Gesuchter Begriff Zentralheizung hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Zentralheizung {f} keskuslämmitys
Zentralheizung (n) [heating system] {f} keskuslämmitys (n) [heating system]
DE Phrasen mit zentralheizung FI Übersetzungen
Nach Artikel 3 der Richtlinie 92/42/EWG sind die folgenden Heizkessel vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgeschlossen: Warmwasserheizkessel, die mit verschiedenen Brennstoffen, darunter auch feste Brennstoffe, beschickt werden können; Anlagen zur sofortigen Warmwasserbereitung; Heizkessel, die für die Beschickung mit Brennstoffen ausgelegt sind, deren Eigenschaften von den marktüblichen flüssigen und gasförmigen Brennstoffen erheblich abweichen (Industrierestgas, Biogas usw.); Küchenherde und Geräte, die hauptsächlich zur Beheizung des Raums, in dem sie installiert sind, ausgelegt sind, nebenbei aber auch Warmwasser für die Zentralheizung und für Gebrauchszwecke liefern. Direktiivin 92/42/ETY 3 artiklassa direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätetään seuraavat kattilat: kuumavesikattilat, joissa voidaan käyttää erilaisia polttoaineita, myös kiinteitä polttoaineita; kuuman veden tuottamiseen tarkoitetut laitteet; kattilat jotka on suunniteltu sellaisiksi, että niissä voidaan käyttää polttoaineita, joiden ominaisuudet poikkeavat merkittävästi yleisesti kaupan pidettyjen nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden ominaisuuksista (teollinen jätekaasu, biokaasu jne.); liedet ja laitteet, jotka on suunniteltu pääasiassa lämmittämään tiloja, joihin ne on asennettu, ja joiden lisätehtävänä on tuottaa kuumaa vettä keskuslämmitykseen ja talouskäyttöön.
Raumheizöfen, Kesselöfen, Küchenherde (auch zusätzlich für Zentralheizung verwendbar), Grillgeräte, Kohlenbecken, Gaskocher, Tellerwärmer und ähnliche nicht elektrische Haushaltsgeräte, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl Uunit, kamiinat, liedet (myös jos niissä on lisäkattila keskuslämmitystä varten), grillit, hiilipannut, kaasukeittimet, lämpölevyt ja niiden kaltaiset talouslaitteet, muut kuin sähköllä toimivat, sekä niiden osat, rautaa tai terästä
Hierbei wäre eine Vielzahl von Variablen zu berücksichtigen, z. B. Badezimmer, Balkon/Terrasse, spezielle Fußböden oder Tapeten, Kamin, Zentralheizung, Klimaanlage, Spezialverglasung der Fenster oder andere Maßnahmen des Lärmschutzes sowie der Wärmedämmung, aber relevant ist auch der Schnitt der Wohnung. Näihin voi kuulua sellaisia muuttujia kuin kylpyhuone, parveke/terassi, erityinen lattiapäällyste tai seinämateriaali, avotakka, keskuslämmitys, ilmastointi, erityisikkunalasit tai muut äänen- tai lämmöneristystoimenpiteet; myös asunnon pohjapiirroksella on merkitystä.
Zentralheizung oder dergleichen: Eine Wohneinheit gilt als zentral beheizt, wenn die Heizwärme entweder von einem kommunalen Heizwerk (Fernwärme) oder einer zu Heizzwecken in dem Gebäude oder der Wohneinheit eingebauten Anlage geliefert wird, ungeachtet der Energiequelle. Keskuslämmitys tai vastaava: Asunnossa katsotaan olevan keskuslämmitys, jos lämpö saadaan joko sähkö- tai kaukolämpölaitoksesta, tai rakennuksessa tai asunnossa olevasta lämmitykseen tarkoitetusta laitteistosta riippumatta käytetystä energialähteestä.
