Gesuchter Begriff Ordner hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch HU Ungarisch
Ordner (n) [container of computer files] mappa (n) [container of computer files] (n)
DE Phrasen mit ordner HU Übersetzungen
Register, Bücher für die kaufmännische Buchführung, Merkbücher, Auftragsbücher, Quittungsbücher, Notiz- und Tagebücher, auch mit Kalendarium, Notizblöcke, Briefpapierblöcke und dergleichen, Hefte, Schreibunterlagen, Ordner, Schnellhefter (für Lose-Blatt-Systeme oder andere), Einbände und Aktendeckel und andere Waren des Schulbedarfs, des Bürobedarfs und des Papierhandels, einschließlich Durchschreibesätze und -hefte, auch mit eingelegtem Kohlepapier, aus Papier oder Pappe; Alben für Muster oder für Sammlungen und Buchhüllen, aus Papier oder Pappe Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, ír&oacutmappapa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból
Ordner, Schnellhefter, Einbände (andere als Buchhüllen) und Aktendeckel Iratrendező (a könyvborító kivételével), dosszié és iratborító
Die Aufwendungen für Bürowaren (z. B. Schreibutensilien, Papier, Ordner, Tintenpatronen und Disketten), Strom, Telefon und Postdienstleistungen, Internetverbindungen, Computer-Software usw. gelten als indirekte Kosten, wenn sie zugunsten des Teams getätigt werden, das das Projekt durchführt (siehe Regel Nr. 22). Közvetett költségeknek (lásd a 22. szabályt) kell tekinteni azonban az olyan költségeket, mint az irodai beszerzések, az írószer és a papíráru (toll, papír, iratgyűjtő, tintapatron, floppy), az iroda áramellátása, telefon- és postaszolgáltatások, internet, számítógépes szoftverek, stb. biztosítása a projektet végrehajtó csapat számára.
Ordner, Schnellhefter, Einbände und Aktendeckel, aus Papier oder Pappe Iratrendező, dosszié és iratborító papírból vagy kartonból (a könyvborító kivételével)
Register, Rechnungsbücher, Ordner, Formulare und anderes bedrucktes Büromaterial aus Papier oder Pappe Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru
Ordner und Zubehör Iratrendezők és tartozékaik
Ordner Iratrendező
für Ordner, Schnellhefter oder Einbände Dossziékhoz, iratgyűjtőkhöz és iratborítókhoz
Register, Hefte, Ordner, Durchschreibesätze, aus Papier oder Pappe Regiszter (nyilvántartókönyv), üzleti könyv (számlakönyv), iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és más irodai papíráru, papírból vagy kartonból
Register, Hefte, Ordner, Durchschreibesätze, aus Papier oder Pappe Regiszter (nyilvántartókönyv), üzleti könyv (számlakönyv), iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és más irodai papíráru, papírból vagy kartonból
CPA 17.23.13: Register, Hefte, Ordner, Durchschreibesätze, aus Papier oder Pappe CPA 17.23.13: Regiszter (nyilvántartókönyv), üzleti könyv (számlakönyv), iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és más irodai papíráru, papírból vagy kartonból
elektronische Datei oder E-Mail-Ordner; elektronikus fájl vagy e-mail mappa,
projektbezogene Ordner; projektek szerint rendezett mappák,
lieferantenbezogene Ordner; szállítók szerint rendezett mappák,
elektronische Datei oder E-Mail-Ordner mit Informationen über Einfuhren und anschließende Bewegungen; elektronikus fájlban vagy e-mail mappában, amely tartalmazza az információkat a behozatalról és az azt követő mozgásról,
projekt- oder lieferantenbezogene Ordner, in denen alle Informationen zusammen aufbewahrt werden; a projektek vagy szállítók szerint összeállított mappákban, amelyekben minden információ együtt található meg,
Ordner, Schnellhefter, Einbände (andere als Buchhüllen) und Aktendeckel, aus Papier oder Pappe Iratrendező (a könyvborító kivételével), dosszié és iratborító papírból vagy kartonból
Schreibunterlagen und andere Waren des Schulbedarfs, Bürobedarfs und Papierhandels, aus Papier oder Pappe sowie Buchhüllen aus Papier oder Pappe (ausg. Register, Bücher für kaufmännische Buchführung, Auftrags-, Quittungsbücher, Briefpapier-, Notizblöcke, Merk-, Notiz-, Tagebücher, Hefte, Ordner, Schnellhefter, Einbände, Aktendeckel, Durchschreibesätze und -hefte sowie Alben für Muster oder Sammlungen) Írómappa és hasonló irodaszer papírból és kartonból és könyvborító papírból és kartonból (a regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet [notesz], megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, iratrendező, dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és album minták vagy gyűjtemények számára kivételével)
Mappen, Umschläge, Ordner. mappák, borítékok és gyűrűs irattartók.
