Gesuchter Begriff Beifügung hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit beifügung HU Übersetzungen
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses und seines Anhangs in Kenntnis gesetzt. Az EFTA-államokat levélben kell értesíteni, csatolva e határozat egy másolatát, valamint a mellékletet.
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses und seines Anhangs in Kenntnis gesetzt. Az EFTA-államokat levélben kell értesíteni, csatolva ennek a határozatnak egy másolatát, valamint a mellékletet.
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses und seines Anhangs I in Kenntnis gesetzt. Az EFTA-államokat a határozat egy példányát és a mellékletet is tartalmazó levélben tájékoztatják.
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses und seines Anhangs I in Kenntnis gesetzt. Az EFTA-államokat levélben kell értesíteni, csatolva e határozat egy példányát, valamint a mellékletet.
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieser Entscheidung und seines Anhangs in Kenntnis gesetzt. Az EFTA-államokat levélben kell tájékoztatni, amely tartalmazza e határozat és mellékletének másolatát.
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses in Kenntnis gesetzt. Az EFTA-államokat levélben kell értesíteni, csatolva ezen határozat egy másolatát.
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses in Kenntnis gesetzt. Az EFTA-államokat levélben kell értesíteni, csatolva ezen határozat egy másolatát.
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses in Kenntnis gesetzt. Az EFTA-államokat levélben kell értesíteni, mellékelve e határozat egy másolatát.
Die norwegische Regierung wird schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieser Entscheidung hiervon in Kenntnis gesetzt. A norvég hatóság értesítésére levélben kerül sor, amely tartalmazza e határozat egy másolatát.
Die EFTA-Staaten werden schriftlich unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses und seines Anhangs in Kenntnis gesetzt. Az EFTA-államokat levélben kell értesíteni, csatolva e határozat másolatát, valamint a hozzá tartozó mellékletet.
Die EFTA-Staaten werden schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses in Kenntnis gesetzt. Az EFTA-államokat levélben kell értesíteni, mellékelve e határozat egy másolatát.
Die Europäische Kommission wird schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses in Kenntnis gesetzt. Az Európai Bizottságot levélben kell értesíteni, mellékelve e határozat egy másolatát.
Beifügung der angefochtenen Entscheidung (Art. 132 § 1 Abs. 2 der Verfahrensordnung). mellékletként a megtámadott határozat (az eljárási szabályzat 132. cikke 1. §-ának második bekezdése).
Der Antrag ist schriftlich unter Beifügung entsprechender Nachweise zu stellen. A kérelmet írásban, az azt alátámasztó okiratok kíséretében kell benyújtani.
Angabe der Stelle, bei der die Vertragsbedingungen, wenn auf deren Beifügung verzichtet wird, sowie die periodischen Berichte erhältlich sind Annak a helynek a megnevezése, ahol az alap szabályzata (ha ezt nem mellékelték), valamint a rendszeres beszámolók beszerezhetők.
die Agentur unter Beifügung von Kopien aller einschlägigen Unterlagen über deren Inhalt informieren und értesítenie kell az Ügynökséget ezek tartalmáról, mellékelve az összes vonatkozó dokumentum egy példányát;
die Agentur unter Beifügung von Kopien aller einschlägigen Unterlagen über den Inhalt zu informieren, értesíti az Ügynökséget ezek tartalmáról, mellékelve az összes vonatkozó dokumentum egy példányát is; és
dem Betreiber die Beanstandung schriftlich mitzuteilen, unter Beifügung einer Aufforderung zur Vorlage eines Nachweises über die ergriffenen Abhilfemaßnahmen, und írásban tájékoztatja az üzemben tartót a megállapításról, és kéri a végrehajtott javító intézkedésekre vonatkozó bizonyíték benyújtását; és
die Agentur über deren Inhalt unter Beifügung von Kopien der einschlägigen Unterlagen zu informieren; értesíti az Ügynökséget ezek tartalmáról, mellékelve a vonatkozó dokumentumok egy példányát is;
die Agentur unter Beifügung von Kopien aller einschlägigen Unterlagen über den Inhalt zu informieren und értesíti az Ügynökséget ezek tartalmáról, mellékelve az összes vonatkozó dokumentum egy példányát is; és
bei Anträgen aus Drittländern Beifügung der aktualisierten Produktspezifikation.] harmadik országok által benyújtott kérelmek esetében adja meg az aktualizált termékleírást.]
die Darstellung der die Ersetzung rechtfertigenden Umstände unter Beifügung von Nachweisen. azoknak a körülményeknek az ismertetése, amelyek a fél helyett történő perbelépést megalapozzák, csatolva az e körülményeket alátámasztó bizonyítékokat.
b) die Gutachten des Wissenschaftlichen Ausschusses und der Wissenschaftlichen Gremien sofort nach ihrer Annahme, unter Beifügung der Positionen von Minderheiten; b) közvetlenül elfogadásuk után, a Tudományos Bizottság és a tudományos testületek szakvéleményei, minden esetben a kisebbségi véleményekkel együtt;
(1) Die Widerspruchsschrift kann Einzelheiten der zur Stützung des Widerspruchs vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen unter Beifügung einschlägiger Unterlagen enthalten. (1) A felszólalás tartalmazhatja az annak alátámasztására szolgáló tényeket, bizonyítékokat és érveket, ahhoz csatolva az ezeket alátámasztó iratokat.
j) die Verweigerung der Bescheinigung schriftlich begründet wird, unter Beifügung einer Ausfertigung der Protokolle über die vorgenommenen Versuche und Kontrollen; j) ha megtagadják a megfelelőségi tanúsítvány kiadását, az indokokat írásban közöljék, mellékelve az elvégzett vizsgálatokról és ellenőrzésekről készített jegyzőkönyvek egy példányát;
sowie unter Beifügung eines Dokuments, aus dem die Anzahl der Vertragsbediensteten und örtlichen Bediensteten in Vollzeitäquivalenten hervorgeht és hozzá tartozik egy, a szerződéses és helyi alkalmazottak teljes munkaidős egyenértékét tartalmazó dokumentum is
DE Synonyme für beifügung HU Übersetzungen
Beigabe [Beifügung] Bővítmény
Zusatz [Ergänzung] m adalék (adj n)
Anhang [Ergänzung] m hozzáfűznivaló (n)
Beilage [Ergänzung] f köret (n)
Nachtrag [Ergänzung] m hozzáfűznivaló (n)
Nachlese [Ergänzung] f Tallózás
Apposition [Ergänzung] f Értelmező