Sonstige fest installierte Heizung: Eine Wohneinheit gilt als durch eine „sonstige fest installierte Heizung“ beheizt, wenn die Heizung nicht als „Zentralheizung oder dergleichen“ einzuordnen ist. Muu kiinteä lämmitystapa: Asunto katsotaan ”muulla kiinteällä lämmitystavalla” lämmitettäväksi silloin, kun lämmitystapa ei ole ”keskuslämmitys tai vastaava”.
Ja — Zentralheizung oder dergleichen Kyllä – keskuslämmitys tai vastaava
Nach Artikel 3 der Richtlinie 92/42/EWG sind die folgenden Heizkessel vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgeschlossen: Warmwasserkessel, die mit verschiedenen Brennstoffen, darunter auch feste Brennstoffe, beschickt werden können; Anlagen zur sofortigen Warmwasserbereitung; Heizkessel, die für die Beschickung mit Brennstoffen ausgelegt sind, deren Eigenschaften von den marktüblichen flüssigen und gasförmigen Brennstoffen erheblich abweichen (Industrierestgas, Biogas usw.); Küchenherde und Geräte, die hauptsächlich zur Beheizung des Raums, in dem sie installiert sind, ausgelegt sind, nebenbei aber auch Warmwasser für die Zentralheizung und für Gebrauchszwecke liefern. Direktiivin 92/42/ETY 3 artiklassa direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätetään seuraavat kattilat: kuumavesikattilat, joissa voidaan käyttää erilaisia polttoaineita, myös kiinteitä polttoaineita; kuuman veden tuottamiseen tarkoitetut laitteet; kattilat jotka on suunniteltu sellaisiksi, että niissä voidaan käyttää polttoaineita, joiden ominaisuudet poikkeavat merkittävästi yleisesti kaupan pidettyjen nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden ominaisuuksista (teollinen jätekaasu, biokaasu jne.); liedet ja laitteet, jotka on suunniteltu pääasiassa lämmittämään tiloja, joihin ne on asennettu, ja joiden lisätehtävänä on tuottaa kuumaa vettä keskuslämmitykseen ja talouskäyttöön.
Nach Artikel 3 der Richtlinie 92/42/EWG sind die folgenden Heizkessel vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgeschlossen: Warmwasserkessel, die mit verschiedenen Brennstoffen, darunter auch feste Brennstoffe, beschickt werden können; Anlagen zur sofortigen Warmwasserbereitung; Heizkessel, die für die Beschickung mit Brennstoffen ausgelegt sind, deren Eigenschaften von den marktüblichen flüssigen und gasförmigen Brennstoffen erheblich abweichen (Industrierestgas, Biogas usw.); Küchenherde und Geräte, die hauptsächlich zur Beheizung des Raums, in dem sie installiert sind, ausgelegt sind, nebenbei aber auch Warmwasser für die Zentralheizung und für Gebrauchszwecke liefern. Direktiivin 92/42/ETY 3 artiklassa direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätetään seuraavat kattilat: kuumavesikattilat, joissa voidaan käyttää erilaisia polttoaineita, myös kiinteitä polttoaineita; kuuman veden tuottamiseen tarkoitetut laitteet; kattilat jotka on suunniteltu sellaisiksi, että niissä voidaan käyttää polttoaineita, joiden ominaisuudet poikkeavat merkittävästi yleisesti kaupan pidettyjen nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden ominaisuuksista (teollinen jätekaasu, biokaasu jne.); liedet ja laitteet, jotka on suunniteltu pääasiassa lämmittämään tiloja, joihin ne on asennettu, ja joiden lisätehtävänä on tuottaa kuumaa vettä keskuslämmitykseen ja talouskäyttöön.
In diesem Posten enthalten sind feste Installationen wie Wasserversorgung, Zentralheizung, Klimaanlagen, Beleuchtung usw. sowie Baukosten für Ölbohrungen, in Betrieb befindliche Gruben, Rohrleitungen, Hochspannungsleitungen, Gasleitungen, Bahnlinien, Hafenanlagen, Straßen, Brücken, Viadukte, Ableitungskanäle und andere Standortverbesserungen. Näitä ovat muun muassa pysyvät rakenteet, kuten vedenjakelujärjestelmät, keskuslämmitys, ilmastointi, valaistus, sekä öljylähteisiin (öljynporaukseen), toiminnassa oleviin kaivoksiin, putkiverkkoihin, voimansiirtojohtoihin, kaasuputkiin, rautateihin, satamalaitteisiin, teihin, siltoihin, maasiltoihin, viemäreihin ja muihin työmaalla tehtäviin parannuksiin liittyvät rakennuskustannukset.
