakra alkalmazza az IAS 23 standardot, akkor ezeket a módosításokat is alkalmazni kell erre a korábbi időszakra.”
eine Gesamtergebnisrechnung für die Periode; az időszaki átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatást;
eine Eigenkapitalveränderungsrechnung für die Periode; az időszaki saját tőke változásainak kimutatását;
eine Kapitalflussrechnung für die Periode; az időszaki cash flow-k kimutatását;
Ende der aktuellen Periode, a tárgyidőszak végére,
Ende der vorangegangenen Periode (identisch mit dem Beginn der aktuellen Periode) und az előző időszak végére (amely megegyezik a tárgyidőszak kezdetével), valamint
Gewinn oder Verlust der Periode Az időszaki eredmény
Sonstiges Ergebnis in der Periode Az időszaki egyéb átfogó jövedelem
Funktion / Periode Funkció/idény
Sinuswellenform: Phase, Periode, Frequenz, Takt; Szinuszhullám: fázis, periódus, frekvencia, ciklus
Funktion/Periode Funkció/idény
zum Ende der aktuellen Periode; a tárgyidőszak végéről,
Dauerhaltbarkeits-periode A kibocsátástartóssági időtartam
Indexsatz der nächsten Periode Következő időszaki kamatlábindex
Indexsatzanpassungsdatum der nächsten Periode A kamatlábindex újrameghatározása a következő időszakban.
Offener Saldo Periode 1 Fennálló egyenleg az 1. időszakban
Enddatum der revolvierenden Periode Rulírozó időszak vége
Bruttoausbuchungen in der Periode Bruttó leírás az időszakban
Rückflüsse in der Periode Megtérült összegek az időszak során
Eingegangene Bruttorückflüsse während der Periode Az időszak során megtérült bruttó összegek.
Einnahmeneinziehungen in der Periode Bevételek beszedése az időszak során
Kapitaleinziehungen in der Periode Tőkebeszedés az időszak során
einer Eigenkapitalveränderungsrechnung für die Periode; az időszaki saját tőke változásainak kimutatását;
einer Kapitalflussrechnung für die Periode; az időszaki cash flow-k kimutatását;
müssen gemäß Paragraph 45 von Periode zu Periode stetig dargestellt werden; und a 45. bekezdéssel összhangban időszakról időszakra konzisztensnek kell lenniük; és
DE Synonyme für periode HU Übersetzungen
Zyklus [Menstruation] m ciclo {m}
Blutung [Menstruation] f hemorragia {f}
Regel [Menstruation] f regla {f}
Monatsfluss [Menstruation] Menstruación
Zeitraum [Phase] m lapso {m}
Epoche [Phase] f época {f}
Zeitalter [Phase] n era {f}
Zeitspanne [Phase] f rato {m}
Zeitabschnitt [Phase] m período {m}
Abschnitt [Phase] m sección {f}
Zeit [Phase] f tiempo {m}
Ära [Phase] f era {f}
Phase [Zeitabschnitt] f Fase (química)
Dauer [Zeitabschnitt] f período {m}
Stadium [Zeitabschnitt] n Fase (química)
Frist [Zeitabschnitt] f plazo {m}
Termin [Zeitabschnitt] m fecha {f}
Weile [Zeitabschnitt] f rato {m}
Entwicklungsstadium [Zeitabschnitt] Fases del desarrollo de software
Abstand [Zeitraum] m distancia {f}