Gesuchter Begriff an Bord gehen hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch HU Ungarisch
an Bord gehen (n v) [to step or climb] felszáll (n v) [to step or climb] (n v)

DE HU Übersetzungen für bord

DE HU Übersetzungen für gehen

gehen járni
gehen menni
gehen (v n) [to move through space (especially from one place to another)] megy (v n) [to move through space (especially from one place to another)]
DE Phrasen mit an bord gehen HU Übersetzungen
in einem im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats gelegenen Zwischenlande- oder Zielflughafen an Bord und von Bord ihres Flugzeugs gehen; beszállhatnak és kiszállhatnak a közbeeső repülőtéren vagy valamely tagállam területén található érkezési repülőtéren;
sich mit jedem Beförderungsmittel zu einem im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats gelegenen Flughafen begeben, um an Bord eines von diesem Flughafen abfliegenden Flugzeugs zu gehen. bármilyen közlekedési eszközzel valamely tagállam területén található repülőtérre utazhatnak, hogy az arról a repülőtérről induló repülőgépre felszálljanak.
Wird ein behinderter Mensch oder eine Person mit eingeschränkter Mobilität von einer Begleitperson unterstützt, muss dieser Person auf Verlangen gestattet werden, die notwendige Hilfe im Flughafen und beim An-Bord-Gehen und Von-Bord-Gehen zu leisten. Amennyiben a fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személyt kísérő személy segíti, e személy számára kérésre lehetővé kell tenni, hogy a repülőtéren, illetve a be- és kiszállásnál biztosíthassa a szükséges segítséget.
Der Kapitän [2] des Fischereifahrzeugs gestattet dem Inspektor, der von einem Zeugen begleitet werden kann, an Bord zu gehen. A hajó kapitánya [2] engedélyt ad az ellenőrnek, és adott esetben az ellenőrt kísérő tanúnak, hogy a fedélzetre lépjen.
achten darauf, dass die Inspektoren sicher von Bord gehen. elősegíti, hogy az ellenőrök biztonságosan elhagyják a hajót.
Der Kapitän [1] des Fischereifahrzeugs gestattet dem Inspektor, der von einem Zeugen begleitet werden kann, an Bord zu gehen. A hajó kapitánya [1] engedélyt ad az ellenőrnek, és adott esetben az ellenőrt kísérő tanúnak, hogy a fedélzetre lépjen.
gegenseitiger Rechte der Vertragsparteien innerhalb des Regelungsbereichs, an Bord der Schiffe anderer Vertragparteien zu gehen und Inspektionen vorzunehmen, sowie Verfolgung des Flaggenstaats und Sanktionen auf der Grundlage der bei solchen Inspektionen an Bord erhobenen Beweise; a Szerződő Felek kölcsönös hajóátvizsgálási és ellenőrzési joga a szabályozási területen belül, valamint a lobogó szerinti államnak a büntetőeljárás lefolytatásához és a szankcionáláshoz való joga az ilyen hajóátvizsgálásokból és ellenőrzésekből származó bizonyítékok alapján;
Die NEACF-Inspektoren müssen den Sonderausweis bei sich tragen und vorzeigen, wenn sie an Bord eines Fischereifahrzeugs gehen. Minden NEAFC-ellenőr magánál tartja és felmutatja a különleges személyi igazoló okmányát, amikor halászhajó fedélzetére lép.
An Bord eines Fischereifahrzeugs einer anderen Vertragspartei dürfen höchstens zwei von einem Mitgliedstaat abgestellte NEAFC-Inspektoren gehen. Legfeljebb két, a tagállamok által kijelölt NEAFC-ellenőr léphet egy másik szerződő fél halászhajójának fedélzetére.
Das Luftfahrtunternehmen stellt diese Informationen dem verantwortlichen Luftfahrzeugführer zur Verfügung, bevor Fluggäste an Bord gehen. A légi fuvarozó ezeket az információkat köteles az utasok fedélzetre szállását megelőzően a légi jármű parancsnoka rendelkezésére bocsátani.
das Luftfahrtunternehmen wurde über den betreffenden Fluggast und den von ihm mitgeführten Gegenstand unterrichtet, bevor Fluggäste an Bord des Luftfahrzeugs gehen, und a légi fuvarozót az utasnak a légi járműre való felszállása előtt tájékoztatták az utasról és az utas által tartott tárgyról; és
