Deutsch Französisch
Oberherr suzerain
Oberherrschaft suzeraineté
Oberhof Oberhof
Oberhof AG Oberhof
Oberhofen AG Oberhofen
Oberhofen am Thunersee Oberhofen am Thunersee
Oberhoheit domination
Oberhünigen Oberhünigen
Oberiberg Oberiberg
oberirdisch aérien
Oberkanada Haut-Canada
Oberkellner maître d'hôtel
Oberkiefer mâchoire inférieure
Oberkirch Oberkirch
Oberkirch LU Oberkirch
Oberkommando der Marine Oberkommando der Marine
Oberkommando der Wehrmacht Oberkommando der Wehrmacht
Oberkommando des Heeres Oberkommando des Heeres
Oberkulm Oberkulm
Oberkörper buste
Oberlaenge von Druckertypen Jumar
Oberlangenegg Oberlangenegg
Oberleder empeigne
Oberleib partie supérieure du corps
Oberleitung caténaire
Oberleitungsbus bus
Oberleutnant lieutenant
Oberlicht imposte
Oberlin Oberlin
Oberlippenbart moustache
Oberlitauen Haute Lituanie
Oberlothringen Duché de Lorraine
Oberlunkhofen Oberlunkhofen
Obermaat maître
Obermaiselstein Obermaiselstein
Obermannsreuth Obermannsreuth
Obermenge sur-ensemble
Obermumpf Obermumpf
Oberndorf Oberndorf
Oberndorf am Neckar Oberndorf am Neckar
Oberndorf bei Salzburg Oberndorf
Oberon Obéron
Oberon-Klasse Classe Oberon
Oberpfalz Haut-Palatinat
Oberpfleger infirmier en chef
Oberpfälzer Wald Forêt de Bohême
Oberpullendorf Oberpullendorf
Oberramsern Oberramsern
Oberreute Oberreute
Oberrheinische Tiefebene Fossé rhénan
Oberried am Brienzersee Oberried am Brienzersee
Oberrieden Oberrieden
Oberrieden ZH Oberrieden
Oberriet SG Oberriet
Oberrohrdorf Oberrohrdorf
Oberrüti Oberrüti
Obers crème
Obersalzberg Obersalzberg
Obersaxen Obersaxen
Obersaxen GR Obersaxen
Oberschenkel fémoral
Oberschenkel- fémoral
Oberschenkelarterie Artère fémorale
Oberschenkelhals Col du fémur
Oberschenkelknochen fémur
Oberschenkelkopf Tête du fémur
Oberschicht aristocratie