Gesuchter Begriff Heilige Drei Könige hat ein Ergebnis
Gehe zu

DE HU Übersetzungen für heilige

Heilige {m} Szent
Heilige (n v) [(''figuratively'') a person with positive qualities] {m} szent (n v) [(''figuratively'') a person with positive qualities]
Heilige (n v) [person proclaimed as saint] {m} szent (n v) [person proclaimed as saint]

DE HU Übersetzungen für drei

drei (num n) [cardinal number 3] három (num n) [cardinal number 3]
DE Phrasen mit heilige drei könige HU Übersetzungen
Aus diesem Grund wird der Heilige oft zusammen mit einem Schwein abgebildet. Ezért van az, hogy Szent Antalt gyakran egy disznó kíséretében ábrázolják.
Drittländer: Andorra, der Heilige Stuhl (Vatikanstadt), Liechtenstein und die Vereinigten Staaten von Amerika; harmadik országok: Andorra, a Szentszék (Vatikánváros), Liechtenstein és az Amerikai Egyesült Államok;
Drittländer: Andorra, Liechtenstein, die Vereinigten Staaten von Amerika und der Heilige Stuhl (Vatikanstadt); harmadik országok: Andorra, Liechtenstein, az Amerikai Egyesült Államok és az Apostoli Szentszék (Vatikánváros Állam);
Albanien, Andorra, Bosnien und Herzegowina, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, der Heilige Stuhl (Vatikanstadt), das Kosovo [3], Liechtenstein, Montenegro, San Marino und Serbien; Albánia, Andorra, az Apostoli Szentszék (Vatikánváros Állam), Bosznia és Hercegovina, Koszovó [3], Liechtenstein, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, San Marino, valamint Szerbia;
Drittländer: Albanien, Andorra, Bosnien und Herzegowina, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, der Heilige Stuhl (Vatikanstadt), das Kosovo [3], Liechtenstein, Montenegro, San Marino und Serbien; harmadik országok: Albánia, Andorra, az Apostoli Szentszék (Vatikánváros Állam), Bosznia és Hercegovina, Koszovó [3], Liechtenstein, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, San Marino, valamint Szerbia;
Aber nicht nur die spanischen Herrscher förderten den Olivenanbau, sondern auch die savoyischen Könige; letztere erließen verschiedene Vorschriften, die zum Beispiel die Verpflichtung vorsahen, Felder mit Ölbäumen abzugrenzen und Wildölbäume innerhalb von drei Jahren zu veredeln. 1806 wurden erstmals Gesetze eingeführt, mit denen die Veredelung und die Pflanzung von Ölbäumen durch die Vergabe von Prämien und sonstige Vergünstigungen an die betreffenden Landwirte gefördert wurden. Nemcsak a spanyol hódítás idején hoztak az olívakultúrának kedvező rendelkezéseket, hanem a szavojai királyok is ösztönözték az olajbogyó művelését egy sorozat olyan előírás bevezetése által, amelyek között a földterület olajfák általi elkerítése és a vadolívabokrok három éven belüli nemesítése szerepelt. 1806-ban tették közzé az első olyan törvényeket, amelyek kedveztek a nemesítéssel és olajültetvények telepítésével foglalkozó gazdáknak engedmények és jutalmak által.
Die Landwirtschaft als heilige Kuh Miért különleges a mezőgazdaság?
Der Zweck heilige eben nicht die Mittel, das müsse uns von dem Vorgehen der Bush-Regierung und der CIA unterscheiden. A fogadó országnak csupán a munkavállalók és a széles nyilvánosság védelmére kell hivatkoznia.
Das Heilige Land ist für drei Weltreligionen heilig, die alle ihre Friedensliebe beteuern. A szent föld mindhárom fő vallás számára szent, amely vallások mindegyike kinyilvánítja békeszeretetét.
„Heutzutage verlassen sich viele Menschen auf Heilige. Burgos a következőképpen írja le a nyertes művet: „A jelenlegi helyzetben, sokan bíznak a szentekben.
Sich mit vereinten Kräften für ihre Achtung einzusetzen, ist heilige Pflicht“, E jogok tiszteletben tartására kötelességünk egyesülni”,
1989-2001 Prüfer für die Chronologische Sammlung der dänischen Könige in Rosenborg und Amalienborg. 1989-2001 A rosenborgi és amalienborgi Dán Királyi Kronológiai Gyűjtemény ellenőre.
Sich mit vereinten Kräften für ihre Achtung einzusetzen, ist unsere heilige Pflicht", E jogok tiszteletben tartásán kötelességünk együtt munkálkodni",