Zentralheizung, keskuslämmitys,
Sonstige fest installierte Heizung Eine Wohneinheit gilt als durch eine „sonstige fest installierte Heizung“ beheizt, wenn die Heizung nicht als „Zentralheizung oder dergleichen“ einzuordnen ist. Muu kiinteä lämmitys Asunto katsotaan ”muulla kiinteällä lämmitystavalla” lämmitettäväksi silloin, kun lämmitystapa ei ole ”keskuslämmitys tai vastaava”.
Ja – Zentralheizung oder dergleichen Kyllä – keskuslämmitys tai vastaava
Zentralheizung oder dergleichen Eine Wohneinheit gilt als „zentral beheizt“, wenn die Heizwärme entweder von einem kommunalen Heizwerk (Fernwärme) oder von einer zu Heizzwecken in dem Gebäude oder der Wohneinheit eingebauten Anlage geliefert wird, wobei die Energiequelle keine Rolle spielt. Keskuslämmitys tai vastaava Asunnossa katsotaan olevan ”keskuslämmitys”, jos lämpö saadaan joko sähkö- tai kaukolämpölaitoksesta, tai rakennuksessa tai asunnossa olevasta lämmitykseen tarkoitetusta laitteistosta riippumatta käytetystä energialähteestä.
Gasdurchlauferhitzer (ausg. Heizkessel bzw. Heizthermen für Zentralheizung) Kaasulla toimivat vedenkuumennuslaitteet (paitsi kuumavesikattilat keskuslämmitystä varten ja keskuslämmityskattilat)
Heißwasserspeicher und Durchlauferhitzer, nichtelektrisch (ausg. Gasdurchlauferhitzer sowie Heizkessel bzw. Heizthermen für Zentralheizung) Vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat, muut kuin sähköllä toimivat (paitsi kaasulla toimivat vedenkuumennuslaitteet, kuumavesikattilat keskuslämmitystä varten ja keskuslämmityskattilat)
Zentralheizung Keskuslämmitys
Keine Zentralheizung Ei keskuslämmitystä
Die Verwendung individueller Messgeräte oder Heizkostenverteiler zur Messung des individuellen Wärmeverbrauchs in Gebäuden mit mehreren Wohnungen, die über ein Fernwärmenetz oder eine gemeinsame Zentralheizung versorgt werden, ist dann vorteilhaft, wenn die Endkunden die Möglichkeit haben, ihren individuellen Verbrauch zu steuern. Käyttäjäkohtaisten mittarien tai lämmityskustannusten jakolaitteiden käyttö lämmitysenergian käyttäjäkohtaisen kulutuksen mittaamiseen moniasuntoisissa rakennuksissa, joihin toimitetaan kaukolämpöä tai joissa on yhteinen keskuslämmitys, on hyödyllistä, jos loppukäyttäjillä on keino valvoa omaa käyttäjäkohtaista kulutustaan.
In einigen Gebäuden mit mehreren Wohnungen, die über ein Fernwärmenetz oder eine gemeinsame Zentralheizung versorgt werden, wäre die Verwendung präziser individueller Verbrauchsmessgeräte für Wärme technisch kompliziert und kostspielig, weil das für Heizungszwecke verwendete Warmwasser an mehreren Stellen in die Wohnungen hinein- bzw. herausgeführt wird. Joissakin moniasuntoisissa rakennuksissa, joihin toimitetaan kaukolämpöä tai joissa on yhteinen keskuslämmitys, tarkkojen käyttäjäkohtaisten lämmitysmittarien käyttö olisi teknisesti monimutkaista ja kallista, koska lämmitykseen käytetty kuuma vesi tulee asuntoihin ja lähtee niistä useista eri kohdista.
