Gesuchter Begriff beliebig hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch HU Ungarisch
beliebig (adv adj v) [at pleasure] tetszés szerint (adv adj v) [at pleasure] (adv adj v)
DE Phrasen mit beliebig HU Übersetzungen
LN Laufende Nummer (die einem bestimmten Erzeugnis beliebig zugeteilt wird und auf der Bescheinigung angegeben ist). GLOSSZÁRIUM KSZ Kiadott Szám (egy adott áru számára kiadott szám, ami mint ilyen megjelenik az igazoláson).
Waren, beliebig zugeschnitten, mit Auszieharbeit; a megfelelő nagyságra kiszabott és szálhúzásos (azsúrozott) árukat;
Nach Angaben Deutschlands konnte die IB jedoch nicht beliebig über die übertragenen Immobilien verfügen. Németország állítása szerint az IB mindazonáltal nem rendelkezhetett tetszés szerint az átruházott ingatlanok felett.
LN Laufende Nummer (die einem bestimmten Erzeugnis beliebig zugeteilt wird und auf der Bescheinigung angegeben ist) AN Hozzárendelt szám (egy adott árucikkhez önkényesen hozzárendelt szám, amit mint ilyet, fel kell tüntetni a bizonyítványon).
Inspizierende Behörde (Logo, Kontaktangaben, Tel./Fax/E-Mail) Angabeformat beliebig Az ellenőrző hatóság adatai tetszőleges formátumban (logo, kapcsolat, tel./fax/email)
Zum Dritten konnten die Einnahmen aus dieser Tätigkeit, da Geld beliebig einsetzbar ist, wieder in der EU investiert werden. Harmadszor, mivel a pénz helyettesíthető, az ebből a tevékenységből származó nyereséget újra be lehetett volna fektetni az Unión belül.
Der Auslass des Abgasrohres des Kurbelgehäuses kann, bezogen auf die Strömungsrichtung des Rohabgases, beliebig gerichtet sein. A forgattyúház kipufogó csövezésének kivezetése a hígítatlan kipufogógázhoz képest bármely irányba nézhet.
Der Auslass des Abgasrohres des Kurbelgehäuses kann, bezogen auf die Strömungsrichtung des Rohabgases, beliebig gerichtet sein. A forgattyúház kipufogócsövezésének kivezetése a hígítatlan kipufogógázhoz képest bármely irányba nézhet.
Der Auslass des Abgasrohres des Kurbelgehäuses kann, bezogen auf die Strömungsrichtung des Rohabgases, beliebig gerichtet sein. A forgattyúsház kipufogócsövezésének kivezetése a hígítatlan kipufogógázhoz képest bármely irányba nézhet.
Die Felgen können beliebig positioniert sein; dabei sind entsprechende vom Fahrzeughersteller gegebene Anweisungen oder Beschränkungen zu beachten. A jármű kerékpántjai bármelyik kerékhelyen lehetnek, összhangban a járműgyártó idevágó utasításaival vagy korlátozásaival.
Von der Selektivität bestimmter Fanggeräte in der gemischten Fischerei im Mittelmeer darf nicht beliebig abgewichen werden. A Földközi-tengeren folytatott vegyes halászatban néhány halászeszköz szelektivitása nem léphet túl egy bizonyos szintet.
Der Auslass des Abgasrohres des Kurbelgehäuses kann, bezogen auf die Strömungsrichtung des Rohabgases, beliebig gerichtet sein.“ A forgattyúház kipufogócsövezésének kivezetése a hígítatlan kipufogógázhoz képest bármely irányba nézhet.”
Antragsteller dürfen sich im folgenden Umfang beliebig auf die Einhaltung früherer Ergänzungen der Lufttüchtigkeitsvorschriften berufen: A kérelmező bármely alábbi esetben a légialkalmassági alapkövetelmény korábbi módosítása szerint igazolhatja a megfelelőségét:
Der Erstattungsbetrag kann beliebig verwendet werden. A visszatérítés összege bármilyen célra felhasználható.
Antragsteller dürfen sich im folgenden Umfang beliebig auf die Einhaltung früherer Ergänzungen der Zertifizierungsspezifikationen berufen: A kérelmező az alábbi esetekben választhatja a korábbi előírásoknak való megfelelést:
Bezogen auf den Rohabgasstrom oder den verdünnen Abgasstrom können die Sonden beliebig ausgerichtet werden. A szondák a hígítatlan vagy hígított kipufogógáz-áramhoz viszonyítva bármilyen irányban elhelyezkedhetnek.
Außerdem könnten Verteilerunternehmen keine ergänzenden Dienstleistungen anbieten. Freie Anbieter hingegen könnten ihre Bedingungen beliebig festlegen. Az elosztók kiegészítő szolgáltatásokat sem kínálhattak, miközben a szolgáltatók szabadon állapíthatták meg az ellátási feltételeiket.
„Geschäfts- oder Sportluftfahrzeug“ ist ein privates Luftfahrzeug zu Reisezwecken, dessen Route von den Reisenden beliebig festgesetzt wird; „üzleti vagy turisztikai célú légi jármű” olyan utazásokra szánt magán légi jármű, amelynek útvonalát a használók határozzák meg;
Die Prüfeinrichtung kann beliebig um ihre senkrechte Achse gedreht werden. A vizsgálóberendezés szabadon foroghat a függőleges tengelye körül.
(2) Die erforderlichen Daten können erhoben werden, indem die nachstehenden Quellen beliebig miteinander kombiniert werden: (2) A szükséges adatokat a következő források bármely kombinációjának felhasználásával lehet beszerezni:
f) Wassersportfahrzeug: privates Wasserfahrzeug zu Reisezwecken, dessen Route von den Reisenden beliebig festgesetzt wird; f) kedvtelési célú hajó: magánhajó, amelynek útvonalát a használók határozzák meg;
Rechtlich geregelt ist, dass solche Unterbrechungen nicht beliebig oft stattfinden dürfen. A legnépszerűbb módszer a közvetlen hirdetés, illetve a vitatottabb termékelhelyezés, amikor a szereplők bizonyos termékeket használnak a műsorokban.
DE Synonyme für beliebig HU Übersetzungen
überall [durcheinander] mindenütt
unklar [durcheinander] félreérthető (adj)
wild [durcheinander] kegyetlen
schwach [durcheinander] gyenge (adj)
zufällig [durcheinander] véletlen
gemischt [durcheinander] válogatott
absichtlich [durcheinander] szándékosan (adv)
verwirrt [durcheinander] rendetlen (adj)
diffus [durcheinander] homályos (adj)
wirr [durcheinander] zavart (adj)
unordentlich [durcheinander] rendetlen (adj)
lockig [durcheinander] göndör (adj n)
unmethodisch [durcheinander] váratlan (n v)
unbegründet [beliebig] alaptalan (adj)
gleichgültig [zufällig] nemtörődöm (adj n)
unbedacht [zufällig] gondatlan (adj)
irgendwie [auf die eine oder andere Weise] valahogyan (adv)
blind [unüberlegt] vak
oberflächlich [unüberlegt] felszínes (adj n v)
dumm [unüberlegt] hülye (adj)