Gesuchter Begriff Doktorarbeit hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch HU Ungarisch
Doktorarbeit (n) [formal exposition of a subject] {f} disszertáció (n) [formal exposition of a subject] (n)
DE Phrasen mit doktorarbeit HU Übersetzungen
Forscher sollten solche Vorschriften einhalten, indem sie die geforderten Ergebnisse (z. B. Doktorarbeit, Veröffentlichungen, Patente, Berichte, neue Produktentwicklungen usw.) gemäß den Bedingungen des Vertrags oder gleichwertigen Textes liefern. A kutatók a szerződés vagy az azzal egyenértékű dokumentum feltételei szerint a kívánt eredmények szolgáltatásával (pl. disszertációk, publikációk, szabadalmak, jelentések, új termékfejlesztések) csatlakoznak ezekhez a rendelkezésekhez.
Thema meiner Doktorarbeit war die Funktionsweise des Arbeitsmarkts. A doktori disszertációmat a munkaerőpiac működéséről írtam.
Das Thema meiner Doktorarbeit (1971) betraf bereits die öffentlichen Finanzen. 1971-ben már a doktori disszertációmat is az állami pénzügyek témájában írtam.
Zur Ergänzung oder zum Erwerb neuer Qualifikationen und Kompetenzen oder zur Verbesserung der Inter-/Multidisziplinarität und/oder der sektorübergreifenden Mobilität ist eine Förderung vorgesehen für die besten Doktoranden, die zur Anfertigung ihrer Doktorarbeit in etablierten Forschungsteams mitarbeiten könnten, wobei hierfür die gegenseitige Anerkennung der Qualität dieser Ausbildung sowie der Ausbildungsabschlüsse und anderer im Rahmen der Programme ausgestellten Befähigungsnachweise erforderlich ist. Új készségek és képességek kiegészítése vagy megszerzése céljából vagy az inter/multidiszciplináris és/vagy ágazaton belüli mobilitás javítása érdekében támogatást irányoznak elő a legjobb doktorandusz hallgatók számára, akik tapasztaltabb kutatócsoportokhoz csatlakozhatnak doktori munkájuk (PhD) elkészítése céljából, amely tekintetében az ilyen képzés minőségének kölcsönös elismerésére lesz szükség, továbbá az érintett programokkal összefüggésben kiadott oklevelek és más bizonyítványok kölcsönös elismerésére.
1978 Doktorarbeit und zweites juristisches Staatsexamen 1978 Doktorátus és második szintű jogi államvizsga
die besten Doktoranden, die zur Anfertigung ihrer Doktorarbeit in etablierten Forschungsteams mitarbeiten könnten, wobei hierfür die gegenseitige Anerkennung der Qualität dieser Ausbildung sowie der Ausbildungsabschlüsse und anderer im Rahmen der Programme ausgestellten Befähigungsnachweise erforderlich ist. a legjobb doktorandusz hallgatók számára, akik tapasztaltabb kutatócsoportokhoz csatlakozhatnak doktori munkájuk (PhD) elkészítése céljából, amely tekintetében az ilyen képzés minőségének kölcsönös elismerésére lesz szükség, továbbá az érintett programokkal összefüggésben kiadott oklevelek és más bizonyítványok kölcsönös elismerésére.
Ein Beispiel dafür ist der Litauer Mindaugas, der mit dem Programm für seine Doktorarbeit an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Kiew in Weißrussland studieren konnte. A szövegtervezet egyenlő feltételeket biztosítana a fogyatékkal élők, a tanulási nehézségekkel küzdők számára a nemek közötti egyenlőség elvének tiszteletben tartása, illetve a kiegyensúlyozott földrajzi megoszlás mellett.
DE Synonyme für doktorarbeit HU Übersetzungen
Beschreibung [Ausführung] f leírás
Organisation [Ausführung] f szervezet
Produktion [Ausführung] f Termeléselmélet
Schrift [Ausführung] f írás
Lösung [Ausführung] f Oldat
Studie [Ausführung] f tan (v n)
Leistung [Ausführung] f Hatvány
Erklärung [Ausführung] f magyarázat (n)
Analyse [Ausführung] f Képfelbontás
Dissertation [Ausführung] f tézis
Abbildung [Ausführung] f Függvény (matematika)
Ausführung [Ausführung] f magyarázat (n)
Erstellung [Ausführung] Épület
Publikation [Ausführung] f Publikáció
Abhandlung [Ausführung] f Nemzetközi szerződés
Niederschrift [Ausführung] Perc
Erledigung [Ausführung] Rendezés (programozás)
Buch [Ausführung] n Könyv
Ausgabe [Ausführung] f kiadás
Artikel [Ausführung] m újságcikk