gehen die Beobachter mit den an Bord befindlichen Gegenständen und Ausrüstungen sorgfältig um und wahren die Vertraulichkeit sämtlicher Dokumente des betreffenden Schiffes. ügyel a hajó fedélzetén található javak és eszközök épségére, továbbá tiszteletben tartja az említett hajóhoz tartozó valamennyi irat bizalmas jellegét.
gehen die Beobachter mit den an Bord befindlichen Gegenständen und Ausrüstungen sorgfältig um und wahren die Vertraulichkeit sämtlicher Dokumente des betreffenden Schiffs. kellő gonddal kezelik a hajó fedélzetén található vagyontárgyakat és berendezéseket, és tiszteletben tartják a hajóhoz tartozó összes dokumentum bizalmas jellegét.
gehen die Beobachter mit den an Bord befindlichen Gegenständen und Ausrüstungen sorgfältig um und wahren die Vertraulichkeit sämtlicher Dokumente des betreffenden Schiffs. kellő gonddal kezelik a hajó fedélzetén található vagyontárgyakat és berendezéseket, és tiszteletben tartják a hajóhoz tartozó összes dokumentum bizalmas jellegét;
Eine Kopie des Berichts wird dem Kapitän des Schiffs ausgehändigt, wenn die Beobachter von Bord gehen. A jelentés egy példányát a megfigyelők kiszállásakor át kell adni a hajóparancsnoknak.
a) %quot%an Bord gehen%quot%: das Betreten eines Fischereifahrzeugs im Übereinkommensgebiet einer Organisation durch einen bzw. mehrere befugte Inspektoren zur Durchführung einer Inspektion; a) "hajóra szállás": egy vagy több felhatalmazott ellenőr feszállása a halászhajóra, egy szervezet illetékességi területén, ellenőrzés végrehajtása céljából;
Grundlegende Verfahren für das An-Bord-gehen und die Kontrolle nach Maßgabe des Artikels 21 A hajó 21. cikk szerinti átvizsgálására és ellenőrzésére vonatkozó alapeljárások
a) das umgehende und sichere An-Bord-gehen der Inspektoren zulassen und ermöglichen, a) elfogadják és elősegítik az ellenőrök által végzett átvizsgálás gyors és biztonságos lebonyolítását;
f) den Inspektoren das sichere Von-Bord-gehen ermöglichen. f) elősegítik az ellenőrök biztonságos partra szállását.
(1) Die Inspektoren und Praktikanten müssen einen vom NAFO-Sekretariat ausgestellten Ausweis bei sich tragen und diesen vorzeigen, wenn sie an Bord eines Fischereifahrezeugs gehen. (1) Az ellenőrök és a gyakornokok a halászhajó fedélzetére történő belépéskor egy, a NAFO titkársága által kiállított személyazonossági okmányt hordanak maguknál és mutatnak fel.
Auf der kürzlich abgehaltenen 11. trilateralen Ministerkonferenz zum Schutz des Wattenmeeres wurde die erhöhte Zahl an Schiffscontainern, die in der Region über Bord gehen, hervorgehoben. A közelmúltbeli 11. háromoldalú watt-tengeri miniszteri konferencia rávilágított a régióban a hajókról tengerbe eső konténerek megnövekedett számára.
In diesem Abkommen ist ebenfalls das Verfahren geregelt, nach dem die Beobachter an Bord der Gemeinschaftsschiffe gehen, und es sind strikte Kontrollmodalitäten vorgesehen, unter anderem auch via Satellit. A megállapodás a közösségi hajókon a megfigyelők fedélzetre való felvételére vonatkozó eljárást is szabályozza, és szigorú ellenőrzési szabályokat ír elő, ideértve a műholdas ellenőrzést.
In einem im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats gelegenen Zwischenlande- oder Zielflughafen an Bord und von Bord ihres Flugzeuges gehen; beszállhatnak és kiszállhatnak a közbeeső repülőtéren vagy valamely tagállam területén található érkezési repülőtéren;
"Ein- bzw. Ausschiffungsort'║ ein Gebiet mit Land- und Wasseranteilen, das kein Hafen ist, an dem regelmäßig Passagiere an Bord und von Bord gehen; "fel- és leszállóhely": a kikötővel nem azonos vízi és szárazföldi terület, ahol az utasok rendszeresen fel- és leszállnak;