Verkauft wurden Wohngebäude und Baracken, Offiziers- und Mannschaftsmessen mit Kücheneinrichtungen, Auditorium, Kinosaal, Schulgebäude, Zentralheizung, Bürogebäude, eine Krankenstation und mehrere Garagen. Kauppaan sisältyneisiin rakennuksiin kuuluu majoitusrakennuksia ja parakkeja, upseerien ja varusmiesten kerhotiloja, keittotiloja, auditorio, elokuvateatteri, koulurakennus, keskuslämmitys, toimistorakennus, sairaala ja useita autotalleja.
die Reinigungskosten und die Kosten für die Instandhaltung der Räume, der Aufzüge, der Zentralheizung, der Klimaanlagen, der elektrischen Anlagen sowie für Änderungs- und Instandsetzungsarbeiten, tilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden ja sähkölaitteiden kunnossapito- ja siivouskulut sekä edellä mainittuihin tiloihin ja laitteisiin liittyvistä muutostöistä ja korjauksista aiheutuvat kulut,
Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für die Reinigung und Unterhaltung der Räume, der Aufzüge, der Zentralheizung, der Klimaanlagen, der Brandschutztüren sowie der Bekämpfung von Ungeziefer, Malerarbeiten, Reparaturen, die Verschönerung der Gebäude und ihrer Umgebung einschließlich der Kosten für Gutachten, Analysen, Genehmigungen, die Einhaltung der EMAS-Norm (Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung) usw. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen, hissien, lämmityksen, ilmastoinnin ja palo-ovien siivous- ja kunnossapitokulut sekä tuholaisten torjunta, maalaustyöt, korjaukset, rakennusten ja niiden ympäristön kunnossapito, mukaan lukien tutkimuksiin, analyyseihin, lupiin, yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) noudattamiseen jne. liittyvät kulut.
Back-, Brat-, Grill-, Koch- und Warmhaltevorrichtungen sowie Tellerwärmer, für Feuerung mit Gas, für den Haushalt, aus Eisen oder Stahl, mit Backofen (auch zusätzlich für Zentralheizung verwendbar, mit Einbau-Backöfen, für Feuerung mit Gas und anderen Brennstoffen) Kotitalouskäyttöön tarkoitetut keittolaitteet ja lämpölevyt, joihin liitetty uuni (mukaan lukien sellaiset, joissa lisäkattila keskuslämmitystä varten, erilliset kaasulla ja muulla polttoaineella toimivat uunit)
Back-, Brat-, Grill-, Koch- und Warmhaltevorrichtungen sowie Tellerwärmer, für Feuerung mit Gas, für den Haushalt, aus Eisen oder Stahl (auch zusätzlich für Zentralheizung verwendbar, für Feuerung mit Gas und anderen Brennstoffen; ohne solche mit Backöfen) Kotitalouskäyttöön tarkoitetut keittolaitteet ja lämpölevyt (mukaan lukien sellaiset, joissa lisäkattila keskuslämmitystä varten, erilliset kaasulla ja muulla polttoaineella toimivat uunit; pois lukien sellaiset, joihin liitetty uuni)
Raumheizöfen, Kesselöfen, Küchenherde (auch zusätzlich für Zentralheizung verwendbar), Grillgeräte, Kohlenbecken, Gaskocher, Tellerwärmer und ähnliche nicht elektrische Haushaltsgeräte, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl. Uunit, kamiinat, liedet (myös jos niissä on lisäkattila keskuslämmitystä varten), grillit, hiilipannut, kaasukeittimet, lämpölevyt ja niiden kaltaiset talouslaitteet, muut kuin sähköllä toimivat, sekä niiden osat, rautaa tai terästä
- Küchenherde und Geräte, die hauptsächlich zur Beheizung des Raums, in dem sie installiert sind, ausgelegt sind, nebenbei aber auch Warmwasser für Zentralheizung und für Gebrauchszwecke liefern; - liesiä ja laitteita, jotka on suunniteltu pääasiassa lämmittämään tiloja, joihin ne on asennettu, ja joiden lisätehtävänä on tuottaa kuumaa vettä keskuslämmitykseen ja talouskäyttöön,
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung der Räumlichkeiten, der Aufzüge, der Zentralheizung, der Klimaanlagen usw., für bestimmte regelmäßige Sonderreinigungen, Putz- und Pflegemittel, Wäscherei und chemische Reinigung usw. sowie das für Maler- und Instandsetzungsarbeiten erforderliche Material. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf, die Miete und Pflege von Pflanzen. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi toimitilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointivälineiden jne. kunnossapitoon; menoihin, jotka liittyvät säännölliseen siivoukseen, kunnossapito-, pesu-, pyykinpesu- ja kuivapesutuotteiden jne. hankintoihin sekä uudelleenmaalaamiseen, korjauksiin ja tarvikkeisiin. Se kattaa myös kasvien hankinnat, vuokrauksen ja hoidon.
