Gesuchter Begriff Ära hat 5 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch HU Ungarisch
Ära (n) [particular period of history] {f} kor (n) [particular period of history]
Ära (n) [time period] {f} kor (n) [time period]
Ära {f} Héra
Ära (n) [time period] {f} korszak (n) [time period] (n)
Ära (n) [time period] {f} éra (n) [time period] (n)
DE Phrasen mit ära HU Übersetzungen
Diese Ära der scheinbar im Überfluss vorhandenen und billigen Ressourcen neigt sich dem Ende zu. A látszólag bőséges és olcsó erőforrásokororszaka azonban a végéhez közlekedik.
Außerdem widmet sich das Plenum der Neuausrichtung der transatlantischen Beziehungen nach dem Ende der Bush-Ära. Az EP gazdasági bizottsága támogatta az Európai Bizottság javaslatát, de ahhoz képest kisebb emeléseket szeretne.
Für Alexander Alvaro war die Ablehnung des SWIFT-Abkommens „der Beginn einer neuen Ära“. Ezen felül az utasokat a késés mértékétől és az út hosszától függően további - a jegyár negyedének vagy felének megfelelő - kártérítés is megilleti.
Wenn der EU dies gelingt, könnte eine neue Ära für die europäische Forschung anbrechen. Ha az EU erre képes, az az európai kutatás új korszakának kezdetét fémjelezhetné
Die dringendsten Herausforderungen der neuen Ära Az új korszak legsürgetőbb kihívásai
1. bekundet sein Bedauern über die Entscheidung Kenias, Präsident Omar al-Baschir anlässlich der Unterzeichnung der neuen Verfassung, die dem Land eine neue Ära demokratischer Staatsführung bringt, einzuladen; 1. sajnálatát fejezi ki Kenya azon döntése miatt, miszerint meghívták Omár al-Basír elnököt az új alkotmány aláírásának alkalmából, amivel új demokratikus irányítási korszak köszönt az országra;
bekundet sein Bedauern über die Entscheidung Kenias, Präsident Omar al-Baschir anlässlich der Unterzeichnung der neuen Verfassung, die dem Land eine neue Ära demokratischer Staatsführung bringt, einzuladen; sajnálatát fejezi ki Kenya azon döntése miatt, miszerint meghívták Omár el-Besír elnököt az új alkotmány aláírásának alkalmából, amivel új demokratikus irányítási korszak köszönt az országra;
Europa ist uns weit voraus; es ist ein Labor für eine neue Ära der Energie. Európa sokkal előrébb tart: Európa az új energikorrszak laboratóriuma.
"Wir stehen am Beginn einer neuen Ära. A konzervatív-reformista frakció tartózkodást jelzett.
DE Synonyme für ära HU Übersetzungen
Epoche [Phase] f Epocha
Abschnitt [Phase] m fejezet
Periode [Phase] f Periódusos rendszerbeli periódus
Zeit [Phase] f Idő
Dauer [Zeitabschnitt] f időtartam (int n v)
Stadium [Zeitabschnitt] n Stádium
Frist [Zeitabschnitt] f határidő (n)
Termin [Zeitabschnitt] m határidő (n)
Uhr [Zeitraum] f Óra (eszköz)
Intervall [Zeitraum] Hangköz
Uhrzeit [Zeitraum] (f Time magazin
Stunde [Zeitraum] f Óra (eszköz)
Etappe [Zeitraum] f Stádium
Datum [Zeitalter] n kelet
Ortszeit [Zeitalter] Helyi idő
Äon [Zeitalter] m Eon