Gesuchter Begriff Liste unabhängiger Staaten nach Fläche hat ein Ergebnis
Gehe zu

DE HU Übersetzungen für liste

DE HU Übersetzungen für nach

nach (adv prep conj adj) [subsequently; following in time; later than] után (adv prep conj adj) [subsequently; following in time; later than]
nach (prep adj) [in the direction of] felé (prep adj) [in the direction of]
nach (prep adv adj n) [indicates a rule followed] szerint (prep adv adj n) [indicates a rule followed] (prep)
nach (adv adj v) [at pleasure] tetszés szerint (adv adj v) [at pleasure] (adv adj v)

DE HU Übersetzungen für fläche

Fläche (n v) [geometry: bounding surface of a polyhedron] {f} lap (n v) [geometry: bounding surface of a polyhedron]
Fläche {f} elosztási terület
Fläche {f} Terület
DE Phrasen mit liste unabhängiger staaten nach fläche HU Übersetzungen
GUS-Länder (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) Független Államok Közössége
Ferner führt Investbx eine Liste unabhängiger Finanzberater, Rechtssachverständiger, Wirtschaftsprüfer, Experten im Bereich Finanz-PR und unabhängiger Anbieter von Forschungsleistungen, die über entsprechende Erfahrungen und die einschlägigen Zulassungen verfügen, und auf die KMU bei ihrer Suche nach Finanzmitteln zurückgreifen können. Az Investbx listát fog fenntartani olyan független pénzügyi tanácsadókról, jogi tanácsadókról, megbízott könyvvizsgálókról, pénzügyi közönségkapcsolati tanácsadókról, valamint független kutatási szolgáltatókról, akik rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és hatósági engedéllyel, illetve akiknél a kkv-k a tőke előteremtéséhez szükséges bármilyen szolgáltatást kiválaszthatnak.
die Liste der Verarbeitungsbetriebe und der Ausführer nach der Gemeinschaft, die Zahl der Erzeuger und die bebaute Fläche; v. a feldolgozóegységek és a Közösségbe irányuló kivitelt bonyolító exportőrök jegyzéke; a termelők száma és a megművelt terület nagysága;
Fläche der Weinbauparzelle oder gegebenenfalls in reine Rebfläche umgewandelte Fläche, aufgeschlüsselt nach den Merkmalen der Reben: A szőlőparcella területe vagy adott esetben a tiszta szőlőtermő terület nagysága, a szőlő jellemzői szerinti bontásban:
Liste der nach dem 1. Januar 2003 beigetretenen Staaten A 2003. január 1. után csatlakozott tagállamok listája
Gemeinschaft unabhängiger Staaten Független Államok Közössége
Ab 1. Januar 2010 wird die Liste der in Absatz 1 genannten Staaten nach auf Liechtenstein ausgeweitet.“ 2010. január 1-jétől az (1) bekezdésben említett államok sora kiegészül Liechtensteinnel.”
Diese Werte beurteilten sich nach dem Marktpreis oder unabhängiger Sachverständigengutachten. Ezen értékek megállapítása a piaci ár vagy független szakértői vélemények alapján történt.
Nach Kontrolle endgültig zugelassene Fläche az ellenőrzést követően jóváhagyott terület
Nach Kontrolle abgelehnte Fläche az ellenőrzést követően jóvá nem hagyott terület
LISTE DER ANDEREN STAATEN NACH DEN ARTIKELN 3, 4 UND 8 DES ABKOMMENS SOWIE ANHANG I A MEGÁLLAPODÁS 3., 4. ÉS 8. CIKKÉBEN, VALAMINT I. MELLÉKLETÉBEN EMLÍTETT EGYÉB ÁLLAMOK JEGYZÉKE
In diesem Zusammenhang sei auch auf die seit langem bestehenden Absatzkanäle in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) hingewiesen. Ezzel összefüggésben a Bizottság figyelembe vette, hogy a Független Államok Közösségével (a továbbiakban: FÁK) nagy múltra visszatekintő csatornákon keresztül folyik az értékesítés.
Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Marokko, Libanon, Schweiz, Türkei, Syrien, Tunesien, Staaten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa und alle Mitglieder der Union Unabhängiger Staaten. Svájc, a közép- és kelet-európai és a délkelet-európai államok, a Független Államok Közösségének valamennyi tagja, Albánia, Törökország, Libanon, Izrael, Szíria, Jordánia, Egyiptom, Tunézia, Algéria, Marokkó, Irán, Afganisztán, Irak és Kuvait.
Schweiz, Staaten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa und alle Mitglieder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Svájc, közép-kelet európai és dél-kelet európai államok, a Független Államok Közösségének valamennyi tagja.
- die Liste der Verarbeitungsbetriebe und der Ausführer nach der Gemeinschaft, die Zahl der Erzeuger und die bebaute Fläche; - a feldolgozóegységek és a Közösségbe irányuló kivitelt bonyolító exportőrök jegyzéke; a termelők száma és a megművelt terület nagysága;
A ) MIT KELTERTRAUBENSORTEN BESTOCKTE FLÄCHE , GETRENNT NACH a) borszőlőfajták termőterületeire, amelyet szintén tovább kell bontani:
GUS Gemeinschaft Unabhängiger Staaten KKV Kis- és középvállalkozások
TACIS Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States (Technische Hilfe für die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) TACIS Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States (Technikai segítségnyújtás a Független Államok Közösségének)
Davor fiel diese Region in den Zuständigkeitsbereich der Delegation für Beziehungen zur Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). Ezelőtt az időpont előtt a Független Államok Közössége köztársaságaival folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség tartotta a kapcsolatot ezekkel az országokkal.
Die wichtigsten Exportpartner für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Georgien sind nach wie vor die GUS-Staaten (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten), vor allem Russland. A grúz mezőgazdasági termékek kivitelének főbb célpontja a FÁK (Független Államok Közössége), elsősorban Oroszország piaca.