Gesuchter Begriff Har Gobind Khorana hat 2 Ergebnisse
DE Phrasen mit har gobind khorana FR Übersetzungen
Kommissionen har ikke modtaget nogen ansøgning om licens. Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission
/ Anläggningarna kan inte godkännas på gemenskapsnivå innan intygen har antagits.“ / Anläggningarna kan inte godkännas på gemenskapsnivå innan intygen har antagits.»
Schwedisch Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram En suédois Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram
schwedisch varuprov har tagits En suédois varuprov har tagits
Ingen kumulation har tillämpats [3] Ausfüllen und Nichtzutreffendes streichen. Ingen kumulation har tillämpats [3] À remplir et à supprimer selon le cas.
HAR i,k HAL i,k:
Anläggningarna kan inte godkännas på gemenskapsnivå innan intygen har antagits.“ Anläggningarna kan inte godkännas på gemenskapsnivå innan intygen har antagits»
Pust ikke inn røyken etter at produktet har antent, og forlat det behandlede området øyeblikkelig.‘ Pust ikke inn røyken etter at produktet har antent, og forlat det behandlede området øyeblikkelig.” ;
- Transportdokument med slutlig destination utanför gemenskapens tullområde har lagts fram. - Transportdokument med slutlig destination utanför gemenskapens tullområde har lagts fram.
- Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram. - Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram.
Alle andre operatører har en markedsandel på under 5 %. Alle andre operatører har en markedsandel på under 5 %.
29. Combus har en række datterselskaber: 29. Combus har en række datterselskaber:
- Combus Ejendomme ApS, som har ansvaret for ejendommene - Combus Ejendomme ApS, som har ansvaret for ejendommene
10. Transaktionen har överklagats och hänskjutits till länsrätten i Jämtlands län. 10. Transaktionen har överklagats och hänskjutits till länsrätten i Jämtlands län.
117. Kommissionen tvivlar emellertid på att Vägaffärsverket har allmännyttiga tjänsteuppgifter. Kommissionen noterar att medlemsstaterna har stor frihet när de tilldelar sådana skyldigheter, men de måste definieras i förväg och det måste röra sig om allmännyttiga tjänster. 117. Kommissionen tvivlar emellertid på att Vägaffärsverket har allmännyttiga tjänsteuppgifter. Kommissionen noterar att medlemsstaterna har stor frihet när de tilldelar sådana skyldigheter, men de måste definieras i förväg och det måste röra sig om allmännyttiga tjänster.
Har-monisierung an sich ist wichtiger als die Verteilung der Anteile auf G und L. L'harmonisation en tant que telle est plus importante que la répartition des charges entre producteurs et consommateurs.