Logo auf einem Ordner mit einem Bericht über eine teilweise registrierte Organisation. A logó szerepel a részben nyilvántartásba vett szervezetről szóló jelentést tartalmazó mappán.
Ordner, Schnellhefter, Einbände und Aktendeckel, aus Papier oder Pappe (ohne Buchhüllen) Iratrendező, dosszié és iratborító papírból vagy kartonból (a könyvborító kivételével)
Register, Bücher für die kaufmännische Buchführung, Merkbücher, Auftragsbücher, Quittungsbücher, Notiz– und Tagebücher, auch mit Kalendarium, Notizblöcke, Briefpapierblöcke und dergleichen, Hefte, Schreibunterlagen, Ordner, Schnellhefter (für Lose-Blatt-Systeme oder andere), Einbände und Aktendeckel und andere Waren des Schulbedarfs, des Bürobedarfs und des Papierhandels, einschließlich Durchschreibesätze und -hefte, auch mit eingelegtem Kohlepapier, aus Papier oder Pappe; Alben für Muster oder für Sammlungen und Buchhüllen, aus Papier oder Pappe Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, ír&oacutmappapa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból
„Schreibwaren aus Papier“: Mappen, Ordner, Notizbücher, Blöcke, Notizblöcke, Hefte, spiralgebundene Notizblöcke, Kalender mit Einband, Tagebücher und Ringbucheinlagen; „irodai papírtermékek”: többek között irattartók, iratrendezők, jegyzetfüzetek, írótömbök, jegyzettömbök, füzetek, spirálfüzetek, fedeles naptárak, határidőnaplók és különálló lapok;
Ordner“: Produkte auf Papierbasis, bestehend aus einem Einband (gewöhnlich aus Pappe) mit Ringen zum Zusammenhalten von losen Blättern, z. B. Ringbücher und Ordner mit Hebel-Bügelmechanik; „iratrendező”: egy – általában kartonból készült – fedőből és különálló lapok összetartására szolgáló gyűrűkből álló papíralapú termék, például gyűrűs iratrendező vagy emelőkaros iratrendező;
Diese Anforderung gilt für jeden separaten Metallbestandteil mit einem Anteil von mehr als 10 Gew.- % in den Endprodukten der Unterkategorie Hängeregistermappen, Mappen mit Metallheftung, Ringbücher und Ordner mit Hebel-Bügelmechanik. Ez a követelmény minden egyes olyan fémtípusú összetevőre vonatkozik, amely meghaladja a függőmappák, fémkapcsos irattartók, gyűrűs iratrendezők és emelőkaros iratrendezők alkategóriájába tartozó késztermék tömegének 10 %-át.
Lacke und Kaschiermittel, einschließlich Polyethen und/oder Polyethen/Polypropylen, dürfen nur für Ordner, Mappen, Hefte, Notizbücher und Tagebücher verwendet werden. Bevonólakkok és laminálószerek – többek között polietilén és/vagy polietilén/polipropilén – kizárólag iratrendezőkhöz, irattartókhoz, füzetekhez, jegyzetfüzetekhez és naplókhoz használhatók.