Der Bezirksrat von Carrick (England) hat gemeinsam mit Mieterverbänden und weiteren Organisationen der Beacon Community Regeneration Partnership die Energieeffizienz einer Wohnsiedlung in Falmouth, einem der ehedem ärmsten Gebiete Cornwalls, verbessert. Insgesamt wurde die Energieeffizienz von 900 Wohnungen erhöht; im ersten Jahr wurden 300 Wohnungen mit Zentralheizung und Wärmedämmung ausgestattet, wodurch insgesamt 274000 EUR (186000 GBP) an Heizkosten eingespart werden konnten. Die Initiatoren des Programms — Regeneration Partnership — glauben, dass eine Reihe weiterer positiver Entwicklungen auf diese baulichen Verbesserungen zurückzuführen sind: So habe sich der Gesundheitszustand der Bewohner gebessert, u.a. sei die Anzahl an Asthmaerkrankungen um 50 % zurückgegangen; die örtliche Schule wiederum berichtet, dass die von Jungen bei den Realschulabschlussprüfungen erzielten Ergebnisse um 100 % besser als zuvor seien; die Kriminalitätsrate einschließlich häuslicher Gewalt sowie die Zahl behördlich registrierter Kinder in prekärer Situation sei drastisch gesunken, es gebe so wenig Vandalismus wie nie zuvor, die Beschäftigungsquote sei gestiegen und die Siedlung als Wohngebiet habe an Attraktivität gewonnen und der Gemeinschaftssinn habe einen erstaunlichen Aufschwung erlebt. Carrickin aluevaltuusto (Englanti) on yhdessä vuokralaisyhdistysten ja muiden Beacon Community Regeneration Partnership -kumppanuusohjelman jäsenten kanssa parantanut energiatehokkuutta Beacon Housing Estate -asuntoalueella Falmouthissa, joka oli ennen yksi Cornwallin köyhimpiä alueita. Tuloksia: energiatehokkuutta on parannettu 900 kodissa, ensimmäisen vuoden aikana keskuslämmitys on asennettu 300 kiinteistöön. Niiden eristystä on myös parannettu ja polttoainelaskuissa säästetty kaikkiaan 274000 euroa (186000 puntaa). Kumppanuusohjelman osapuolet uskovat, että muidenkin muutosten voidaan katsoa olevan asuntojen kunnostuksen ansiota: asukkaiden terveys on kohentunut, esimerkiksi astmatapausten määrä on pudonnut 50 prosenttia; paikallisista kouluista kerrotaan poikien koetulosten parantuneen 100 prosenttia, rikosten määrä on vähentynyt huomattavasti, perheväkivaltatapaukset mukaan luettuna, sekä %quot%riskiryhmään%quot% rekisteröityjen määrä, vandalismi on kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla ja työllisyys on lisääntynyt. Yhä useampi haluaa muuttaa alueelle ja yhteisön ilmapiiri on selkeästi parantumassa.