1. Ordner, bestehend aus einem rechteckigen Bogen aus Pappe (mit den Abmessungen von etwa 530 mm × 310 mm und einer Dicke von 1,84 mm), beidseitig mit einer an den vier Kanten verschweissten Kunststoffolie (mit einer Dicke von etwa 0,23 mm überzogen); der Rücken der Ordner wird durch Falten des überzogenen Pappbogens an zwei Stellen geformt. An der Innenseite ist eine Heftmechanik angebracht; 1. iratrendező téglalap alakú kartonból (körülbelül 530 × 310 mm, és 1,84 mm vastag), mindkét oldalán mesterséges műanyag lappal bevonva (körülbelül 0,23 mm vastag), mind a négy szélén összeforrasztva; ez a kartonborító ezt követően két helyen meg van hajtva, ezáltal az iratrendező gerincét alkotja. A belső oldalon egy lefűző rendszer található;
4. Ordner, bestehend aus einem rechteckigen Bogen aus Pappe (mit den Abmessungen von etwa 520 mm × 310 mm), in dessen Mittelteil, anstelle der beiden Faltlinien, zwei Streifen (etwa 290 mm × 6 mm) ausgestanzt sind. Der Abstand zwischen den beiden Ausstanzungen beträgt etwa 18 mm. Der Bogen aus Pappe ist beidseitig mit einer an den vier Kanten und über den ausgestanzten Streifen verschweissten Kunststoffolie überzogen. An der Innenseite befindet sich eine Heftmechanik 4. iratrendező, téglalap alakú kartonból (körülbelül 520 × 310 mm), közepén a két hajtás mentén két négyszögletű nyílás található (körülbelül 290 × 6 mm) körülbelül 18 mm-re egymástól. A kartont mindkét oldalon mesterséges műanyag lap borítja, mely mind a négy szélén, és a nyílások mentén össze van forrasztva. A belső oldalon egy lefűző rendszer található;
Die Pappe dient bei diesen Waren lediglich der Verstärkung. Der Kunststoff ist dagegen im Hinblick auf die Beschaffenheit und Verwendung der Ware charakterbestimmend; deshalb sind die Ordner der Tarifnummer 39.07 des Gemeinsamen Zolltarifs zuzuweisen. mivel a fent nevezett árucikkekben a karton kizárólag erősítő és támogató anyagként szerepel, ha szem előtt tartjuk az árucikkek megjelenését és használatát, lényegi jellemzőjét adja meg; mivel a kérdéses árucikkeket ezért a közös vámtarifa 39.07 vámtarifaszáma alá kell besorolni;
Dazu wurde ein gesamtbetriebliches Management- und Dokumentationssystem entwickelt, das 2004 in einem Feldtest mit maximal 400 Teilnehmern unter Praxisbedingungen erprobt wird. Der Test dient der Fehlerbehebung und Weiterentwicklung des Systems. Für die Erprobung dieses Systems soll der einzelne Landwirt an Schulungen und Seminaren teilnehmen. Er bekommt Schulungsunterlagen (3 Ordner) zur Verfügung gestellt. Die Schulung und Auswertung der Unterlagen erfolgt in mehreren Schritten Ennek érdekében egy, az egész üzemre kiterjedő igazgatási és dokumentációs rendszert fejlesztettek ki, amelyet 2004-ben legfeljebb 400 résztvevővel valós körülmények között tesztelnek. A teszt segítségével kiküszöbölik a rendszer esetleges hibáit, valamint továbbfejlesztik azt. A rendszer tesztelését megelőzően a termelő képzéseken és tanfolyamokon vesz részt. Rendelkezésére bocsátják a képzés anyagát (3 dosszié). A képzés és az anyagok értékelésére több fázisban kerül sor.
DE Synonyme für ordner HU Übersetzungen
Mappe [Aktenordner] f Kort (geografi)
Hefter [Aktenordner] Fil (dataobjekt)
Briefordner [Aktenordner] Fil (dataobjekt)
Aufsicht [Aufseher] f Observation
Wache [Aufseher] f vagt
Wächter [Aufseher] m Tutor
Vormund [Aufseher] m Tutor
Wärter [Aufseher] m vagt
Wachmannschaft [Aufseher] Politi
Polizei [Polizist] f Politi
Bulle [Polizist] m Bulle
Gendarm [Polizist] m Ildtæge
Landjäger [Polizist] Ildtæge
Hüter [Aufsichtführender] Tutor
Pfleger [Aufsichtführender] m sygeplejerske
Portier [Aufsicht] m Målmand
Aktenordner [Ordner] Fil (dataobjekt)